_large.jpeg

Pripomienka: Katolíci by nemali uctievať týchto anjelov

962
Milko Kostovič
AltKAT

29. september je Sviatok archanjelov. V tento deň si Katolíci pripomínajú a uctievajú tieto výnimočné stvorenia, ktoré Boh použil v dejinách spásy. 

Katolíci by však mali byť na pozore: existujú iba traja anjeli, ktorých by sme si mali uctievať menom. Ďalšie mená anjelov, ktoré ste počuli - napríklad Uriel, Chamuel, Zadkiel alebo iné - by sa nemali používať.  

Tu je dôvod:

Predovšetkým si všimnite, že oficiálny názov sviatku archanjelov znie "Sviatok svätých archanjelov: Michala, Gabriela a Rafaela". Všimnite si, že sú uvedené iba tri mená.

Hoci je rozhodne viac anjelov než títo traja, sú to jediní anjeli, ktorí sú v Biblii pomenovaní. Michal sa spomína v Knihe proroka Daniela, v Júdovom liste a Zjavení svätého Jána ako vodca nebeských vojsk. Gabriel je spomínaný v Knihe proroka Daniela a Evanjeliu podľa Lukáša a je anjel, ktorý oznámil Márii, že počne Ježiša z Ducha Svätého. Rafael je meno anjela v Knihe Tobiáš.

Všetky ostatné mená anjelov, ktoré ste možno počuli, pochádzajú z nekanonických kníh alebo legiend a tieto mená by sa nemali používať. 

Touto otázkou sa vlastne pred mnohými storočiami zaoberal miestny koncil v Ríme v roku 745 n.l., ktorý viedol pápež sv. Zachariáš. Koncil reagoval na nemeckého kňaza, ktorý šíril modlitbu k 8 anjelom, z ktorých 7 nebolo spomenutých v Biblii. Koncil odsúdil modlitbu za svätokrádežnú, uviedol, že 7 nebiblických mien bolo démonických, a vyhlásil, že jediné anjelské mená, ktoré by kresťan mal používať, sú tri v Biblii. 

Okrem ďalšieho miestneho koncilu, ktorý sa konal o 40 rokov neskôr a v podstate znovu potvrdil učenie rímskeho koncilu, sa Cirkev k tejto otázke veľmi nevyjadrovala - až donedávna. 

Rôzne New age (nový vek) a okultné hnutia bohužiaľ oživili používanie týchto ďalších anjelských mien. Kongregácia pre Boží kult preto v roku 2002 vydala nové Direktórium o ľudovej zbožnosti, v ktorom sa uvádza, že "by sme sa mali vyvarovať praxi prideľovania mien svätým anjelom, s výnimkou prípadov Gabriel, Rafael a Michal"

Uctievať si anjelov ako dobrých Božích služobníkov je dobrá a svätá katolícka prax - ale držte sa sv. Michala, Gabriela a Rafaela.

Svätí archanjeli, prosím, veďte nás bližšie k Ježišovi!

 

 

DISKUSIA k článku