Komunizmus, veľký reštart a koniec Ameriky

23.10.2020USA
0 0

G. Edward Griffin mal v roku 1969 prednášku, v ktorej objasnil plán komunistov na prevzatie vlády v USA. Po vyše 50-tich rokoch vidíme tento plán sa napĺňať.

Zdroj: Way of the World 23.10.2020

(0:00:00)  Kali Ma! (Hinduistická bohyňa skazy)
(0:00:06)  - Pozrite sa, horí!\N- Horím.
(0:00:10)  Ja horím, ja horím.
(0:00:15)  Chváľme boha chaosu!
(0:00:24)  Ako to na svete chodí
(0:00:34)  Odkedy som približne pred 15-mi rokmi začal sledovať alternatívne médiá,
(0:00:39)  a odkedy som si začal zisťovať informácie o globalistoch,
(0:00:42)  a ich plánu nastolenia autoritárskej komunistickej svetovej vlády,
(0:00:46)  videl som, ako sa svet touto cestou uberá bez jedinej odbočky,
(0:00:50)  až sme sa ocitli vo fáze, kde je komunistická infiltrácia natoľko pokročilá a sebaistá,
(0:00:57)  že ju môžu popierať len nevyliečiteľní hlupáci alebo tí,
(0:01:01)  ktorí si ju tajne želajú.
(0:01:04)  V tomto videu vám ukážem úryvok prednášky z roku 1969,
(0:01:09)  ktorú mal G. Edward Griffin zo Spoločnosti Johna Bircha.
(0:01:14)  Dokumentuje v nej plán komunistov na prevzatie vlády v USA.
(0:01:19)  Ako uvidíte, súčasný chaos bol naplánovaný už dávno,
(0:01:23)  a z politického a historického hľadiska lepšie porozumiete tomu,
(0:01:27)  kde sa s tým začalo, a ako to súvisí so súčasným dianím.
(0:01:32)  Pomôže vám to pochopiť, že čím viac sa zdá, že sa veci menia,
(0:01:36)  tým viac zostávajú rovnaké.
(0:01:38)  Prednášku som zostrihal z hodiny a štvrť na niečo menej než 30 minút (len 15 minút),
(0:01:45)  určite si ju však pozrite, pretože fakt stojí za to.
(0:01:47)  Po jej skončení sa ešte ozvem.
(0:01:49)  Prajem príjemné pozeranie.
(0:01:51)  Smrtonosnejšie než vojna...
(0:01:55)  ... komunistická revolúcia v Amerike.
(0:02:03)  V roku 1960 sa v Moskve stretli predstavitelia komunistických strán
(0:02:08)  z celého sveta a vydali spoločné vyhlásenie,
(0:02:11)  v ktorom je uvedené toto: „Súčasna doba, ktorej hlavnou náplňou
(0:02:16)  je prechod z kapitalizmu na socializmus,
(0:02:19)  je obdobím socialistických revolúcií a revolúcií za národné oslobodenie.“
(0:02:25)  Inými slovami, zjednodušene povedané, žijeme v ére dvojakých revolúcií,
(0:02:30)  jednej násilnej a druhej nenásilnej.
(0:02:33)  Aby sme tento všeobecný koncept dvojakej revolúcie
(0:02:37)  mohli konkrétne uplatniť v Spojených štátoch,
(0:02:40)  bude potrebné, aby sme pomerne podrobne preskúmali komunistický postoj k tomu,
(0:02:46)  čo označujú ako černošskú otázku.
(0:02:50)  Už v roku 1928 komunisti vyhlásili, že rasové rozdiely v našom obyvateľstve
(0:02:56)  predstavujú najslabší a najrazniteľnejší bod našej spoločenskej štruktúry.
(0:03:01)  Komunisti vyhlásili, že americkí negri tvoria samostatný národ v rámci národa,
(0:03:07)  kolóniu v rámci kontinentálnych hraníc USA.
(0:03:10)  Príslušníci tohto národa vraj boli utláčaní a vykorisťovaní kolonialistickou,
(0:03:17)  imperialistickou a rasistickou Amerikou.
