Tichý návrat eugeniky do Nemecka

2,383
Kultúra smrti

Nedávno som čítal veľmi znepokojujúci článok nazvaný „Nový prenatálny test prináša eugeniku späť do Nemecka“. Pripomenulo mi to slávny citát amerického filozofa Georgea Santayanu: „Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju opätovne prežili.“

Tento mesiac bol v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku predstavený nový prenatálny krvný test na zistenie Downovho syndrómu vyvinutý biotechnologickou spoločnosťou LifeCodexx. A je veľmi pravdepodobné, že v nemecky hovoriacej Európe to bude znamenať opätovné zavedenie hlavného prúdu eugeniky. Nový prenatálny test je „určený výlučne ženám od 12. týždňa tehotenstva, u ktorých je zvýšené riziko“, že ich dieťa sa narodí s Downovým syndrómom. Tento test však pre nenarodené deti s Downovým syndrómom v skutočnosti znamená zvýšené riziko potratu.

„V blízkej budúcnosti bude pomocou PrenaTestu tiež možné identifikovať chromozómové mutácie ako napríklad trizómiu 13 a 18“ uviedol Dr. Michael Lutz, riaditeľ spoločnosti LifeCodexx. Zdá sa, že cieľom je spoločnosť bez vnímaných „nedokonalostí“. Viedenský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn, test kritizoval: „Jasne a jednoducho, ide tu o umelú selekciu alebo eugeniku. Stane sa pekelný pojem „život nehodný života“ opätovne realitou?“

Nemecké informačné centrum o Downovom syndróme to správne vystihlo: „Ľudia s trizómiou 21 budú, z dlhodobého hľadiska, prvými ľuďmi s odlišným genetickým usporiadaním, ktorí sa vytratia z našej spoločnosti. A stane sa tak s tichým súhlasom väčšiny.“

História eugeniky v nemecky hovoriacej Európe je čerstvá a veľmi dobre zdokumentovaná. Tí, čo prežili, môžu opísať hrôzy tohto hnutia. Počas tohto temného obdobia svetovej histórie sa nevyčísliteľná hodnota ľudského života nedocenila, čo viedlo k hromadnému vyvraždeniu miliónov ľudí. Súčasné štatistiky ukazujú, že viac ako 90 % detí, ktorým bol v prenatálnom štádiu diagnostikovaný Downov syndróm, je potratených. Tento nový prenatálny test len zjednoduší rozhodnutie vybrať si radšej potrat, než život, čo môže viesť k usmrteniu všetkých ľudských bytostí kultúrou smrti považovaných za „chybné“.

Moja nádherná dcéra Chloe sa v roku 2003 narodila s Downovým syndrómom. Vo veku 9 rokov žije hodnotnejší, produktívnejší a pozitívnejší život než väčšina ľudí počas 80 až 90 rokov života. Kedykoľvek ma požiadajú a všade, kde môžem, hovorím o tom, akým neoceniteľným požehnaním sú deti ako Chloe a ako svietia jasnejšie, než čokoľvek, čoho som bol kedy svedkom. Počas tehotenstva mojej manželky sme neabsolvovali žiadne prenatálne testy a len „zvýšené riziko“ po Chloeinom narodení a diagnóza Downov syndróm nám pomohla každý deň vidieť pravý význam bezpodmienečnej lásky, čistoty a nepoškvrnenej dobroty Boha.

Naozaj neviem, čím som si zaslúžil tento neoceniteľný dar! Ak kultúra smrti chce začať s odstraňovaním ľudí založenom na vnímaných „nedostatkoch“ alebo „chybách“, potom by mali začať odo mňa. A vyzývam každého, aby sa pozrel do zrkadla a urobil si zoznam svojich chýb.

Podľa tajného programu T-4 v Nemecku v 30. rokoch 20. storočia boli postihnutí ľudia označení ako „nehodní života“ a „zbytoční darmožráči“. Nacistické lekárske spoločenstvo určilo a potom ukončilo život „nevyhovujúcich“ členov spoločnosti, vrátane tých, ktorí trpeli psychickým alebo fyzickým postihnutím. Plynové komory a smrteľné injekcie boli dve z používaných metód, ako sa spoločnosť zbavovala týchto svojich nedokonalých členov. Najprv boli na rade „postihnutí“ a veľmi skoro po nich nasledoval každý, kto nesúhlasil a slepo nenasledoval túto démonickú kultúru smrti.

Edmund Burke vyhlásil: „Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo: Aby dobrí ľudia nerobili nič.“ Veľmi ma desí, že médiá venujú tomuto tichému eugenickému hnutiu len nepatrnú pozornosť a iba malá skupina hlasov po celom svete bije na poplach, než bude príliš neskoro. Jeden z najviac znejúcich hlasov prichádza z Nového Zélandu. Preto prosím každého, kto si cení život, aby rozširoval ich web stránku: www.SavingDowns.com. Potrebujeme vašu pomoc, aby ste sa spoliehali na fakty a pravdu, pretože sa rýchlo blížime k bodu, odkiaľ niet návratu. Ocitli sme sa na šikmej ploche sveta bez Boha, ktorý je na najlepšej ceste k opakovanému prežitiu vlastnej minulosti!

Evanjelium podľa Matúša 9,37: „Vtedy povedal svojim učeníkom: ,Žatvy je mnoho, ale robotníkov máloʻ.“

Kurt Kondrich

DISKUSIA k článku