Podľa ministra je Katolícka Cirkev extrémistická a treba ju "riešiť chirurgicky"

4,221
Kultúra smrti

Podľa poslanca dochádza v európskom priestore k synergii viacerých mimoriadne negatívnych spoločenských javov, ktoré treba nielen diagnostikovať, ale najmä liečiť, a to možno aj chirurgicky.

V oblasti ľudských práv je niečo zhnité v štáte slovenskom. "Ale nielen v ňom," vyhlásil to v Bratislave na piatkovej (6.12.) národnej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv predseda ľudskoprávneho parlamentného výboru Rudolf Chmel (Most-Híd).

Je presvedčený o tom, že oficiálnym dňom ľudských práv by nemal byť iba 10. december, ale každý deň. Za taký však nepovažuje prvú adventnú nedeľu, keď sa 1. decembra čítal v kresťanských kostoloch Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska.

Podľa neho dochádza v európskom priestore k synergii viacerých mimoriadne negatívnych spoločenských javov, ktoré treba nielen diagnostikovať, ale najmä liečiť, a to možno aj chirurgicky.

"Ukazuje sa, že sme pripustili, my politici, verejne činní ľudia, vrátane rezignovaných intelektuálov, akceptovanie celospoločenskej klímy charakterizovanej nenávisťou, rastom nenávisti a vášní, ktoré neponúkajú riešenia za dobrú vec, ale proti všetkému a všetkým, ktorí sú iní a slabší, na ktorých útočiť je pomerne jednoduché. Takýto jav, ktorý sme aj svojou nevšímavosťou a ľahostajnosťou dopustili, je však veľmi nebezpečný," upozornil Chmel.

Poukázal na nedávny domáci vývoj, ktorý potvrdil, že predstavitelia štátu nie sú schopní predložiť reálne riešenia problémov. "Často ponúkajú len populizmus, ktorý sa čoraz viac radikalizuje. Pre momentálnu popularitu sú niektorí politici ochotní zabudnúť na zdravý rozum a udržateľnosť politických rozhodnutí pre obyvateľstvo. Typickým príkladom je čerstvý zákon o hmotnej núdzi, ale aj ignorácia rastúcej popularity fašizmu. Títo politici, a začína ich byť výrazná väčšina, sa však nepriamo podieľajú na svojom vlastnom páde," zdôraznil.

Chmel je presvedčený o tom, Slovensko musí v súčasnosti platiť za desaťročia nečinnosti a neriešenia problémov v oblasti vzdelávania a výchovy k ľudským právam, k demokratickému občianstvu, ako aj problematiky chudoby a margilizovaných komunít. 

"Na tejto ignorácii máme podiel všetci bez výnimky. Musíme však ľuďom povedať, že riešenia existujú a štátnicky sa rozhodnúť, že sa nebude pokračovať v populistickom ťažení vybudovanom na frustrácii voličov. S extrémizmom nemôžeme zvíťaziť tak, že sa vyberieme jeho smerom," vyhlásil Chmel.

 

DISKUSIA k článku