(0:03:20)  Následkom toho komunistická strana žiadala ich oslobodenie
(0:03:24)  a právo na sebaurčenie, aby sa mohli odtrhnúť od Spojených štátov,
(0:03:29)  a založiť svoj vlastný štát v rámci našich hraníc,
(0:03:33)  ale neuspokoja sa len s kúskom USA, chcú ich mať celé,
(0:03:37)  a tak už dávno dali jasne najavo, že ich násilná vojna za národné oslobodenie
(0:03:42)  musí byť až druhoradá k nenásilnej proletárskej revolúcii.
(0:03:47)  Aby sa zmocnili Spojených štátov, celých Spojených štátov,
(0:03:50)  tvrdia, že bude nevyhnutné, aby sa na nej podieľali bieli aj čierni,
(0:03:55)  čím sa vytvorí široká koalícia, revolučné prepojenie medzi
(0:03:59)  hnutím za občianske práva, odborovými organizáciami,
(0:04:01)  mierovými skupinami, študentskými disidentmi,
(0:04:03)  vo všeobecnosti za účelom eskalácie ich revolúcie v Amerike
(0:04:07)  z rasovej vojny na triednu vojnu.
(0:04:10)  Táto komunistická brožúra s názvom „Problémy amerického negra“
(0:04:15)  bola vydaná v roku 1928.
(0:04:17)  Napísal ju John Pepper alias Jozsef Pogany.
(0:04:21)  Pogany bol osobným vyslancom Josifa Stalina,
(0:04:26)  a jeho osobitnou úlohou bolo zariadiť, aby sa americká komunistická strana
(0:04:30)  riadila politikou a direktívami z Moskvy, obzvlášť v súvislosti s černoškou otázkou,
(0:04:35)  a takto sa k tomu Pogany vyjadril:
(0:04:38)  „Komunistická strana Ameriky musí v boji proti imperializmu jasne uznať
(0:04:44)  ohromný revolučný potenciál negerského oslobodzovancieho hnutia.“
(0:04:50)  „Politické záležitosti“ je oficiálny komunistický mesačník vychádzajúci v našej zemi.
(0:04:55)  Toto konkrétne číslo vyšlo v novembri 1968.
(0:04:59)  Hlavným článkom pre tento mesiac bolo „Právo čiernej Ameriky vytvoriť národ“,
(0:05:06)  ktorý napísal komunistický teoretik Claude Lightfoot.
(0:05:09)  Lightfoot v ňom poukazuje na to, že mnohoročná migrácia černochov na sever,
(0:05:15)  a nakoniec belochov na juh, natoľko zmenili populačné štatistiky,
(0:05:20)  že dnes je čierne pásmo podstatne menšie, než bolo v čase,
(0:05:24)  keď komunisti prvýkrát vydali svoje stanovisko k otázke negrov.
(0:05:28)  „A preto“, hovorí, „sa koncept černošského národa nemusí nevyhnutne obmedzovať
(0:05:34)  len na jedno veľké územie na juhu, ale musí sa rozšíriť tak,
(0:05:38)  aby zahŕňal aj tzv. oblasti get na severe.“
(0:05:42)  Mimochodom, dámy a páni, možno ste si kládli otázku,
(0:05:45)  prečo komunistická strana bola takým horlivým zástancom snahy
(0:05:49)  zaradiť do učebných osnov stredných a vysokých škôl černošské štúdiá.
(0:05:54)  Nuž stačí sa pozrieť do učebníc a študijných príručiek, a ihneď zistíte prečo.
(0:05:59)  Výsledným efektom týchto kurzov je vzbudiť v študentoch,
(0:06:03)  ktorí sa do nich zapíšu, povedomie o národe.
(0:06:06)  Mám tu výtlačok brutálnej komunistickej propagandy,
(0:06:10)  ktorý ste už možno niektorí z vás videli, a volá sa „Križiak“.
(0:06:14)  Pravidelne vychádza v komunistickej Číne,
(0:06:16)  a v negerských komunitách tu v Amerike je široko rozšírený.
