Hillary Clintonová na Summite žien: Hlboko zakorenené kultúrne zvyky a náboženskú vieru treba zmeniť

1,934
Kultúra smrti

Podľa Clintonovej je zákaz zabíjania nenarodených detí výsadou náboženstiev

Kandidátka na prezidenta z demokratickej platformy, Hillary Clintonová, vystúpila minulý štvrtok na každoročnom svetovom summite Women in The World Summit. Účastníkom sa prihovorila slovami, že "príliš veľa žien, nemá prístup k reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a bezpečnému pôrodu a zákony za veľa nestoja, ak nie sú uplatňované. Práva musia existovať aj v praxi, nielen na papieri. Zákony sa musia opierať o aktivity a politickú vôľu", povedala Clintonová pre Daily Caller.

Clintonová si myslí, že pre efektívne uplatnenie potratových zákonov, pre ktoré si v príhovoroch vyberá výlučne eufemizmy, ako napríklad "reprodukčná zdravotná starostlivosť", je treba výrazne zasiahnuť do náboženskej viery: "Hlboko zakorenené kultúrne zvyky, náboženskú vieru a štrukturálne predsudky je treba zmeniť", povedala Clintonová. 

Clintonová, ako očakávaný nominant na prezidenta za demokratov, nepovedala, akým spôsobom by zasiahla ako prezident do zmeny náboženského myslenia. Tieto jej komentáre však prichádzajú práve v čase, kedy sa republikáni snažia oživiť snahy o zákaz potratov aspoň po dvadsiatom týždni tehotenstva. Dnes je totiž možné vo väčšine štátov USA vykonať potrat až do deviateho mesiaca, kedy lekári prevedú potrat čiastočným pôrodom - odrodia telo dieťaťa a kým má hlavu vnútri maternice, vysaje sa mu mozog. Následne sa pôrod dokončí.

Clintonová tiež kritizovala námietky cirkví, ktoré odmietajú financovať Spoločnosť pre plánované rodičovstvo (Planned Parenthood) ako aj homosexuálnu či transgenderovú agendu. Pripomenula, že tieto prekážky musí vláda poraziť. "Amerika sa pohne dopredu len vtedy, keď bude všetkým ženám garantované vykonať svoje vlastné voľby v oblasti zdravotnej starostlivosti. Ďalej sa pohneme len vtedy, keď gejov a transgenderové ženy príjmeme do náručia a nevyhodíme z práce len z dôvodu, že sú akí sú a milujú tých, čo milujú", dodala.

Okrem Clintonovej na zmeny v Cirkevnom práve tlačí aj OSN

Clintonovej politické názory podporuje tiež OSN a predovšetkým Populačný fond OSN, ktorý už v roku 2012 vo svojej ročnej správe uvádza, že "náboženské námietky voči tabletkám, ktoré vedú k potratu, musia byť prekonané." Minulý rok vo februári zasa Výbor pre práva dieťaťa pri OSN inštruoval Vatikán, že "Katolícka Cirkev by mala zmeniť zákon v kánonickom práve týkajúci sa potratov a mala by poňať prístupnejší pohľad a okolnosti, za ktorých by bol prístup k potratu umožnený".

Clintonová okrem iného vo svojom štvrtkovom príhovore nazvala implementáciu feministickej politiky v štátoch ako "veľkú neukončenú výzvu 21. storočia", ktorá musí byť dokonaná. 

"Nie je to len boj žien. Toto musí byť boj Ameriky a boj celého sveta", dodala.

Kritici nazvali Clintonovej vízie o násilných zmenách v praktizovaní náboženstva zo strany štátu ako bezprecedentné. "Nikdy predtým tu nebol taký kandidát, ktorý by priamo konfrontoval učenie Katolíckej cirkvi o potratoch", povedal Bill Donohue z Catholic League. Ed Morrisey zasa dodal, "toto len ukazuje, aká extrémistická je propotratová agenda. Kandidovanie na prezidenta založené na sľuboch použitia sily vo vláde, aby zmenili "hlboko zakorenené kultúrne zvyky a náboženskú vieru", je hádam tým najprogresívnejším sloganom v dejinách", ukončil Ed Morrissey. 

Donohue vyzval Clintonovú, aby vo svojom prejave pokračovala a povedala, aké by mali byť ďalšie kroky v napĺňaní jej plánu. Tie by totiž zasiahli nielen praktizujúcich katolíkov, ale aj všetky kresťanské cirkvi, pravoslávnych, židov, moslimov, ale aj ateistov, ktorí uznávajú hodnotu ľudského života od počatia pre prirodzenú smrť.

DISKUSIA k článku