DÔLEŽITÉ! Najsvätejšie srdce Ježišovo a milosti, ktoré vychádzajú zo zachovávania prvých piatkov

2,261
Matej Trančo
Kultúra života

"Niet divu že naši predkovia neustále obraňovali túto najjasnejšiu formu oddanosti - zbožná oddanosť veriacich voči Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a zvyku prijatia Svätého prijímania na prvý piatok každého mesiaca ako túžba po Ježišovi Kristovi, zvyk ktorý dnes všade prevláda." -Pápež Pius XI

Čo je na prvých piatkoch také zvláštne?

Naši rodičia vyrastali chodiac do kostola v každý prvý piatok mesiaca a zúčastňujúc sa pobožnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, no v posledných desaťročiach tieto zbožné zvyky vyšli z praxe a niektorými sú odmietané ako "staromódne" anachronizmy.

Hlavný dôvod poklesu záujmu o túto oddanosť je pravdepodobne zakorenený v jednoduchej ignorancii: ľudia nepoznajú zmysel prvých piatkov, rodiny a farnosti jednoducho adekvátne neposunuli informácie o ich dôležitosti ďalšej generácii. Toto je päť vecí ktoré by ste mali vedieť.

1. Ako začala prvopiatočná pobožnosť?

Zatiaľ čo niektorí svätci odkazovali na Najsvätejšie srdce Ježišovo už storočia predtým, v roku 1673 francúzska vizitantská mníška Margaréta Mária Alacoque mala zjavenia Ježiša v ktorých žiadal Cirkev aby uctievala jeho Najsvätejšie srdce. Ježiš najmä žiadal aby veriaci "prijali Sväté prijímanie na prvé piatky počas deviatich po sebe idúcich mesiacov". Požiadavka bola spojená s konkrétnym sľubom daným tým ľuďom, ktorí uctievali a podporovali oddanosť k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Po smrti Margaréty Márie sa prvopiatočný zvyk šíril Cirkvou - schválený pápežmi a propagovaný svätcami - no výrazne nabral na popularite vtedy, keď bola Margaréta Mária vyhlásená za svätú v roku 1920 Pápežom Benediktom XV. 

2. Prečo deväť po sebe idúcich mesiacov?

Číslovka deväť je tradične spájaná s novénou a má svoj pôvod v deviatich dňoch, ktoré apoštoli strávili v modlitbe pred Turícami. Novéna poskytuje predĺženú dobu na prípravu a vnútorné obnovy.

3. Čo mám robiť počas prvých piatkov?

Ísť na sv. omšu a prijať Sv. prijímanie so zámerom uctenia si Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Ak nie ste v stave milosti a teda nemôžete prijímať, budete sa taktiež musieť ísť vyspovedať.

4. Aké "prísľuby" sú spojené s touto pobožnosťou?

Ježiš povedal Sv. Margaréte Márii: "V prebytku milosrdenstva môjho srdca ti sľubujem, že moja všemohúca láska poskytne tým, ktorý na prvý piatok počas deviatich po sebe idúcich mesiacov príjmu Sv. prijímanie, milosť záverečného pokánia: nezomrú v mojej nevôli a ani nie bez prijatia sviatostí; a moje srdce bude ich bezpečným útočiskom v tejto poslednej hodine." To znamená, že ak človek verne príjme Sväté prijímanie v prvé piatky počas deviatich po sebe idúcich mesiacov, Ježiš takémuto človeku zaručí ďalšie milosti v hodine jeho smrti čo umožní očistiť ho od hriechov a prijať posledné pomazanie (ak si to situácia vyžaduje).  

Tento prísľub je posledným z 12tich prísľubov spojených s oddanosťou Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, najmä ak niekto vo svojom domove obraz Najsvätejšieho srdca Ježišovho tronuje:

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.

2. Vnesiem pokoj do ich rodín.

3. Poteším ich v trápeniach.

4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.

5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.

6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.

7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.

8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.

9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.

10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.

11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vymazané.

12.Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

5. Sú prvé piatky "vstupenkou" do neba?

Nie je to také jednoduché ako len chodiť na sv. omšu počas deviatich mesiacov a potom sa na to vykašľať a už nikdy neísť na sv. omšu ba dokonca viesť hriešny život! Celý zmysel tejto pobožnosti je pritiahnuť osobu bližšie ku Kristovmu srdcu. Ak človek splní tieto požiadavky s úprimnou vierou je prirodzene jasné, že bude bližšie k Bohu a bude tak lepšie pripravený na smrť. Akonáhle je ale táto pobožnosť vnímaná poverčivým spôsobom zanedbávajúcim potrebu žitia cnostného života, všetky výhody padajú a Ježišove prísľuby sa stávajú neplatnými.

Ježiš chce aby sme spočívali na jeho srdci, ako Sv. Ján, a prvopiatočná pobožnosť je pre nás príležitosťou ako sa s ním stretnúť častejšie ako len v nedele a možnosťou prehĺbenia našej lásky k nemu.

Spoznať, milovať a veriť tomu, že môžme spočívať v Najsvätejšom srdci Ježišovom a odložiť tak naše úzkosti je presne to, o čom je myšlienka prvých piatkov.

 

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. Praktizujete túto pobožnosť? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku