OSN: Sexuálna anarchia mládeže vraj zabezpečí globálny blahobyt

3,277
Kultúra smrti

NEW YORK – Na svete je viac mladých ľudí než kedykoľvek predtým. Podľa poslednej správy Populačného fondu OSN (UNFPA) to predstavuje bezprecedentnú príležitosť na pokrok - avšak len vtedy, ak budú ďalšie generácie menšie.

Nariadenie UNFPA na zabezpečenie „demografickej dividendyzahŕňa voľne dostupný potrat pre mladistvých, odstránenie veku pohlavnej dospelosti, drogové a prostitučné zákony a zníženie zapojenia rodičov do sexuálnej formácie ich detí.

Mladí ľudia vyžadujú širokú škálu sexuálnych a reprodukčných zdravotných služieb, vrátane... bezpečnej starostlivosti pri potrate,“ hovorí nedávno vydaný Stav svetovej populácie z roku 2014 [2014 State of World Population, pozn. prekl.]. Podľa UNFPA právne systémy vo väčšine krajín zaostávajú za záväzkami, ktoré na seba vzali v rámci medzinárodných zmlúv o ľudských právach a majú „ešte čo doháňoblastiach týkajúcich sa dospievajúcich a mladistvých ľudí.“

Žiadna zmluva s OSN nezmieňuje potrat a ani nezaväzuje krajiny, aby boli mládeži sprístupnené sexuálne a reprodukčné služby pre dospelých.

UNFPA sa obzvlášť zaujíma o zákony týkajúce sa pohlavnej dospelosti. Tie vyžadujú dovolenie rodičov na prístup k potratu, antikoncepcii či iným službám; ako je napríklad program výmeny ihiel pre užívateľov drog.

Zákony týkajúce sa pohlavnej dospelosti sú v rozpore s myšlienkou, že by sa mladí ľudia mali podieľať na rozhodnutiach, ktoré ich ovplyvňujú v súlade s ich vyvíjajúcimi sa schopnosťami,“ uvádza správa. Spoluúčasť na rozhodovaní prirovnáva k jednostrannému ovládaniu.

UNFPA tiež kritizuje zákony proti správaniu sa osôb rovnakého pohlavia, užívaniu drog, predaji sexuálnych služieb či prostitúcii“ kvôli tomu, že veľmi ťažko dopadajú najmä na mladých ľudí pri realizácii ich sexuálneho a reprodukčného zdravia a ich reprodukčných práv“.

Správa pripúšťa, že by v ideálnom prípade mali byť primárnym zdrojom informácií a poradenstva o sexualite rodičia mladistvých. Tvrdí však, že sa to „nedeje tak, ako by sa malo“. Podľa UNFPA rodičia často nevedia, ako o týchto veciach hovoriť so svojimi deťmi.“

Správa predpokladá, že pozitívne zmeny správania mladých ľudí „by mohli ovplyvn politické zásahy, ako napríklad zníženie veku pohlavnej dospelosti alebo obmedzenie rodičovského súhlasu na prístup adolescentov k spomenutým službám.“

Hoci je hlavným záujmom UNFPA obmedzenie rastu populácie, jeho zameranie na mladých ľudí, zaobalené do jazyka ľudských práv, maximalizuje potenciál a odstraňuje prekážky na ceste k úspechu. Mladí ľudia totiž nie sú len cieľom takéhoto prístupu, ale aj jeho hlavnými zástancami - tak si ich UNFCPA pripravuje. To znamená, že im musia podsunúť posolstvá, ktoré nepočujú ani doma, ani vo svojich komunitách.

Predpoklad, že zníženie plodnosti rozvojových krajín ich „vrhne“ do prosperity, je však veľmi otázny. Krajiny s nízkou mierou pôrodnosti a rastúcou starnúcou populáciou čelia zvyšujúcej sa finančnej záťaži, pretože náklady na nezaopatrené deti sú nižšie než náklady na závislých starších ľudí.

Ekonómovia zistili, že pokles plodnosti má skôr tendenciu nasledovať zvýšenie ekonomickej prosperity  než mu predchádzať. Preto sa „demografická dividenda“ objavila výraznejšie v Ázii než v Latinskej Amerike alebo v iných rozvojových oblastiach.

Správa síce uznáva, že mladých ľudí brzdí ekonomická stagnácia, nedostatok vzdelania či pracovných príležitostí, jeho hlavnou starosťou je však to, že chudoba „môže byť veľkou prekážkou pre jednotlivca, ktorý sa snaží, aby dostal to, čo potrebuje na dosiahnutie svojho sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčných práv.“

Celkovo správa UNFPA tvrdí, že kľúčom k budúcemu ekonomickému rozvoju je zabezpečiť, aby bolo sexuálne správanie adolescentov bez dozoru, neobmedzené, financované z verejných zdrojov a predovšetkým neplodné. UNFPA predpokladá, že zavedenie sexuálnej anarchie mládeže zabezpečí blahobyt. A to na celom svete.

DISKUSIA k článku