Žiaľ, aj kresťania chodia na potraty

1,327
Kultúra smrti

Jedna z najhlavnejších výziev pro-life aktivistov bola vždy jasná: Väčšina kresťanov neberie potrat vážne. No tí z nás, ktorí pracujú v pro-life hnutí, vedia, že potraty sa až s mrazivou frekvenciou dejú aj na kresťanských školách, v kresťanských spoločenstvách a organizáciách. Mnohí kresťania však stále majú pocit, že ide o problém, ktorý je „niekde tam vonku“. Samozrejme, že niektorí cirkevní vodcovia sú oboznámení so situáciou a práve preto sú mnohí z nich takí zdržanliví, keď má niekto z pro-life hovoriť pred členmi ich spoločenstva. Často počujeme: „Je to príliš kontroverzná téma.“ Zdá sa nám, že je často dokonca zdôrazňované, že potrat možno odpustiť,  a práve preto zanedbávajú však prevenciu pred niečím takým hrozným, ako je potrat.

Aj preto by sme mali brať nedávno zverejnený prieskum, ktorého sa zúčastnilo 1038 žien, ktoré podstúpili potrat, ako mimoriadne dôležité upozornenie. LifeNews uvádza:

„Viac než 4 z 10 žien, ktoré boli na potrate, chodievali do kostola v čase, keď ukončili svoje tehotenstvo,“ uvádza štúdia podľa Baptist Press.

Len 7 % sa o svojom rozhodnutí ísť na potrat rozprávalo s niekým z kostola a 76 % povedalo, že Cirkev na ich rozhodnutie nemala žiadny vplyv.

Veľká väčšina žien, ktoré boli na potrate, sa v prieskume prihlásila ku kresťanskému náboženstvu, pričom 43 % povedalo, že v čase svojho potratu chodili do kostola raz mesačne či dokonca častejšie.

Ženy, ktoré chodili do kostola pravidelne, tvrdili omnoho častejšie, že na svoje neplánované tehotenstvo či potrat dostali od Cirkvi pozitívnu reakciu, než tie, ktoré chodili do kostola len zriedka alebo nikdy."

To však neprekvapuje tých z nás, ktorí berú telefonáty zúfalých dievčat z našich cirkví. Častokrát ich k potratu dotlačia priatelia, aby sa nikto nedozvedel o ich tehotenstve. Neprekvapuje to ani tých z nás, ktorí v rámci našich komunít poznajú ľudí so skúsenosťou potratu. Neprekvapuje to tých z nás, ktorí si uvedomujú, že kresťania sú pri strete so zlom dnešnej doby rovnako zraniteľní, ako iní.

Dúfame však, že zverejnenie týchto dát, napomôže prebudeniu cirkví. Prebudeniu, vďaka ktorému si uvedomia fakt, že pro-life práca nie je niečím, čo sa musí vo veľkom robiť v celej spoločnosti. Stačí, ako nás to podnieti k zvyšovaniu povedomia aspoň v našich komunitách.

DISKUSIA k článku