Egypt: Proč křesťané kritizují návrh ústavy?

1,429
Kultúra smrti
 
11. prosince vystoupil lídr muslimského bratrstva Mahmúd Beltagui se štvavým projevem proti křesťanům. V této souvislosti hovořil Butrus Fahim Awad Hanna, pomocný biskup koptské církve v Alexandrii, s agenturou Fides; odsoudil pokusy o vyvolávání konfliktů, jež otřásají Egyptem. „Strategií sektářů,“ řekl mons. Hanna, „je najít obětního beránka a tak zakrýt katastrofální politiku, jež ničí jednotu národa.“ 
 
Mons. Hanna také vysvětlil, proč se křesťané staví na odpor proti návrhu ústavy. „Článek 2 není problémem. Každý tady chápe právní hlediska, jež uznávají šaríu za základní zdroj práva. Ale článek 3 je nový: zajišťuje křesťanům a židům, že mohou používat své kanonické principy k regulaci osobních a náboženských záležitostí svých komunit. Vypadá to jako záruka autonomie. Ale ve skutečnosti tu není ani známka náboženské svobody a možnosti svobodně si zvolit své náboženství. Článek 4 uděluje pravomoc interpretovat zákon sunitské univerzitě Al Azhar, nikoli nejvyššímu soudu. Dnes na Al Azharu převažují umírněné pozice, ale kdo může říci, jak se bude situace vyvíjet dál?“
 
„Článek 44 je ústavní bází pro možný zákon proti rouhání, který napáchal tolik zla v jiných zemích s muslimskou většinou. Článek 219 zajišťuje, že interpretace šaríi bude v souladu s pravidly zavedenými v raných stoletích islámu. V možném konfliktu interpretačních škol tak budou mít navrch salafisté.“

DISKUSIA k článku