Autor románu Exorcista: Potrat je démonický

1,865
Kultúra smrti

Washington, D.C. - Autor William Peter Blatty vydesil milióny ľudí po celom svete obrazmi diabla žijúceho vo vnútri mladej ženy v jeho betsellerovom románe Exorcista. Tento týždeň však povedal, že existuje niečo iné, rovnako desivé a „démonické“ ako posadnutie – skutok, ktorý ničí život vo vnútri vlastnej matky.

Blatty povedal Danovi Zakovi z The Washington Post, že potrat je naozaj dielom diabla.

Zak sa pýtal na Blattyho cirkevný súdny proces proti Georgtownskej Univerzite. Blatty, absolvent tejto univerzity z roku 1950, povedal, že rozhodnutie školy pozvať v máji tohto roku silne pro-potratovú ministerku HHS (alebo i DHHS; je to skratka pre U.S. Department of Health and Human Services – Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb Spojených štátov, pozn. prekladateľa) Kathleen Sabelius ako rečníčku na promóciach, bolo „ posledným steblom“, ktoré ho pohlo podať žalobu v mene viac ako tisícky iných.

Vo svojej knihe Blatty píše o prudkom dávení, rozpadajúcom sa mäse a otáčajúcich sa hlavách – ale je to práve potrat, ktorý nevie dostať zo svojej mysle.

Chvejúcim sa hlasom opisuje podrobnú potratovú procedúru v názornom detaile,“ napísal Zak.

Odmlčí sa. Jeho hlas je takmer šepotom.“

Toto je demonické,“ povedal Blatty. (Zdôraznenie je v origináli.)

Zak nepribližuje čitateľom rubriky Style, akú procedúru Blatty opisuje, ale niet tu núdze o žalúdok dvíhajúce opisy potratového priemyslu.

Pred poverením mandátom HHS – ktorý podporujú kresťanské inštitúcie ako Georgetown, aby bez príplatkov poskytli svojim zamestancom potrat vyvolávajúce „liečivá“ a sterilizácie – bola Kathleen Sabelius advokátkou potratára Georga Tillera v štáte Kansas robiaceho potraty až do vysokého štádia tehotenstva.

V apríli 2007 pozvala tohto potratára do sídla vlády. Opakovane vetovala tlaky zrušiť Tillerom uprednostňované odporné formy potratov, zatiaľ čo jej vlastné ministerstvo je obvinené zo skartovania dôkazov proti organizácií Plánovaného Rodičovstva.

Krátko po podaní svojej cirkevnej žaloby, Blatty vyjadril svoje zdesenie z pozvania Sebeliovej vyjadriac sa pre média: „Hlboko ma zarmútilo, že moja milovaná alma mater tak škandalózne zlyhala vo svojom záväzku voči Cirkvi i voči bojovným jezuitom, ktorí sú tam stále pochovaní a ktorí jej dali svoje všetko; ktorí ju na dlho urobili tak vzácnou. Zarmucuje ma, že dnes sa takmer zdá, že Georgtownská Univerzita sa pýši napádaním Cirkvi a ubližovaním veriacim.“

Officiálne noviny Washingtonskej arcidiecézy, The Catholic Standard, suhlasili, píšuc: „Človek sa môže len čudovať ako voľba ministerky Sabelius pre tak prominentnú úlohu akou je úloha zvláštneho rečníka môže byť zrovnaná s udelenou katolíckou misiou a identitou Georgetownskej univerzity. Pohľad ministerky Sabeliovej na to, čo tvorí podstatu náboženských inštitúcií, prezentuje jednu z najpriamejších výziev náboženskej slobody v nedávnych dejinách.“

Blatty verí, že cirkevný súd môže byť liečbou. „ Ak naozaj miluješ tých, o ktorých si myslíš, že potrebujú liečbu, urobíš všetko možné, aby sa im liečby dostalo,“ povedal Blatty Zakovi.

Georgetownský rektor John J. DeGioia povedal, že na ponuku univerzity Sabeliovej „by sa nemalo pozerať ako na schválenie jej pohľadov.

Avšak Blatty hovorí, že univerzita zlyhávala „už viac než dve dekády v spĺňaní požiadaviek Ex corde Ecclesiae,“ čo je 23 rokov starý dokument pojednávajúci o tom, ako by sa inštitúcie vyššieho vzdelávania mali správať v súlade s ich katolíckou identitou. Blattyho právny zástupca, Manuel Miranda, povedal, že zdokumentoval „viac ako 100 škandálov len v posledných rokoch.

Blatty dúfa, že jeho práca spôsobí návrat univerzity do srdca Cirkvi. Vo veku 85 rokov, asi 40 rokov potom ako napísal filmové spracovanie svojho románu o posadnutí, Blatty by boj s diablom už rád dokončil.

DISKUSIA k článku