Existuje niečo ako "katolícka hudba"? Zamyslenie a odpoveď organistu.

01.04.2017
708 0 0
Jakub Betinský
Kultúra života

Chór je dobrým miestom na získanie celistvého pohľad na to, čo sa deje na omši. Je to vlastne jediné miesto v kostole, z ktorého je možný pohľad z vtáčej perspektívy. Samozrejme, jedná sa o vtáčiu perspektívu na zadnú časť hláv zhromaždených ľudí. Ale z mojej vznešenej pozície organistu dokážem získať prehľad o zložení rôznych zhromaždení, ktoré prichádzajú na omšu päťkrát do týždňa.

V mojej farnosti, neprekvapivo, sú ľudia z rôznych sociálno-ekonomických tried a rôznych etník. Zdá sa, že je tu stabilné rozloženie mužov a žien. I keď sú v našej farnosti prevažne bieli s talianskymi, írskymi a východoeurópskymi potomkami, máme tu tiež farníkov, ktorí sú Aziati, Afroameričania, Jamajčania a bez pochýb aj ďalších z iných etník. Čo sa týka veku, vidím v laviciach ako mladých tak i starších, ale v priemere ide o skupinu ľudí, ktorí sú v zrelšej polovici života.

Demografia nie je moja silná stránka, ale z môjho obmedzeného pohľadu vidím, že naša farnosť nie je homogénna.

Keď teraz čítam Sacrosanctum Concilium (pozn. prekladateľa: Konštitúcia o posvätnej liturgii), ktorá je samozrejme hlavným riadiacim dokumentom predloženým Druhým vatikánskym koncilom vo veci posvätnej liturgie, obzvlášť sa zamýšľam nad tou časťou, kde sa píše:              

Tejto plnej a aktívnej účasti všetkého ľudu treba pri obnove a zveľaďovaní posvätnej liturgie venovať čo najväčšiu pozornosť. 

Z toho dôvodu, ako organista, je mojou úlohou vybrať hudbu, ktorá povzbudí plnú a aktívnu účasť všetkého ľudu.

Čo má organista robiť? Akú hudbu by mal vybrať, aby povzbudil všetok ľud k plnej a aktívnej účasti?

Ako som už povedal na inom mieste, môj postup pri vyberaní hudby je taký, že nedeľu čo nedeľu jednoducho vyberiem moje obľúbené piesne. Prirodzene sa snažím môj výber urobiť vzhľadom na omšu najvhodnejšie ako sa dá, čo záleží na čase a období, a na tom o čom sú čítania a evanjeliu. Je zaujímavé, že moje obľúbené piesne sa zdajú byť vhodné na takmer každú nedeľu v roku.

Čo na mňa ale robí dojem je že väčšina piesní vo väčšine skrátených misáloch alebo spevníkoch, ktoré sú v kostoloch rozšírené, obsahujú hudbu, ktorá sa páči ľudom zo špecifického etnika.

 

 

Ak pripustíme, že väčšina spevníkov sa tvári, akoby sa snažili obsahovať pár piesní, ktorých dizajn má umožniť, že sa budú individuálne páčiť širokej palete etnických skupín, stále je tu tichý všeobecný súhlas, že neexistuje pieseň, ktorá by bola pre všetkých. Napríklad každý spevník má aspoň niekoľko „spirituálov“ (napr. There is a Balm in Gilead a Amazing Grace) a možno jednu alebo dve poľské, talianske či írske piesne. Stále mi je ale jasné, že väčšina hudby je zameraná na dav bielych západoeurópanov. Ja sám mám blízko k anglickým a nemeckým protestantským piesňam ako Holy, Holy, Holy a Now Thank We all our God. Sám za seba ale nie som schopný povedať ako sa moje preferencie páčia hispánskym alebo vietnamským farníkom v laviciach.

 

 

Výber liturgických piesní a celý hudobný zážitok, s ktorým sa bežní katolíci stretávajú od nedele do nedele, nie je z prevažnej časti skúsenosťou, ktorú by sme mohli nazvať univerzálne príťažlivou.

