Encyklika pápeža Františka je predvolebným výstrelom na prezidenta Trumpa

07.10.2020USA
0 0

(0:00:05)  Najnovšia encyklika pápeža Františka je výstrelom na Trumpa tesne pred voľbami.
(0:00:09)  Už predtým, ako sa Donald Trump stal prezidentom,
(0:00:12)  pápež František prejavil ochotu politicky ovplyvniť volebný proces v USA
(0:00:17)  svojimi vyjadreniami na Trumpovu adresu počas prezidentských primárok o tom,
(0:00:22)  že „nie je kresťanom“, pretože na hraniciach stavia múr.
(0:00:26)  Je neuveriteľné, že počas tej istej tlačovej konferencie na palube lietadla v roku 2016,
(0:00:32)  keď sa ho opýtali, aký má postoj k zákonu o homosexuáloch v Taliansku,
(0:00:36)  tak povedal: „Pápež sa do talianskej politiky nemieša.“
(0:00:42)  O chvíľu neskôr povedal: „Pápež je tu pre všetkých,
(0:00:46)  a nemôže sa miešať do vnútornej politiky konkrétneho štátu.“
(0:00:54)  Čo samozrejme nedáva žiadny zmysel.
(0:00:56)  Dobrí katolíci môžu dospieť k rozličným názorom na prisťahovalectvo
(0:00:59)  a potrebe adekvátnej bezpečnosti na hraniciach - vrátane múru -
(0:01:03)  veľmi podobnému obrovskému múru, ktorý obklopuje pápežov vlastný štát Vatikán.
(0:01:09)  Dobrí katolíci však nemôžu akceptovať registrované partnerstvá homosexuálov,
(0:01:15)  pretože cirkevná náuka jasne uvádza: „za žiadnych okolností nemôžu byť schválené.“
(0:01:20)  Takže pápež by rovnako tak mohol, a aj by mal,
(0:01:24)  karhať vražednú politiku Demokratickej strany,
(0:01:28)  ktorá s hrdosťou obhajuje vraždu jedného milióna
(0:01:31)  nevinných amerických detí každý rok prostredníctvom potratu,
(0:01:34)  ale nemá sa čo vyjadrovať k otázkam, v ktorých katolíci majú slobodu rozlišovania,
(0:01:41)  a zvrchované štáty sa môžu slobodne rozhodovať v oblasti prirodzeného práva.
(0:01:46)  Odvtedy pápežov antagonizmus voči Trumpovi pretrváva.
(0:01:52)  Pápež Trumpa prirovnal k Herodesovi, múr na hranici k berlínskemu múru,
(0:01:57)  a dokonca verejne spochybnil Trumpove pro-life hodnoty.
(0:02:01)  Výnimkou nie je ani vydanie najnovšej pápežovej encykliky,
(0:02:05)  ktorá bola načasovaná tak, aby ovplyvnila americké prezidentské voľby.
(0:02:09)  Ak na to nazrieme cez politický objektív,
(0:02:11)  je až bolestne zrejmé, že sa pápež zasadzuje za porážku Trumpa,
(0:02:15)  a dokonca zachádza až tak ďaleko,
(0:02:17)  že bagatelizuje význam potratov pre katolíkov spôsobom,
(0:02:21)  ktorý ohrozuje samotnú katolícku vieru.
(0:02:23)  Považujem za veľmi zaujímavé, že hlavný odsek útok na prezidenta Trumpa,
(0:02:27)  samozrejme, že to tam napísané nebolo,
(0:02:29)  ale nie je možné túto narážku prehliadnuť,
(0:02:31)  pretože ide vlastne o odsek s rovnakým číslom,
(0:02:34)  ako je poradové číslo Trumpovej prezidentúry.
(0:02:36)  Trump je 45. prezidentom USA, a 45. odsek Fratelli Tutti znie takto:
(0:02:43)  Veci, ktoré ešte pred niekoľkými rokmi nemohol nikto povedať bez toho,
(0:02:48)  aby neriskoval stratu všeobecného rešpektu,
(0:02:51)  je dnes možné beztrestne hovoriť tým najvulgárnejším možným spôsobom,
(0:02:55)  a to dokonca aj niektorým politickým osobnostiam.
