Nihilismus kolonizuje lidskou přirozenost

1,263
Kultúra smrti

Řím. Lidská přirozenost je kolonizována nihilismem – tímto titulem shrnuje situaci lidstva na pěti kontinentech Zpráva o sociálním učením církve ve světě, kterou vydalo Observatorium kardinála Van Thuana. Tuto instituci pod jménem prvního předsedy Papežské rady Iustitia et Pax založil a vede v Terstu tamější arcibiskup Giampaolo Crepaldi. Zpráva o stavu světa z hlediska sociálního učení církve vzniká ve spolupráci pěti studijních center působících na pěti kontinentech a monitoruje rozličné legislativní kroky, které za uplynulý rok nejvíce ohrozily spravedlnost a pokoj ve světě. Její letošní titul upozorňuje na „enormní nadnárodní nátlak na vlády jednotlivých států, které nutí ke změně jejich legislativy týkající se prokreace, manželství a rodiny. Pod největším tlakem se ocitly země latinské Ameriky“ – říká arcibiskup Crepaldi italskému internetovému magazínu La Bussola quotidiana. Typickým případem je Argentina, země s velkou křesťanskou tradicí, kde bylo v krátké době přijato několik zákonů znetvořujících lidskou přirozenost. Jednak zákon o umělém oplodňování a tzv. „pronájmu dělohy“ a zákon o „genderové totožnosti“. Všechny byly přijaty v rekordní době necelého roku. Byly tak převráceny základy tradiční argentinské společnosti. Pojem lidská přirozenost i katolická víra jakožto inspirační zdroje budování společnosti byly odstaveny na vedlejší kolej. Podle šéfa zmíněného Observatoria je tento nátlak záměrně veden právě proti společnostem, které jsou stále ještě výrazně poznamenány křesťanskou tradicí. Tato kolonizace, domnívá se arcibiskup Crepaldi, je plodem přesyceného a nihilistického Západu, který propaguje mentalitu odporující přirozenému mravnímu zákonu. Zpráva, kterou vydává každoročně Observatorium kardinála Van Thuana, poskytuje souhrnné informace o politickém a sociálně-kulturním vývoji jednotlivých států světa za poslední rok. 

DISKUSIA k článku