(0:06:20)  Napísal ho Robert F. Williams, jeden z organizátorov Revolučného akčného hnutia.
(0:06:27)  Williams bol tiež predsedom miestnej pobočky NAACP v Monroe v Severnej Karolíne.
(0:06:32)  Asi netreba hovoriť, že v tom čase sa mnohým ľuďom nechválil tým,
(0:06:36)  že je tiež členom komunistickej strany.
(0:06:39)  Robert Williams ďalej do najmenších detailov vysvetľuje,
(0:06:42)  ako vyrobiť zariadenia, ktorými sa hŕstka ľudí môže postarať o to,
(0:06:48)  že vysoko automatizovaná Amerika príde o elektrickú energiu,
(0:06:52)  svoju modernú dopravu a priemyselné kapacity.
(0:06:56)  Do toho zarátajte, že nebude jedlo, žiadna elektrina,
(0:07:00)  žiaden spôsob ako naložiť so splaškami, žiadna policajná ochrana,
(0:07:03)  nebude čím hasiť požiare, žiadne rádio alebo televízia,
(0:07:07)  nebudú fungovať telefóny, nebudú chodiť autobusy,
(0:07:08)  nebude benzín pre vaše auto, žiaden spôsob úniku, žiadne miesto,
(0:07:12)  kam by ste mohli ísť.
(0:07:13)  Súčasťou plánu je požiadavka vytvoriť komandá čiernych revolucionárov,
(0:07:17)  ktorí by vtrhli do belošských štvrtí a strieľali by malé deti
(0:07:22)  hrajúce sa na chodníkoch, a to výlučne preto,
(0:07:25)  aby sa biela komunita násilne pomstila na čiernych komunitách.
(0:07:30)  Pre komunistov je to nesmierne dôležité, musia to dosiahnúť,
(0:07:34)  pretože takýmto spôsobom plánujú zjednotiť celú negerskú populáciu
(0:07:39)  pod ochranou militantnej menšiny.
(0:07:43)  Násilná revolúcia sa pre komunistov stáva prvoradou hodnotou do tej miery,
(0:07:48)  do akej ju je možné použiť na psychologické formovanie más,
(0:07:51)  aby prijali nenásilnú revolúciu.
(0:07:53)  Na verejnosť musí byť vyvíjaný nátlak, aby prijímala opatrenia,
(0:07:56)  ktoré krajinu postupne a legálne budú posúvať smerom ku komunizmu,
(0:08:01)  ale bez toho, aby sa to za komunizmus označovalo.
(0:08:04)  Stratégia proletárskej revolúcie vyžaduje tichú premenu našej vlády
(0:08:10)  na komunistický režim, ale pod zástavou socializmu.
(0:08:15)  Nový program komunistickej strany k tejto téme hovorí:
(0:08:21)  „Pojem socializmus označuje prvú etapu novej spoločnosti,
(0:08:26)  ktorá sa v konečnom štádiu nazýva komunizmom.
(0:08:30)  Socializmus je prechodným štádiom.“
(0:08:33)  Ale rovnako tak propagujú socializmus, pretože vedia,
(0:08:36)  že socializmus zo svojej definície znamená kontrolu nad ľuďmi.
(0:08:42)  Ak od vlády závisí, či budeme mať čo jesť, obliecť si,
(0:08:45)  strechu nad hlavou, prácu, lekársku starostlivosť,
(0:08:49)  tak potom nás oveľa efektívnejšie ovládajú tí, ktorí majú politickú moc,
(0:08:53)  ako keby nad nami stáli s vojakmi a zbraňami.
(0:08:56)  Pred niekoľkými rokmi som sa náhodou zúčastnil stretnutia,
(0:08:59)  kde bolo niekoľko komunistických disidentov,
(0:09:01)  ktorí utiekli spoza železnej opony, a boli vyzvaní, aby sa podelili o svoju osobnú skúsenosť.
