Baby

Feministky ospravedlňujú infanticídu v mene podpory potratov

123
Milko Kostovič
Kultúra života

Štát Salvádor má jednu z najdôslednejších legislatív z pohľadu ochrany životov nenarodených detí. Táto skutočnosť viedla k falošnému príbehu o skupine 17 žien, ktoré mali byť uväznené kvôli samovoľným potratom. 

Tento príbeh sa už roky opakuje a je veľmi rozšírený. Pro-potratové organizácie, vrátane Centra pre reprodukčné práva a Amnesty International, často vo výboroch OSN a OAS, pri svojich lobistických snahách, nadačných výzvach a pod. citujú Salvádor a jeho pro-life zákony ako "nebezpečné" pre ženy. Skutočnosť je taká, že tieto ženy a im podobné boli odsúdené za infanticídu. Fotografie zločinov dokumentujú bitie, škrtenie a topenie. 

VIDA SV, pro-life organizácia v Salvádore, získala súdne dokumenty a zverejnila dokumenty s podrobnosťami o každom prípade na svojej webovej stránke, vrátane fotografií, obvinení, odsúdení, zvratov a odvolaní. Dôkazy sú zdrvujúce a znepokojujúce, ale napriek tomu sa im kvôli pro-potratovej príťažlivosti falošného naratívu venovala malá pozornosť.

Podľa profesorky Ligie De Jesús Castaldiovej z právnickej fakulty školy Ave Maria bolo niekoľko žien podmienečne prepustených na základe milosti udelenej prezidentom krajiny.

Právna vedkyňa píše, ako medzinárodné pro-potratové organizácie zámerne zatajili, skreslili alebo zaklamali o skutočnostiach každého prípadu pri ich "odhodlaní" propagovať potraty a mylne opisovať infanticídu ako "potraty", "samovoľné potraty" alebo "pôrodné komplikácie". 

De Jesús Castaldiová varuje: 

Dekriminalizácia infanticídy sa zdá byť ďalšou hranicou v podpore potratov, a to na národnej i medzinárodnej úrovni.

Desivý návrh tolerovať infanticídu v mene potratových práv prinajmenšom ukazuje svetu infanticídnu logiku potratov a temnú stránku medzinárodného pro-potratového hnutia, ktoré sa nepredstaviteľne radikalizuje. Zrovnávanie potratov s infanticídou zo strany pro-potratových organizácií zapojených do tohto súdneho sporu má očividne za cieľ zmiasť verejnosť; ale zdá sa, že je to založené aj na rovnakom ignorovaní života nenarodeného a novonarodeného dieťaťa.

Fakty o úmrtiach detí po narodení očividne nezaujímajú pro-potratové organizácie, keďže manipulujú týmito tragédiami, aby pokročili vo svojej vlastnej agende.

 

DISKUSIA k článku