Pľúcna embólia súvisí s potratom

1,286
Kultúra života

V minulom roku došlo vo Francúzsku k výraznému poklesu počtu žien vo veku 15 - 49 rokov, ktoré vyhľadali lekársku pomoc kvôli pľúcnej embólii: v roku 2013 bolo hospitalizovaných o 11,2 % menej žien než rok predtým. Národná agentúra pre bezpečnosť liečív (Agence nationale pour la sécurité du medicament alebo ANSM) takýto pokles očakávala. Ten totiž nadväzuje na pokles užívania antikoncepcie tretej a štvrtej generácie. Poklas začal v marci, kedy francúzsky sociálny systém prestal preplácať tzv. „mikropilulky.

K pľúcnej embólii dochádza vtedy, keď krvná zrazenina putuje do pľúc a spôsobuje - v závislosti od veľkosti zrazeniny - dýchacie ťažkosti, poškodenie pľúc, ochrnutie či dokonca smrť.

Súvislosť medzi hĺbkožilovou trombózou - ktorá môže potenciálne spôsobiť pľúcnu embóliu - a antikoncepciou založenou len na progestíne sa dostala do pozornosi verejnosti v decembri 2012 vďaka Marion Laratovej, žene, ktorá prežila mŕtvicu vyvolanú jej perorálnou antikoncepciou. Byť udavačom nestačí - ale v jej prípade sa jej príbehu chopili mainstreamové médiá potom, čo sa dostal na prvú stranku Monde. Mladá žena ochorela, keď mala 18 rokov; v 26-tich mala za sebou už 9 operácií, vrátili sa jej rečové schopnosti, používala už svoje končatiny a bola pripravená vyjsť na verejnosť. Laratin gynekológ jej povedal až v roku 2010 o tom, že „mikropilulka“, ktorú užívala ju vystavila veľmi zvýšenému riziku trombózy, najmä preto, že má genetickú abnormalitu zrážania krvi.

To ma naštvalo! Prečo mi o tom nikto nepovedal?,“ napísala.

V dôsledku tohto škandálu – vystúpilo totiž mnoho ďalších dievčat a žien, aby vypovedali o podobných incidentoch - ANSM odporučila zastaviť verejné financovanie tabletiek a ich užívanie výrazne pokleslo (o 45 %) aj vďaka mediálnej pozornosti.

ANSM nariadila vytvorenie správy o pľúcnej embólii v rokoch 2012 a 2013. Očakávala, že zistí 10 percentný pokles chorobnosti týkajúci sa populácie, ktorá predtým užívala tabletky tretej a štvrtej generácie. U žien vo veku od 15 do 49 rokov boli závery tejto správy v súlade s očakávaním ANSM. Na kontrolných skupinách zložených z mužov vo veku 15 až 49 rokov a žien vo veku od 50 do 69 rokov (teda tie skupiny, ktoré zvyčajne neužívajú perorálnu antikoncepciu), sa za rovnaké obdobie pokles pľúcnej embólie nepreukázal.

ANSM hovorí celkom o 341 hospitalizáciách (v dôsledku pľúcnej embólie), ktorým bolo v roku 2013 zabránené vďaka menšiemu užívaniu tabletiek tretej a štvrtej generácie. Hospitalizovaných bolo celkovo 2704 žien v porovnaní s rokom 2012, kedy ich bolo hospitalizovaných 3045.

Najväčší pokles bol zaznamenaný u žien vo veku 15 - 19 rokov (pokles o 19,1 %) a vo veku 20 – 29 rokov (pokles o 12 %), keďže tabletky tretej a štvrtej generácie údajne lepšie znášajú ženy, ktoré ich užívajú častejšie.

Tabletky založené len na progestíne vyvolávajú viac veľmi skorých potratov než „klasické“ pilulky. Ich pôsobenie spočíva predovšetkým v úprave sliznice maternice tak, aby sa sedem dní po oplodnení stala nehostinnou pri nidácii embrya.

Podľa poznámok ANSM sa v priebehu roku 2013 celkový predaj antikoncepcie znížil len sotva (asi o 1 %). Hoci sa predalo o 45 % menej tabletiek tretej a štvrtej generácie, predaj tabletiek prvej a druhej generácie vzrástol o 30 %. Predaj perorálnej antikoncepcie vo všeobecosti klesol o 5%, ale na vzostupe je dlhodobá antikoncepcia: vnútromaternicové telieska (DANA) a antikoncepčné implantáty. Tie stúpli o 28 %.

Tieto štatistiky vyvracajú obvinenia médií, že médiálny škandál okolo piluliek tretej a štvrtej generácie mohol vyvolať zvýšenie počtu potratov. O 4% viac potratov, t.j. 10 000 žien - obetí,“ uvádzali mainstreamové médiá po článku v Journal de Gynécologie obstétrique et biologique de la Reproduction. Ten tvrdil, že mnoho žien prestalo brať tieto tabletky v dôsledku prehnaných tvrdení médií. Štúdie sa odvolávali na štatistiky z 11-tich potratových centier, v ktorých 2 300 žien uviedlo, že svoj potrat pripisuje tomu, že prestali užívať antikoncepciu kvôli negatívnym správam. Číslo 10 000, ktoré uvádza štúdia, je určené len odhadom.

Vo Francúzsku, kde sa viac ako 90 % plodných a sexuálne aktívnych žien antikoncepciou bráni proti počatiu, majú veľký podiel na potratoch (viac než 72 %) ženy, ktoré užívajú nejakú formu antikoncepcie.

Zaujímavé je, že oznámenie nárastu potratov o 4 % bolo odprezentované ako nežiadúce. „Dôsledky dobrovoľného prerušenia tehotenstva“ ani zďaleka nie sú zanedbateľné: okrem istých psychických následkov, majú často za následok trvalé fyzické vedľajšie účinky,“ píše populárna zdravotná stránka e-sante.

Štúdia nesledovala prípadný nárast potratov v dôsledku opatrení zrealizovaných vládou socialistov, zameraných na to, aby boli [potraty] „dostupnejšie“ - vrátane 100 percentého preplácania ich vykonávania (teraz sú teda zadarmo pre všetky ženy), zvýšenia platov lekárom a gynekológom, ktorí tento skutok vykonávajú, a verejného financovanie osvety“ hovoriacej v prospech potratov.

DISKUSIA k článku