(0:09:06)  Jeden z utečencov sa ozval a povedal:
(0:09:08)  „Viete, prišiel som do Ameriky v nádeji, že tu nájdem národ slobodných ľudí,
(0:09:12)  ale namiesto toho som našiel presne to isté.
(0:09:17)  Kamkoľvek sa pozriem, vidím mužov a ženy, ktorí vedia,
(0:09:22)  že komunisti v tejto krajine napredujú.
(0:09:25)  Vedia, že je potrebné s tým niečo urobiť, a že sa im musí niekto postaviť,
(0:09:29)  ale oni sami nepohnú ani prstom.
(0:09:32)  Mlčia zo strachu, že ak sa ozvú, alebo verejne čosi vyhlásia,
(0:09:40)  tak to bude zlé pre ich biznis, že môžu prísť o zákazníka, alebo stratiť prácu“,
(0:09:49)  a potom povedal: „Títo ľudia dobrovoľne zašli za železnú oponu,
(0:09:56)  nechali sa komunistami ovládnuť.
(0:10:00)  Jediný rozdiel je v tom, že oni sa zatiaľ aspoň môžu kedykoľvek odtiaľ dostať.
(0:10:08)  My sme nemohli.“
(0:10:09)  Ako sa im podarí zmanipulovať drvivú väčšinu ľudí tak, aby súhlasili so socializmom,
(0:10:14)  hoci ho v skutočnosti nechcú?
(0:10:15)  Nazýva sa to revolučný parlamentarizmus.
(0:10:19)  Ide o obchvatný manéver, ktorý vytvára politický tlak zhora aj zdola.
(0:10:26)  Pri tlaku zhora majú na mysli použitie svojich ľudí a ich vplyvu v samotnej vláde
(0:10:33)  určenej na prevzatie moci, na predkladanie oficiálnych odporúčaní zákonov.
(0:10:38)  Tlak zdola zahŕňa ich ovplyvňovanie rôznych masových členských organizácií v krajine,
(0:10:44)  za účelom vytvorenia dojmu veľkej podpory týchto odporúčaní zo strany verejnosti.
(0:10:50)  Samozrejme, členovia týchto organizácii nesmú mať nikdy podozrenie,
(0:10:54)  že sú využívaní na propagáciu komunistického programu.
(0:10:56)  Mlčiaca väčšina, bežný Jožko Mrkvička, ktorého sa to nijak netýka,
(0:11:02)  sa ocitá uprostred toho všetkého.
(0:11:04)  Pozrie sa nahor a vidí veľmi uznávaných hovorcov vlády
(0:11:07)  dovolávajúcich sa socialistickej legislatívy.
(0:11:10)  Pozrie sa dole a vidí davy demonštrantov kričiacich to isté.
(0:11:15)  Hovorí si: „Preskočilo mne, alebo sa všetci zbláznili?“
(0:11:19)  Stále tvorí väčšinu, len o tom nevie.
(0:11:22)  Myslí si, že je beznádejne obkľúčený, a tak sa poddáva tomu,
(0:11:26)  o čom si myslí, že je demokratická vôľa väčšiny.
(0:11:30)  Potom sa celý proces začína odznova s novými odporúčaniami zhora,
(0:11:34)  novými požiadavkami zdola, a nakoniec novou kapituláciou v sálach kongresu.
(0:11:39)  Takto môže národ napredovať doľava míľovými krokmi,
(0:11:44)  až kým sa úplne legálne pomocou ústavného procesu, a v mene národa,
(0:11:49)  nedosiahne konečný cieľ nastolenia komunizmu.
(0:11:55)  Myslím si, že to bol Martin Luther King, kto celý tento proces najlepšie popísal.
(0:11:59)  Pre Saturday Review napísal článok, ktorý vydali v čísle z 3. apríla 1965,
(0:12:05)  a takto ho opísal: „Cieľom demonštrácií v Selme, ako aj inde,
(0:12:13)  je dramatizovať prítomnosť nespravodlivosti, a nenásilne nastoliť spravodlivosť.
