Náhradné materstvo: “Kde zostáva varovný výkrik?”

871
Kultúra smrti

„Náhradné materstvo sa stáva ďalšou veľkou témou na zničenie rodiny. Náhradné materstvo zostane zakázané, iba ak sa proti tomu postavíme energickým protestom. Kde zostáva varovný výkrik a protest združení žien a rodín?“, konštatuje Fórum nemeckých katolíkov.

V tlačovom vyhlásení fórum vysvetľuje:

„U náhradného materstva sa žene zmluvne a za finančnú odmenu implantuje do maternice cudzie embryo. Vynosené dieťa sa odovzdá naspäť‚ vlastníkovi‘ embrya.“ Náhradné materstvo využíva „núdzovú ekonomickú situáciu žien“, degraduje „deti na predmety zmluvy“ a robí „ľudí objektami“. Tu ide o „modernú formu zotročovania“, varuje Fórum nemeckých katolíkov. „Náhradné materstvo je človekom pohŕdajúci planý výrastok kapitalizmu, ktorý kladie zisk nad ľudskú dôstojnosť a koná podľa devízy, že moderný človek robí to, čo umožňuje technológia“.

Fórum pripomína čl. 1.1 v nemeckej ústave, podľa ktorého je „dôstojnosť človeka nedotknuteľná“. „Rešpektovať a ceniť si ju je povinnosťou všetkej štátnej moci.“ Fórum ďalej konštatuje: „Náhradné materstvo porušuje Konvenciu o právach detí z r. 1989, zákaz obchodovania s ľuďmi, ako aj Dohodu o ochrane ľudských práv.“
Stanovisko sa končí výzvou:

„Fórum nemeckých katolíkov vyzýva všetkých spoluobčanov, aby sa stavali proti pokusom legalizácie náhradného materstva.“

 

DISKUSIA k článku