1027Pakistan_2_for_website_e1603812537633_1.jpg

Karáčí: moslim uniesol 13-ročnú katolíčku, donútil ju prestúpiť na islam a oženil sa s ňou

684
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Katolíci v Pakistane protestujú proti rozhodnutiu sudcu neintervenovať v prípade 44-ročného muža, ktorý uniesol 13-ročné katolícke dievča, donútil ju prestúpiť na islam a potom sa s ňou oženil.

Podľa UCA News uniesol Ali Azhar za bieleho dňa v Karáčí 13-ročné katolícke dievča menom Arzoo Raja. Rajiných rodičov informovala o deň neskôr polícia, že ich dcéra prestúpila na islam a vydala sa za Azhara, všetko údajne dobrovoľne. Rodičia zaregistrovali oznámenie na polícii. O dva týždne po únose dievčaťa, 27. októbra, rozhodol Najvyšší súd Sindh, že spomínané manželstvo je platné a že Azhar nebude zatknutý. Manželstvá s dieťaťom sú v Pakistane po formálnej stránke ilegálne, no súdy tieto zákony nijako zvlášť neuplatňujú. Zákon ´šarija´, ktorý sa používa v niektorých súdnych rozhodnutiach v Pakistane totiž dovoľuje aby sa dievča vydalo po svojej prvej menštruácii.

Proti tomuto rozhodnutiu protestovalo približne 400 ľudí v katolíckom kostole sv. Patrika v Karáčí, ale aj v ostatných častiach krajiny. Páter Saleh Diego, generálny vikár arcidiecézy v Karáčí, obvinil súd, že rozhodol bez náležitého prešetrenia všetkých okolností: "To, čo sa odohrávalo na súde bolo zahanbujúce a žalostne úbohé. Všetci klamali, že dievča bolo poslané do detského útulku. Súd bez overenia Rajinho veku rozhodol v prospech únoscu." Dokumentácia jasne dokazuje, že Raja sa narodila v roku 2007 a má 13 rokov. Diego uviedol, že "nikto v Rajinom veku nie je schopný sa rozhodnúť, že z vlastnej slobodnej vôle prijíma islam, pretože ešte stále má čo robiť, aby sa naučil základy svojho vlastného náboženstva. Raja je nevinné dievča, ktorej slová by súd nemal v tejto súvislosti brať do úvahy." Generálny vikár ďalej poznamenal, že ide o "rušivý trend" donucovania katolíckych dievčat prestupovať na islam.        

"Náboženské menšiny, žijúce v Pakistane, sa obávajú o budúcnosť svojich dcér, ktoré moslimovia nútia konvertovať na islam. Prečo však iba dievčatá? Nie sú naši chlapci dosť dobrí pre ich náboženstvo? Prečo nie je konvertovanie chlapcov také jednoduché?", pýta sa páter.

Najvyšší súd Sindh napokon rozhodol, že "manželstvo" medzi 13-ročným dievčaťom, ktoré uniesli, donútili vydať sa za svojho únoscu a konvertovať na islam, nebolo porušením Zákona o existujúcej prekážke manželstva s dieťaťom. Súd prehlásil, že keďže dievča už dostalo prvú menštruáciu, manželstvo je legálne. 

 

DISKUSIA k článku