(0:12:22)  Dlhoročné skúsenosti nám napovedajú, že negri môžu tento cieľ dosiahnúť,
(0:12:27)  keď nastanú štyri veci: 1) Nenásilní demonštranti výjdu do ulíc,
(0:12:32)  aby uplatnili svoje ústavné práva,
(0:12:34)  2) Rasisti budú vzdorovať tým, že proti nim rozpútajú násilie,
(0:12:38)  3) Američania, ktorí majú svedomie, budú v mene slušnosti
(0:12:43)  požadovať federálny zásah a legislatívu,
(0:12:46)  4) Vláda pod tlakom más zavedie opatrenia okamžitého zásahu a nápravnú legislatívu.
(0:12:57)  Aké sú protiopatrenia, ktoré je potrebné prijať, a odkiaľ začať?
(0:13:01)  Začneme u toho, že vieme, čo nemáme robiť.
(0:13:06)  Nesmieme sa nechať zmanipulovať, a hodiť vinu za výtržnosti a občianske nepokoje
(0:13:12)  na negrov v našom národe.
(0:13:15)  Dokonca aj tých pár ľudí, ktorí propagujú nenávisť a násilie v čiernych komunitách,
(0:13:19)  nie sú sami osebe ich príčinou, len ich zneužívajú sily, ktoré ich mnohonásobne prevyšujú,
(0:13:25)  na podporu násilnej fázy revolúcie v Amerike.
(0:13:28)  My sa tiež nesmieme uchýliť k násiliu ako prostriedku na presadzovanie
(0:13:32)  politických alebo sociálnych plánov, a musíme urobiť všetko pre to,
(0:13:35)  aby sme od toho odradili aj ostatných.
(0:13:38)  Nesmieme hľadať riešenie v rozšírení vlády a vládnych programov.
(0:13:44)  Dúfam, že som doteraz dal jasne najavo, že to je presne to,
(0:13:47)  čo si komunisti želajú, aby sme spravili, pretože je to ten samý proces,
(0:13:50)  o ktorom dúfajú, že im umožní dostať sa nenásilnými prostriedkami
(0:13:54)  v tejto krajine k moci.
(0:13:56)  Musíme obnoviť americkú vieru v slobodný systém podnikania.
(0:14:01)  Pojem kapitalizmus sa už niekde stal neslušným slovom hlavne preto,
(0:14:05)  že jeho zástancovia mali plné ruky práce užívaním si jeho plodov,
(0:14:09)  zatiaľ čo jeho nepriatelia boli zaneprázdnení písaním kníh a prednáškami.
(0:14:12)  V dôsledku toho kapitalizmus ustavične ustupoval pred prudkými útokmi socializmu,
(0:14:18)  a teraz bojuje o holý život.
(0:14:20)  Tou ďalšou, a pravdepodobne aj najťažšou úlohou zo všetkých bude
(0:14:25)  odovzdať toto posolstvo o dvojakej povahe komunistickej revolúcie
(0:14:30)  ďalej našim priateľom, susedom, obchodným spoločníkom a všetkým,
(0:14:34)  ktorí sú ochotní počúvať.
(0:14:35)  Musíme odhaliť identitu tých, ktorí sú hore aj dole,
(0:14:39)  a vedome presadzujú komunistický revolučný program,
(0:14:45)  a následne ich odstrániť zo zodpovedných a vedúcich pozícií.
(0:14:51)  Čokoľvek iné, než toto, bude úplne zbytočné,
(0:14:55)  pretože len budeme pobehovať po okolí a snažiť sa uhasiť jeden alebo dva ohne,
(0:15:00)  zatiaľ čo oni budú kdesi inde zakladať desať nových.
(0:15:03)  Ak by komunizmus mal niekedy do Ameriky doraziť,
(0:15:05)  čaká nás viac úmrtí, ničenia, a ľudského utrpenia,
(0:15:10)  než kedykoľvek predtým v minulosti ľudia zažili z rúk svojich dobyvateľov,
(0:15:16)  a bude úplne jedno, či cesta ku komunizmu bola násilná alebo nenásilná.
(0:15:22)  Tzv. vyvlastnenie kapitalistov, ktoré leží na jej konci,
(0:15:27)  bude jedným z najväčších krviprelievaní v dejinách.
