pill

Detský časopis radí dievčatám, ako získať antikoncepciu bez vedomia rodičov

228
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Magazín Teen Vogue opäť podporuje antikoncepciu a normalizáciu potratov medzi dospievajúcimi dievčatami. Ešte v roku 2017 vydal nechválne známu darčekovú príručku, čo darovať priateľke, ktorá nedávno podstúpila potrat. Tentokrát komentátorka časopisu inštruuje maloleté, ako sa dostať k antikoncepcii poza chrbát svojich rodičov. 

Podľa tohto článku napísala do redakcie časopisu 16-ročná Mayah z Michiganu: "Chcem brať antikoncepciu na pomoc pri menštruácií, aby som, veď viete, neotehotnela. Pokúšala som sa rozprávať so svojimi rodičmi, no sú veľmi pobožní a podľa zákonov v štáte Michigan nemôžete získať antikoncepciu anonymne bez toho, aby ste sa oženili, ak máte menej ako 18 rokov. Existuje nejaký spôsob, ako to obísť?"

Autorka reaguje citovaním šéflekárky Spoločnosti pre plánované rodičovstvo Dr. Sarah Wallettovej. Lekárka tvrdí, že zatiaľ čo michiganské zákony "mlčia" o prístupe k antikoncepcii pre nezosobášené maloleté, "v prípade, že zákon nie je príliš konkrétny, tak dodržiavame federálny zákon, ktorý umožňuje maloletým osobám prístup k starostlivosti o sexuálne zdravie bez súhlasu rodičov, pokiaľ to štátny zákon výslovne nezakazuje."

"Federálny zákon", na ktorý sa lekárka odkazuje a ktorý údajne zaručuje "právo na súkromie" tínedžerkám túžiacich po antikoncepcii, je lepšie známy ako Štvrtý dodatok a v skutočnosti nemá nič spoločné s prístupom maloletých k antikoncepcii. Dodatok o "prehľadaní a zaistení" v skutočnosti odkazuje na "právo národa na ochranu slobody osobnej a domovej, písomností a majetku voči neoprávneným prehliadkam a konfiškáciám"

Podľa Michiganského zákona sa od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti financovaných Hlavou X. nevyžaduje, aby pred predpísaním antikoncepcie maloletým vyžadovali súhlas rodičov. A keby aj rodičia zistili, že ich dcéram bola predpísaná antikoncepcia, tak nemajú zákonné právo na prístup k lekárskym informáciám o službách antikoncepcie poskytnutých zdravotníckymi pracovníkmi financovanými z Hlavy X.

Nie je prekvapením, že časopis výslovne odporúča, aby dospievajúce dievčatá vyhľadali miestne centrá Spoločnosti pre plánované rodičovstvo:

"Myslím si, že túto starostlivosť by poskytli všetci lekári, ktorým by záležalo na najlepšom záujme mladistvej," uviedla Dr. Walletová, hoci by sa to od nich nevyžadovalo. Z tohto dôvodu odporúča navštíviť "miesta, ktoré sú priateľsky naklonené dospievajúcim", ako je napr. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo alebo kliniky financované Hlavou X., ktoré "musia poskytovať služby rodinného plánovania a podobné služby bez ohľadu na vek alebo rodinný stav"

Lekárka tiež vyhlásila, že tieto zariadenia sú "bezpečným priestorom, kde sú poskytovatelia zvyknutí pomáhať tínedžerkám, ako cez to prejsť."

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo však nie je žiadnym "bezpečným priestorom" pre tínedžerky. Spoločnosť povedala hercom, ktorí sa vydávali za obchodníkov s bielym mäsom, aby vystupovali ako opatrovníci malých dievčat, a už viackrát poslali tínedžerky späť k svojim sexuálnym útočníkom po tom, čo potratili svoje deti na ich klinike. Okrem toho boli chytení pri povzbudzovaní tínedžeriek k tomu, aby si zaobstarali pornografiu a zúčastňovali sa nebezpečného a urážlivého sexuálneho správania. 

Redaktorka časopisu Teen Vogue myslí na všetko, dokonca radí tínedžerkám, aby si zaobstarali antikoncepciu bez poistenia, aby nič-netušiaci rodičia neboli prekvapení, keď im príde uzávierka poistenia.

Existuje veľa dôvodov na to, aby sa rodičia aktívne podieľali na rozhodovaní dcéry zaobstarať si antikoncepciu. Zvýšené riziko depresií a samovražedné myšlienky u tínedžeriek, ktoré užívajú tabletky, sú iba jedným z dôvodov, prečo by rodičia mali byť súčasťou rovnice. Úprimné rozhovory medzi rodičmi, tínedžerkami a poskytovateľmi o rizikách a výhodách, najmä napríklad vo svetle rodinnej anamnézy krvných zrazenín, sú mimoriadne zmysluplné.

Tým, že sa časopis Teen Vogue rozhodol postaviť tínedžerky proti svojim údajne zaostalým a zlomyseľným rodičom, opäť dokázal, že nie je zástancom zdravia a zdravého životného štýlu mladých dievčat. 

 

 

DISKUSIA k článku