(0:02:58)  Nemali by sme zabúdať ani na to, že v digitálnom svete
(0:03:01)  pôsobia obrovské ekonomické záujmy,
(0:03:04)  ktoré sú schopné vykonávať tak jemné, ako aj invazívne formy kontroly,
(0:03:08)  tvoriť mechanizmy na manipuláciu svedomia a demokratických procesov.
(0:03:13)  Mnohé platformy často fungujú spôsobom,
(0:03:16)  že spájajú ľudí s rovnakým zmýšľaním, čo bráni diskusii.
(0:03:22)  Tieto uzavreté skupiny uľahčujú šírenie falošných správ a dezinformácií,
(0:03:28)  čím vyvolávajú predsudky a nenávisť.
(0:03:30)  Pri čítaní encykliky človek neprestajne naráža
(0:03:36)  na celý rad socialistických tém od pápeža,
(0:03:40)  ktoré človeku viac pripomínajú slogany z politického programu demokratov,
(0:03:43)  než výroky hodné Kristovho zástupcu.
(0:03:45)  V encyklike nájdete ešte celú kopu ďalších výrokov proti Trumpovi,
(0:03:49)  a preto všetci ľavičiari s radosťou zaplavili Twitter úryvkami z nej,
(0:03:55)  v márnom pokuse presvedčiť katolíkov za život,
(0:03:59)  aby volili propotratového socialistu Joea Bidena.
(0:04:03)  Pápež František útočí na „krátkozraký, extrémistický, rozhorčený a agresívny nacionalizmus“,
(0:04:10)  ktorý vidí v niektorých štátoch, kde „koncept populárnej a národnej jednoty ovplyvnený
(0:04:17)  rôznymi ideológiami vytvárajúcimi nové formy sebectva,
(0:04:21)  a stratu sociálneho cítenia pod rúškom ochrany národných záujmov.“
(0:04:27)  Kritizuje „populistické politické režimy, ako aj určité liberálne ekonomické prístupy,
(0:04:34)  a bránenie prílivu imigrantov za každú cenu.“
(0:04:41)  Ale každý katolík skutočne brániaci život,
(0:04:44)  ktorý si prečíta takmer 200-stranovú encykliku,
(0:04:46)  nebude pochybovať o potrebe modlitby za obrátenie pápeža Františka,
(0:04:50)  než by ho to presvedčilo voliť Joe Bidena a Kamalu Harrisovú,
(0:04:54)  najpropotratovejší lístok v amerických dejinách.
(0:04:58)  Podpora života sa dokonca ani nedostala do zoznamu vecí v odseku,
(0:05:02)  v ktorom pápež vymenuváva, čo by malo politikom spôsobovať „najväčšie obavy“!
(0:05:07)  Na tomto zozname bolo „obchodovanie s ľuďmi, ľudskými orgánmi a tkanivami,
(0:05:11)  sexuálne vykorisťovanie chlapcov a dievčat,
(0:05:13)  otrocká práca vrátane prostitúcie, obchod s drogami a zbraňami,
(0:05:18)  terorizmus a medzinárodný organizovaný zločin“.
(0:05:21)  Pápež nespomenul potraty ani keď hovoril o
(0:05:26)  „hlavných hrozbách pre mier a bezpečnosť“.
(0:05:30)  V zozname nájdete „terorizmus, asymetrické konflikty, kybernetickú bezpečnosť,
(0:05:36)  problémy životného prostredia, chudobu.“
(0:05:39)  Každému, kto sa zasadzuje za právo na život nenarodených,
(0:05:44)  by v prvom rade napadli potraty, keď pápež František
(0:05:48)  píše o extrémnych situáciách, ktoré by mohli byť považované za riešenie
(0:05:56)  v obzvlášť dramatických okolnostiach, bez toho, aby si človek uvedomil,
(0:06:00)  že ide o nepravdivé odpovede, ktoré neriešia problémy, ktoré riešiť majú,
(0:06:04)  a v konečnom dôsledku iba zavádzajú nové deštrukčné prvky
(0:06:09)  do štruktúry národnej a globálnej spoločnosti.“
(0:06:12)  Lenže nie. Pápež František mal na mysli „vojnu a trest smrti“.
(0:06:18)  Nežartujem. Nájdite si to sami a naštudujte.
(0:06:23)  Pre LifeSiteNews John-Henry Westen. Boh vás žehnaj
(0:06:27)  Pre www.lifenews.sk preložil Miroslav Čonka