Nad konferenciou presadzujúcou veľké rodiny hostia zo Západu žasli

2,018
Kultúra života

MOSKVA - Predstavte si krajinu, v ktorej vláda oficiálne podporuje život, rodinu, vieru a kultúru. Miesto, kde sa s veľkými rodinami zaobchádza nie ako s pohromou tejto planéty, ale naozaj ako „s budúcnosťou ľudstva“.

Práve to sa na medzinárodnej úrovni dialo na konferencií s názvom „Veľká rodina - budúcnosť ľudstva“. Konferencia sa konala v Moskve, hlavnom meste Ruska.

Otvorenie fóra ako aj festival veľkých rodín sa konali v štátnom kremeľskom paláci za účasti viac ako 1000 delegátov z celého sveta, vrátane viac ako 200 zo Západu.

Konferenciu zorganizovali nadácie Svätého Ondreja Prvopovolaného a Svätého Bazila Veľkého. Bola taktiež schválená a podporená federálnou vládou, pričom mnoho prednášajúcich bolo ubytovaných v exkluzívnom hoteli, ktorý je vyhradený len pre oficiálne štátne účely.

Otváracím vyhlásením programu tohto fóra je trojstránková deklarácia života, rodiny a viery, ktoré by jej mohla závidieť každá organizácie podporujúca život a rodinu. Je tiež výnimočne odvážne a otvorené.

Náš svet prechádza obdobím nestability a sociálnej krízy, ktorá úzko súvisí s globálnou transformáciou všetkých kľúčových oblastí ľudského rozvoja a civilizácie,“ začína.

Významný rozsah súčasnej globálnej nestability je spôsobený „kultúrou senzácie“ a súčasným historickým rozmerom ničenia morálnych noriem, ako je dobro, pravda a krása, ako aj ničením viery v prirodzený stvorený poriadok, v ktorom sa rozlišuje dobro od zla.“

Zoznam prednášajúcich je akoby encyklopédiou Kto je kto v pro-life a pro-rodinnom hnutí po celom svete. Nachádzali sa tam však aj predstavitelia ruskej federálnej vlády a z vedenia Ortodoxnej cirkvi, pričom otvárací prejav mal sám Kirill, patriarcha Moskvy a celého Ruska.

Spomedzi vládnych predstaviteľov boli prítomní: podpredseda Štátnej dumy, minister kultúry a predseda Výboru pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Medzinárodný charakter fóra sa dal ľahko odpozorovať podľa prednášajúcich, ktorí prišli zo všetkých kútov sveta, vrátane Nigérie, Filipín, Grécka, Talianska, Maďarska, Kanady, Francúzska, Spojených štátov, Číny, Írska, Veľkej Británie, Iránu, Belgicka, Španielska, Nórska, Argentíny a z mnohých ďalších krajín.

Prvý deň fóra bol zakončený ocenením ruských novinárov, ktorí podporovali rodinu - tradičnú rodinu otvorenú životu a viere.

DISKUSIA k článku