(0:15:31)  Už sme presiahli bod bezbolestného riešenia a salónneho patriotizmu.
(0:15:37)  Ešte prednedávnom sme tomu mohli uniknúť bez veľkých obetí zo strany kohokoľvek.
(0:15:45)  Ale my nie, namiesto toho sme spali, a jeden po druhom boli tieto zákony
(0:15:54)  Najvyšším súdom rušené.
(0:15:56)  Kongres tieto škody nedokázal napraviť, a my sa už nemáme ako brániť.
(0:16:03)  Teraz sa nepriateľ dostal za naše brány, je v našich uliciach,
(0:16:08)  v parlamentných sálach, čo nás vyjde poriadne draho.
(0:16:15)  Už je nezvratné, že niektorí z nás, dokonca aj vy, čo ste tu v tejto miestnosti,
(0:16:20)  prídu o život počas komunistickej revolúcie, ktorá už okolo nás zúri.
(0:16:27)  Samozrejme, že vám neviem povedať, kto z vás to bude,
(0:16:30)  ale môžem vám povedať, že nebude v tom prakticky žiaden rozdiel,
(0:16:34)  či sa vtedy postavíme na odpor, alebo sa len budeme snažiť niekam schovať.
(0:16:39)  K väčšine obetí dôjde preto, lebo sa človek ocitne
(0:16:42)  na nesprávnom mieste v nesprávnom čase.
(0:16:45)  Pre nás všetkých ide doslova o otázku života a smrti,
(0:16:50)  a nastal čas, aby americký ľud čelil tomuto faktu, a podľa toho sa aj zariadil.
(0:16:56)  Netuším, čo urobí každý z vás v kritických dňoch, ktoré máme pred sebou.
(0:17:05)  Môže byť toho veľa, može toho byť málo, a možno to nemusí byť vôbec nič.
(0:17:11)  Iba vy sami si môžete na túto otázku odpovedať,
(0:17:14)  ale dámy a páni, nech sa už rozhodnete pre svoju krajinu spraviť čokoľvek,
(0:17:21)  urobte to rýchlo, urobte to teraz, za každú minútu,
(0:17:25)  ktorou to budete odďaľovať, draho zaplatíme pri dosiahnutí konečného víťazstva.
(0:17:35)  Ďakujem.
(0:17:43)  Od tejto prednášky ubehlo vyše 50 rokov, a my žneme čoraz horkejšie plody nášho ničnerobenia.
(0:17:50)  Plynulé prikrádanie sa protibelošskej globalistickej komunistickej vlády
(0:17:54)  od tej doby pokračuje.
(0:17:57)  USA sa dnes stali krajinou, kde vojaci Antify majú povolené pustošiť,
(0:18:01)  zapaľovať mestá, ba dokonca vraždiť ľudí, a to za podpory politikov a médií.
(0:18:08)  Je to krajina, kde má ľavica nasadených aktivistických okresných prokurátorov,
(0:18:13)  ktorí sa postarajú o to, že aj keď budú násilníci z Antifiy zatknutí, tak ich rýchlo prepustia.
(0:18:19)  Vidíme, že všetky stratégie spomenuté v prednáške, sa dnes používajú.
(0:18:25)  Vidíme zradu a balamutenie amerického ľudu prichádzať zhora aj zdola.
(0:18:30)  Nedá sa popierať, že USA sa už stali obeťou socializmu,
(0:18:36)  pretože globalistami ovládané médiá a politické systémy kontrolujú všeobecný naratív.
(0:18:41)  Rozhodujú o tom, kdo dostane slovo a kto nie.
(0:18:45)  Rozhodujú o tom, čo je pravda a čo nie.
(0:18:48)  Dokonca aj väčšina tzv. „konzervatívcov“ si zdanlivo buď nevšíma alebo je ľahostajná
(0:18:53)  voči skutočnosti, že podporuje veľkú vládu, výdavky na dlh,
(0:18:57)  a progresívnu sociálnu agendu.
