OSN odolalo tlaku vytvoriť špeciálny úrad pre LGBT osoby

1,572
Kultúra smrti

ŽENEVA – Členské štáty OSN odmietli zriadiť špeciálny úrad pre práva lesieb, gayov, bisexuálov a transrodové (LGBT) osoby.

Začiatkom tohto roka ľudia z prostredia OSN pre konzervatívny týždenník Friday Fax uviedli, že práva homosexuálov a transsexuálov sa čoskoro stanú hlavnou témou rokovaní OSN. Ich predpovede sa však na zasadnutí Rady pre ľudské práva nepotvrdili.

Členské štáty odmietli možnosť vytvoriť zvláštny úrad, ktorý by monitoroval práva LGBT osôb po celom svete. Ich zástancovia nenavrhli už žiadnu inú alternatívu, keďže by s najväčšou pravdepodobnosťou neuspela.

Nórsko, v mene ostatných krajín, ktoré takýto úrad podporujú, Rade povedalo, že by sa problematika LGBT osôb mala „v pravý čas“ systematicky zaraďovať do agendy OSN, čím vlastne pripustili, že momentálne správny čas nie je.

Nórsko bolo jednou z krajín, ktoré financovali aprílovú konferenciu o právach LGBT osôb, ktorá podľa delegáta pritiahla len 200 ľudí. Nórsko požiadalo Radu, aby vzala výsledok konferencie do úvahy, hoci ju OSN finančne nepodporilo.

Stanovisko Nórska podporilo len 33 krajín. Ostatné sú už unavené z presadzovania LGBT agendy, ktorá nepožaduje len odstránenie násilia či diskriminácie, ale sa homosexuálom snaží zabezpečovať ešte väčšiu ochranu než tú, ktorú každému občanovi zaručuje medzinárodné právo.

Naposledy, keď sa Rada zaoberala právami LGBT osôb, vyžiadala si od úradov OSN pre ľudské práva štúdiu o násilí a diskriminácii LGBT osôb. Jeden z členských štátov vyjadril nad výsledkami znepokojenie.

Výskum zahŕňal sociálne dávky pre páry rovnakého pohlavia, špeciálnu ochranu v rámci trestných zákonov, právne uznanie transsexuálov či ďalšie kontroverzné požiadavky. Štúdia neposkytla spoľahlivé dôkazy o rozsiahlej diskriminácii LGBT osôb, čim sa potvrdilo, že k danej problematike neexistuje dostatočné množstvo údajov.

V rozvojových krajinách rastie znepokojenie z toho, že západ presadzuje nové špeciálne práva na základe sexuálnej orientácie alebo pociťovanej príslušnosti k pohlaviu. V Afrike, kde sú rodiny vplyvnými jednotkami spoločnosti, sú tieto témy považované za nemorálne a tabu.

Minulý mesiac Nigéria prijala zákon, ktorý zakazuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. Uganda je pripravená schváliť zákon, ktorý kriminalizuje homosexuálne správanie. Tento týždeň Rusko schválilo zákon, ktorý zakazuje propagáciu homosexuality medzi mladistvými.

Napriek tomu mnoho západných krajín tvrdí, že práva LGBT osôb sú prioritou. Niekoľko delegátov si sťažovalo na neustupujúci tlak zo strany Spojených štátov a niektorých európskych krajín v tejto záležitosti.

Generálny tajomník Ki-mun Pan vo svojich prejavoch opakovane spomenul práva LGBT osôb, hoci ešte nebol schopný dať záležitosť na program rokovania OSN.

V máji Navi Pillayová, vysoká komisárka pre ľudské práva, pre C-FAM povedala, že severské krajiny venujú finančné prostriedky na účely OSN pre ľudské práva, aby mohli riešiť problematiku LGBT osôb. Veľvyslanci OSN sa zaoberali záujmom Pillayovej o LGBT práva, najmä keď sa sťažovala na nedostatok finančných prostriedkov pre tieto účely.

DISKUSIA k článku