Africký kardinál ostro kritizuje kardinála Marxa za to, že žiada od Cirkvi, aby sa ospravedlnila homosexuálom

1,636
Kultúra života

Popredný juhoafrický kardinál zverejnil na Twitteri veľmi výstižný komentár, v ktorom vyčíta kardinálovi Marxovi jeho vyhlásenie, že by sa Cirkev mala „ospravedlniť“ homosexuálom.

„Boh nám pomáhaj! Za chvíľu sa budeme musieť ospravedlniť za to, že učíme, že cudzoložstvo je hriech! Politická korektnosť je v dnešnej dobe najväčším kacírstvom!“ Napísal kardinál Wilfrid Fox Napier na Twitteri.

Napier reagoval svojím komentárom na Obianuju Ekeocha, afrického aktivistu podporujúceho život a rodinu a zakladateľa organizácie Culture of Life Africa, ktorý zverejnil na Twitteri odkaz na článok denníka Irish Times o Marxových vyjadreniach. Marx, arcibiskup pre Mníchov a Freising, povedal, že „donedávna“ mala Katolícka cirkev „veľmi negatívny postoj k homosexuálom, čo je škandalózne a strašné.“

Marx navrhol, že Cirkev by sa mala začať stavať kladne k vzťahom medzi ľuďmi rovnakého pohlavia, no nemala by ich uznať ako manželstvo.

„Nemôžete povedať o vzťahu medzi dvoma mužmi, ktorí si sú verní, že takýto vzťah nemá žiadnu cenu,“ povedal kardinál.

Katolícka cirkev učí, že náklonnosť medzi ľuďmi rovnakého pohlavia je „objektívne nezriadená,“ no osoby, ktoré ju zažívajú „treba prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom. Treba sa vyhýbať akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim“ (Katechizmus katolíckej cirkvi 2358).

Katolícka cirkev taktiež učí, že homosexuálne úkony nemožno „za žiadnych okolností„ schvaľovať. „Sú proti prirodzenému zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa“ (Katechizmus katolíckej cirkvi 2357).

Marx sa taktiež vyjadril k rozhodnutiu vlády o uznaní vzťahov medzi ľuďmi rovnakého pohlavia. Povedal, že závisí od štátu, či „vytvorí pre homosexuálov predpisy, ktoré by ustanovovali, že majú rovnaké alebo takmer rovnaké práva. . . V tomto prípade však nehovoríme o manželstve.“ Štát „musí usmerniť tieto partnerstvá a prideliť im rovnaké postavenie. My ako Cirkev nemôžeme byť proti tomu.“

V dokumente s názvom Úvahy o návrhoch na právne uznesenie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami z roku 2003 Kongregácia pre náuku viery pod záštitou pápeža sv. Jána Pavla II. uviedla, že katolíci sa musia „jasne a účinne“ postaviť na odpor zákonnému zrovnoprávneniu homosexuálnych zväzkov s „manželstvom“:

V prípade právneho uznania homosexuálnych zväzkov alebo ich zákonného zrovnoprávnenia s manželstvom spolu s priznaním práv patriacich výhradne manželstvu sa tiež treba jasne a účinne postaviť na odpor. Je nevyhnutné vyvarovať sa akéhokoľvek typu formálnej spolupráce pri promulgácii alebo aplikácii takýchto závažne nespravodlivých zákonov, ako aj pokiaľ je to možné, materiálnej spolupráce na úrovni uplatňovania takéhoto zákona. V tejto veci každý môže využiť právo na výhradu vo svedomí.

Pápež František neskôr zopakoval vyhlásenie kardinála Marxa, že kresťania by sa mali ospravedlniť homosexuálom.

DISKUSIA k článku