(0:18:59)  Musím vám oznámiť, že v týchto voľbách, nech by vyhral ktokoľvek,
(0:19:05)  si volíte viac socializmu.
(0:19:07)  Vláda je čoraz väčšia, dlh stále narastá, záplava migrantov
(0:19:12)  z tretieho sveta mohutnie, a zjavný ľavicový vplyv v krajine je stále silnejší.
(0:19:18)  Áno, je skvelé, že Trump ukončil kurzy protibelošskej indoktrinácie vo federálnej vláde,
(0:19:26)  a áno, je skvelé, že aspoň identifikoval Antifu ako teroristickú skupinu,
(0:19:32)  ale je zjavné, že spoločnosť pokračuje v nastavenom kurze,
(0:19:37)  a globalisti stále naberajú na sile, a aj keď Trump mal v úmysle
(0:19:42)  sa do nich vážne pustiť, tak mu na to prinajlepšom zostávajú ďalšie štyri roky.
(0:19:47)  Západ potrebuje, aby sa jeho ľud zobudil a pochopil,
(0:19:51)  ako sú BLM, Antifa a tento vírus využívané k nastoleniu
(0:19:55)  globalistického autoritárstva pre všetkých.
(0:19:59)  Presne ako to povedal Griffin vo svojej prednáške,
(0:20:01)  komunisti chcú vytvoriť závislosť na vláde,
(0:20:05)  a práve z tohto najabsurdnejšieho dôvodu rozbíjajú
(0:20:08)  svetovú ekonomiku v bezprecedentnom meradle.
(0:20:14)  A zdá sa, že pre tých z vás, ktorí stále odmietajú s nimi spolupracovať,
(0:20:19)  pripravujú to najkomunistickejšie zo všetkých riešení.
(0:20:24)  Ďalšia otázka.
(0:20:26)  Poslanec za Lanark-Frontenac-Kingston.
(0:20:28)  Ďakujem predseda snemovne, mám otázku na premiéra.
(0:20:31)  Vo svojej včerajšej doplňujúcej otázke som sa vlády pýtal,
(0:20:34)  či sa občania Ontaria majú pripraviť na internačné tábory.
(0:20:37)  V septembri federálna vláda zverejnila prihlášky pre dodávateľov,
(0:20:42)  ktorý prejavia záujem o dodávanie, zabezpečovanie a spravovanie
(0:20:46)  karanténnych izolačných táborov v každej kanadskej provincii a teritóriu.
(0:20:52)  Tieto karanténne izolačné tábory však nie sú určené len pre ľudí s COVIDom,
(0:20:59)  ale poskytujú dosť priestoru na uväznenie mnohých ľudí.
(0:21:05)  Nepochybne si je táto vláda vedomá zámerov postaviť tieto izolačné tábory
(0:21:11)  od pobrežia k pobrežiu, a premiéra sa chcem opýtať,
(0:21:14)  koľko takýchto táborov bude postavených,
(0:21:17)  a koľko ľudí v nich chce táto vláda uväzniť?
(0:21:20)  Predseda?
(0:21:21)  Ďakujem predseda snemovne.
(0:21:24)  Je pravda, že keď ľudia vycestujú z krajiny a potom sa vrátia,
(0:21:28)  tak provincia v spolupráci s federálnou vládou navrhuje,
(0:21:33)  aby sa ľudia izolovali, taký je postup, ktorý je veľmi účinný,
(0:21:38)  a nielen u nás v Ontariu, ale v celej Kanade,
(0:21:42)  a samozrejme, že zdvojnásobime svoje úsilie,
(0:21:44)  aby sme sa postarali o to, že občania provincie Ontario budú v bezpečí,
(0:21:48)  pán predseda snemovne, takže poslanec zrejme poukazuje na skutočnosť,
(0:21:51)  že jednou z politík týkajúcich sa verejného zdravia je to,
(0:21:54)  že keď sa vrátite z jurisdikcie mimo provincie Ontario, alebo z inej krajiny,
(0:21:58)  izolujete sa na dva týždne.
(0:22:00)  Doplňujúca otázka.
