Cirkev nestačí! Pápež František vysvetľuje, čo novomanželia a snúbenci SKUTOČNE potrebujú

24.01.2017
1689 0 0
Kultúra života

Zatiaľ čo si väčšina z nás predstaví biele šaty, krásne kvety, červenajúcu sa nevestu a očareného ženícha, pápež František sa dostáva k jadru veci.

V sobotu, počas svojho každoročného príhovoru, vyjadril niekoľko svojich pohľadov na manželstvo.

Pápež zdôraznil dôležitosť efektívneho vzdelávania a predmanželskej prípravy ešte pred tým, než sa dvaja ľudia rozhodnú oficiálne spečatiť manželstvo.

Vďaka vzdelávaniu a nábožensky založeným prípravám sa dvojice môžu tešiť z jedinečných požehnaní a príprav na výzvy, ktoré ich v manželskom živote čakajú.

Pápež František vysvetľuje: „Cieľom takejto prípravy je pomôcť snúbencom poznať a žiť realitu manželstva tak, aby bola určitou formou oslavy. Je možné urobiť to nielen právoplatne a zákonne, ale aj s prinesením ovocia. Dvojica je tak schopná spraviť túto oslavu určitou etapou ich vlastnej cesty viery.“

„V tomto duchu chcem pripomenúť potrebu „nového katechumenátu“ v rámci predmanželskej prípravy. Vítam vedenie Otcov poslednej riadnej synody. Je naozaj nutné účinne realizovať to, čo už bolo navrhnuté vo Familiaris consortio (č. 66).

To znamená, že tak ako pri krste dospelých je katechumenát súčasťou sviatostného procesu, aj príprava na manželstvo sa musí stať neoddeliteľnou súčasťou všetkých sviatostne uzavretých manželstiev. Je to ako protijed, ktorý zabraňuje zvýšeniu počtu neplatných alebo nestálych manželstiev.“

Pápež rozprával pred členmi Roty a spomenul tiež nalomenú vieru, náboženské hodnoty, vieru vo večné pravdy a to zvlášť v súvislosti s rodinou. Kresťania sú taktiež ovplyvniteľní. Aj od nich sa vyžadujú poznatky a súhlas so vstupom do sviatosti manželstva.

Pápež si všíma aj ľudí z iného prostredia a s inými náboženskými skúsenosťami, ktorí hľadajú kresťanské manželstvá. Tvrdí, že títo ľudia už nemôžu ostať bez povšimnutia.

Ďalej dodáva: „Niektorí z nich sa aktívne podieľajú na živote farnosti, iní prídu po prvýkrát, ďalší žijú aj intenzívnou modlitbou. Niektorých k tomu však vedie skôr rodový náboženský sentiment. Keďže čelíme takejto situácii, musíme nájsť efektívne opatrenia.“

Prvým opatrením, ktoré navrhuje, je usmerňovať mladých ľudí, aby sa tak pripravili na manželský život.

Aby sa to podarilo, je úlohou Cirkvi ponúknuť „adekvátny proces prípravy, ktorého cieľom je znovu objaviť manželstvo a rodinu podľa Božieho plánu.“

Pápež František sa s novomanželmi stretol 9. septembra 2015 na Námestí svätého Petra počas generálnej audiencie (L’Osservatore Romano).

Čas pred manželstvom by mali snúbenci využiť lepšie než len stretnutím s kňazom. Mali by sa jeden druhému viac otvoriť, obnoviť svoju vieru a mať možnosť prehĺbiť ich vzťah s Kristom, venovať sa odkazu Evanjelia v súlade s učením Cirkvi.

Pápež vysvetlil: „Kresťanské spoločenstvo, na ktoré sa snúbenci obracajú, má srdečne hlásať Evanjelium týmto ľuďom, pretože ich skúsenosť lásky sa môže stať sviatosťou, účinným znamením spásy.“ Za týchto okolností sa Ježišova vykupiteľská misia dotýka mužov a žien v podobe ich života v láske.

Pápež František citoval posledný prejav Benedikta XVI. Rote z roku 2013, aby vysvetlil, že učiť mladých ľudí pravde o biblickom manželstve a láske je neoceniteľné.

Je to „len o tom, byť otvorený Božej pravde... dá sa to pochopiť a dosiahnuť v konkrétnosti života, dokonca aj v manželstve a rodine, v pravde človeka... Odmietnutie Božieho plánu v skutočnosti vedie k hlbokej nerovnováhe vo všetkých medziľudských vzťahoch.... vrátane toho manželského.“

Pápež citoval svoju prvú encykliku, Lumen fidei: „Láska potrebuje pravdu. Iba ak je manželstvo založené na pravde a láske môže pretrvať, prekonať prchavé momenty, stáť pevne, aby sa tak manželia vzájomne podporovali na spoločnej ceste.“

„Ak sa láska nespája s pravdou, je to záležitosť meniacich sa citov a nevydrží obdobie skúšok. Pravá láska však zjednocuje všetky elementy našej osoby a stáva sa novým svetlom na ceste k úžasnému a plnohodnotnému životu.“

Pápež chcel prostredníctvom takéhoto bližšieho pohľadu na manželstvo pripomenúť, že je nevyhnutné stavať pravdivé manželstvo prostredníctvom podpory a posilnenia dvojíc a to dokonca aj po svadbe.

„Je potrebné preukázať odvahu a kreativitu. Vzdelávací projekt pre mladé manželské páry je zameraný na zvýšenie povedomia o prijatej sviatosti."

Pápež tiež povedal, že mnohé mladé páry sú odkázané samé na seba. Niekedy je to preto, že nechodia do kostola alebo ak už majú dieťa, nemajú dosť času, „ale práve v týchto prvých chvíľach rodinného života musia mať zaručenú väčšiu blízkosť a silnú duchovnú podporu.“

Pápež ďalej vysvetlil: „Kresťanské spoločenstvo má vítať, sprevádzať a pomáhať mladým párom. Je to možné, ak sa im poskytnú možnosti a prostriedky na vybudovanie silného vzťahu, ktorý má svoje korene v Kristovi.

Pamätajme na pápežove slová, o ktorých môžu svedčiť všetky katolícke manželstvá. Počas spoznávania nášho životného partnera a učenia sa spoločnému životu pod jednou strechou, môžeme využiť podporu Cirkvi a starších, skúsenejších zosobášených dvojíc v cirkevnom spoločenstve.

Nájdi nás na FB: ZA KRESTANSKE SLOVENSKO. Čo si myslíte o téme? Napíšte nám do FB komentov.

DISKUSIA k článku