End abortion

9-dňová modlitbová novéna za zrušenie rozsudku Roe vs. Wade a za ukončenie potratov

54
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Katolícki biskupi USA povzbudzujú Američanov, aby sa v januári 2022 modlili deväťdňovú pobožnosť za vyhlásenie neplatného rozsudku v prípade Roe vs. Wade a za ukončenie zabíjania nenarodených bábätiek pri potrate.

Začiatok novény “9 dní za život”, 19. január, sa zhoduje so 49. výročím hanebného rozsudku Najvyššieho súdu USA v spomínanom prípade a s Národným pochodom za život vo Washingtone D.C. Úmyslom modlitbovej kampane ako projektu Konferencie katolíckych biskupov USA, úradu pre pro-life aktivity, je ukončenie "tragickej praxe potratov", ktorá "odmieta pravdu, že každý život je dobrým a dokonalým darom, ktorý si zasluhuje ochranu". Od roku 1973 bolo v Amerike potratených viac ako 63 miliónov nenarodených bábätiek. Kvôli takým prípadom, ako bol Roe vs. Wade a neskôr Planned Parenthood vs. Casey, sú US štáty nútené legalizovať potraty z akéhokoľvek dôvodu a v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva. Minulý rok svitla zástancom pro-life veľká nádej, keď Najvyšší súd začal prejednávať závažný potratový prípad z oblasti Mississippi, ktorý priamo napáda rozhodnutie v prípade Roe vs. Wade. Rozhodnutie súdu sa očakáva v júni tohto roku. 

Biskupi sa vo svojej výzve k novéne so zármutkom pýtajú, ako mohol Najvyšší súd dovoliť zabíjanie nenarodených detí potratmi tak dlho: "Naše zákony by mali - predovšetkým a v prvom rade - chrániť život. Náš Najvyšší súd však neuznáva, že dieťa v lone matky je človekom a tvrdí, že potrat je ústavným právom." Biskupi ďalej poukazujú na to, ako potrat hlboko a závažne poškodzuje spoločnosť - nielen samotné nenarodené bábätká, ale aj ich matky, otcov, starých rodičov, súrodencov. "Táto násilná a krutá prax vedie k ukončeniu života človeka v samotnom jeho počiatku a hrozným spôsobom zraňuje všetkých zainteresovaných. Potrat ukončil život nespočetnému množstvu detí a nespočetné množstvo rodičov a rodinných príslušníkov trpí pocitom viny, zármutku a ľútosti - často len mlčky.

 

V materiáloch k modlitbovej kampani biskupi píšu, že hriech zaslepil mnohých ľudí voči hodnote ľudského života: "Ak podobne ako Kain dovolíme hriechu aby sa usídlil v našom srdci, budeme od tej chvíle slepí voči pravde. Niekedy je táto zaslepenosť natoľko hlboká, že odmietne uznať nepopierateľnú pravdu, že nenarodené dieťa je už tiež človekom. Tragédiou je, že navyše ešte aj veríme klamstvu, že potratom preukazujeme druhým súcit."

 

"Boh však môže odpustiť aj tie najťažšie hriechy, medzi ktoré nepochybne patrí aj zabitie nenarodeného dieťaťa", dodávajú biskupi. Viac info o novéne "9 dní za život", každodenné modlitby, odporúčané aktivity na budovanie kultúry života nájdete tu.

 

DISKUSIA k článku