(0:22:01)  Opäť na premiéra.
(0:22:04)  Takto, mám tu žiadosť o návrh v ktorej sa jasne píše,
(0:22:10)  že tieto tábory môžu byť využité pre široké spektrum ľudí,
(0:22:16)  nielen pre turistov, v skutočnosti sa v nej medzinárodní turisti vôbec nespomínajú,
(0:22:22)  len široký záber ľudí, potom vám pošlem kópiu tejto žiadosti.
(0:22:29)  Takže vaša vláda musí o tom rokovať, a vedieť o týchto plánoch
(0:22:34)  potenciálneho zadržania a izolácie občanov a obyvateľov našej krajiny,
(0:22:42)  našej provincie, takže predseda snemovne, moja otázka na premiéra je,
(0:22:46)  kde budú tieto tábory postavené, koľko ľudí bude do nich uväznených,
(0:22:51)  a z akých dôvodov bude možné ľudí do nich uväzniť?
(0:23:02)  Chcem, aby nás premiér uistil o tom, že občania Ontaria...
(0:23:05)  Poslanec, sadnite si na miesto. Ďalšia otázka.
(0:23:16)  Len čo sa táto infraštrukúra obmedzenia pohybu upevní,
(0:23:22)  hneď ako budú sledovať každý váš krok,
(0:23:25)  len čo vás budú môcť zatvoriť za to, keď vám povinný test vyjde pozitívny,
(0:23:30)  hneď ako nejaký byrokrat jedným ťahom pera vyhlási vašu prácu alebo podnik za prežitý,
(0:23:35)  hneď ako začnete na neurčito poberať nepodmienený základný príjem,
(0:23:39)  keď budete mať to šťastie, ostáva už len povedať,
(0:23:41)  že hneď ako nový normál nastane, až potom si uvedomíte,
(0:23:46)  prečo napriek všetkým tým dôkazom sa správajú tak radikálne.
(0:23:52)  Dúfam, že Trump vyhrá voľby, nie preto, že zvráti globalizmus,
(0:23:57)  alebo obmedzí moc vlády, alebo zastaví príval legálnych a nelegálnych prisťahovalcov
(0:24:02)  z tretieho sveta. Nič z toho totiž neurobí.
(0:24:06)  Podporujem ho jednoducho preto, lebo jeho víťazstvo
(0:24:08)  doženie ľavicu do nekontrolovateľného zúrivého hnevu,
(0:24:11)  a prinúti vládu, aby proti nej aspoň do istej miery zakročila.
(0:24:17)  Keď však vyhrá Biden, táto senilná stará maňuška pre radikálov
(0:24:21)  vo vedení jeho strany, muž, ktorý chce urýchliť nástup socializmu
(0:24:25)  a protibelošskú agendu, tak jeho zdravie nevydrží ani rok,
(0:24:30)  a je nepredstaviteľné, čo najbližšie roky nášmu ľudu prinesú.
(0:24:34)  Globalistickú agendu treba raz a navždy konfrontovať,
(0:24:38)  a spoločným úsilím ľudu ju poraziť.
(0:24:42)  Voľby toto nevyriešia a ani to vyriešiť nemôžu.
(0:24:46)  Hneď ako budú mať všetko úplne pod kontrolou, niet cesty späť.
(0:24:50)  Hneď ako všetci pôjdeme za železnú oponu,
(0:24:52)  žiadna studená vojna nás nečaká, pretože sa nenájde nikto,
(0:24:56)  kto by za nás bojoval.
(0:24:58)  V roku 1969 nás G. Edward Griffin varoval,
(0:25:01)  že čím dlhšie to budeme odkladať, tým bolestivejšie bude
(0:25:04)  nakloniť misky váh v náš prospech proti tejto komunistickej špine.
(0:25:08)  Preto sa vás pýtam, koľko toho ste ochotní pre komunistov stratiť,
(0:25:12)  kým sa ozvete, a začnete konať? Všetko?
(0:25:17)  Dovidenia nabudúce a držte sa.
(0:25:22)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka