Záhadné zmiznutie etických klauzúl

1,381
Kultúra smrti
Brusel. Bruselští úředníci potichu odstranili etické klauzule unijních výzkumných projektů. Jejich postup však neunikl pozornosti COMECE. Komise episkopátů evropské unie podala v této věci oficiální protest.
 
Jde o Unií financovaný program na podporu vědeckého výzkumu pro léta 2014-2020. Podobné unijní programy musely doposud repektovat primát lidského dobra nad vědou a nesměly financovat projekty, které by počítaly se zabíjením lidských embryí ani s cílem zisku kmenových buněk. Nová verze programu, kterou má evropský parlament přijmout v nejbližších měsících, už tyto dvě klauzule neobsahuje. Jejich eliminace je o to překvapivější, že nebyla vůbec zmíněna během konzultací na téma tohoto programu, k nimž byla COMECE přizvána – čteme v prohlášení představitelů evropských biskupských konferencí. 
 

DISKUSIA k článku