Pieseň Go Make a Difference sa môže páčiť mladšej osobe, zatiaľ čo Holy God We Praise Thy Name osobe staršej.

Niekomu sa viac páči Lift High the Crossa A Mighty Fortress, na druhej strane You Are Mine a Shepherd Me, O God sa páčia niekomu inému. Možno to mám popletené, ale som si istý, že tá osoba, ktorá má veľmi rada Holy God je rozdielna od tej, ktorej sa veľmi páči Christ Be Our Light.

Samozrejmá otázka znie: Pre cirkev, ktorá samu seba volá katolícka (čo je grécke slovo s významom univerzálny, celkový alebo všeobjímajúci), aká by mala byť hudba, ktorá by tomuto významy odpovedala?

Aká by mala byť katolícka hudba?

Berúc do úvahy dôležitosť hudby počas omše (t.j. hudba je jej „integrálnou časťou“ alebo pars integrans), niekto by si myslel, že katolícka cirkev má jedinečnú hudbu, ktorá sa teda vyznačuje katolicitou, a myslel by si, že takáto Katolícka cirkev by bola známa pre svoju hudbu, ktorá by bola odlíšiteľná vďaka svojej univerzálnosti a všeobjímajúcnosti. 

 

 

Nezdá sa to trochu divné, že hudobná skúsenosť väčšiny katolíkov je od tohto na míle vzdialená? Ich hudobná skúsenosť je celkom určite „obmedzená“ a „úzka“, čo sú slová s opačným významovom od „katolícka“.

Nehovorím že tu nie je miesto pre nejakú starú dobrú pieseň s jednoznačne anglosaským či germánskym nádychom. Taktiež nehovorím, že tu nie je miesto pre nejaký „spirituál“ či možno dokonca i nejakú írsky pieseň na deň sv. Patrika. 

 

 

Ale nemala by byť hudba na omši príznačná svojou univerzálnosťou, ktorá je známkou samotnej Cirkvi?

Ako sa ukazuje, Katolícka cirkev ale vlastne má hudbu, ktorá je univerzálna. A je univerzálnou práve preto, lebo nepatrí nikomu.

Je to hudba napísaná v jazyku, ktorým niekto nerozpráva.

Je to hudba napísaná skladateľmi, ktorých etnicita je neznáma.

Je to hudba, ktorá sa dokonca ani nezdá, že by patrila do nejakého istého časového obdobia.

Je to hudba, ktorá patrí rovnako všetkým, pretože nepatrí nikomu okrem Katolíckej cirkvi. Táto hudba sa nazýva... gregoriánsky chorál.

Gregoriánsky chorál je hudbou cirkvi. Je Katolíckou hudbou v doslovom význame tohto slova.

Nie je prekvapivým, že Sacrosanctum Concilium tvrdí:

116. Cirkev pokladá gregoriánsky spev za vlastný rímskej liturgii, a preto má mať pri liturgických úkonoch za rovnakých podmienok prvé miesto.

Gregoriánsky chorál je hudbou, ktorá je omši vlastná par excellence. Je úplne jedinečný a je hudbou, ktorá patrí nepochybne Katolíckej cirkvi.

Myslím si, že je bezpečné povedať, že gregoriánsky chorál je jedinou hudbou, ktorá by sa mohla kvalifikovať ako možný kandidát na význam slova univerzálny.

Pravdupovediac by som dokonca tvrdil, že je jedinou hudbou, ktorá nevnucuje žiadnu národnú etnicitu na toho, ktorý spieva; gregoriánsky chorál nie je keltský, ani taliansky, ani anglický, nie je nemecký či východoeurópsky. Podľa mňa gregoriánsky chorál uspokojuje (alebo neuspokojuje) rovnako všetkých a to z dôvodu toho, že nepatrí ani tomu alebo tamtomu kmeňu či rodine. Je to jasne odlišná hudba katolíckej hudby.

 

 

Gregoriánsky chorál je jedinou hudbou, ktorá môže byť náležite (a výhradne) nazvaná katolícka hudba.

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. Púšťate si občas na youtube GREGORIÁNSKY CHORÁL? Napíšte nám do FB komentov.

 

DISKUSIA k článku