elderlycouple2.png

Žena sa zúfalo snaží zabrániť eutanázii svojho manžela

208
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Médiá z provincie Nové Škótsko informujú o prípade ženy, ktorá sa snaží zabrániť eutanázii svojho manžela, s ktorým už žije 48 rokov. 

Pred niekoľkými týždňami dostala Koalícia na prevenciu eutanázie telefonát od ženy, ktorá bola rozrušená z toho, že jej manžel dostal povolenie na medicínsku pomoc pri umieraní (eutanázia), hoci nebol smrteľne chorý alebo neumieral. Jej manžel má chronické ochorenie (CHOCHP) a niekoľko ďalších zdravotných problémov, ktoré nie sú nezvyčajné v prípade staršieho muža. Žena sa zároveň obáva toho, že jej manžel tvrdí, že má ďalšie zdravotné problémy, ale v skutočnosti o tom neexistuje žiadny dôkaz. 

Taryn Grant pre spravodajstvo CBC Nova Scotia informuje:

Žena z Nového Škótska sa obrátila na súd, aby zasiahol do plánov jej manžela zomrieť. 

Hoci on tvrdí, že trpí a je blízko konca svojho života kvôli pokročilej chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP), žena hovorí, že jeho želanie zomrieť nie je založené na fyzickom stave, ale na úzkosti a mentálnom sebaklame. 

Mužovi bola schválená a naplánovaná lekárska pomoc pri umieraní (MAID) na júl, ale jeho manželka požiadala Najvyšší súd v Novom Škótsku o trvalý súdny zákaz, čo ho prinútilo pozastaviť svoje plány. Žena tiež požiadala o predbežné opatrenie, ktoré by mu znemožnilo lekársky asistovanú smrť až do konečného rozhodnutia o trvalom súdnom zákaze.

Tento príkaz bol minulý piatok zamietnutý. 

Hugh Scher, právnik zastupujúci ženu, sa pre CBC vyjadril, že už podal odvolanie, ktoré sa má prerokovať na najvyššom súde budúci týždeň (26. augusta). Plány muža zomrieť budú znemožnené aspoň dovtedy, kým nebude odvolacie konanie ukončené.

S prípadom nie je spojený žiadny zákaz o zverejňovaní, no sudca Rosinski neuvádza meno páru ani neposkytuje celé mená zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa na tomto prípade podieľajú.

Spravodajstvo CBC v tejto chvíli mená tiež neuvádza. 

Taryn Grant informuje o protichodných lekárskych a odborných správach:

Muža v tomto prípade posudzovali dve odborné sestry, psychiater, respirológ a traja lekári, v časovom období od apríla do júla, aby zvážili jeho žiadosť o MAID. 

Rosinski posudzoval správy od týchto siedmich lekárskych odborníkov, ako aj čestné vyhlásenie - predložené ženou - od osoby, ktorá diagnostikovala jej manželovi hypochondriu. 

Táto osoba ukončila štúdium na lekárskej fakulte Dalhousie University v roku 1993, ale už nie je lekárom s licenciou. Sudca Rosinski preto povedal, že v porovnaní s názormi a pozorovaniami lekárov s licenciou udelil čestnému vyhláseniu "minimálnu váhu"

Hoci žiadny z lekárskych profesionálov s licenciou citovaných v tomto prípade sa nezmienil o hypochondrii, tak hovorili o duševných chorobách vrátane depresie, úzkosti a demencie. 

Niektorí z nich uviedli, že muž napriek signálom týchto ochorení dokázal stále vyjadriť súhlas, zatiaľ čo iní uviedli, že by mu nemalo byť dovolené rozhodnúť sa zomrieť. 

Zhoda nepanovala ani v prípade jeho fyzického stavu. Niektorí tvrdili, že jeho pľúcna choroba je relatívne stabilná a iní zase, že by neboli prekvapení, ak by zomrel v nasledujúcom mesiaci. 

Traja lekári, ktorí poskytli konečné hodnotenie pre tohto muža, sa však zhodli, že je spôsobilý rozhodnúť o svojom osude a že je dosť krehký a chorý na to, aby mohol podstúpiť MAID. 

Právnik Scher povedal, že z protichodných hodnotení vypláva, že je potrebné dôkladné súdne preskúmanie žiadosti muža zomrieť. 

Sudca Rosinski poznamenal, že toto vypočúvanie sa nedostalo k všetkým dôkazom "úplným a náležitým spôsobom", pretože nešlo o posledné štádium vypočúvania. Podľa jeho slov však dôkazy, ktoré videl, nespĺňajú podmienky pre predbežné opatrenie. 

Hoci ide o vážny problém, ktorý by mohol spôsobiť nenapraviteľnú ujmu, miera ujmy by vážnejšie zasiahla muža než jeho manželku, ak by došlo k predbežnému opatreniu, uviedol sudca. 

Taryn Grant uvádza, že k úplnému prerokovaniu prípadu dôjde pravdepodobne na jar 2021.

Sudca uviedol, že kompletné vypočutie ešte nebolo naplánované a skorý a optimistický dátum začiatku bude koncom jesene, pravdepodobne s odsunom na jar 2021. 

Rosinski povedal, že tento prípad môže byť prvým sporom svojho druhu v Novom Škótsku. Podľa právnika Schera by prípad mohol predstavovať dôležitý precedens pre súdny dohľad v oblasti MAID.

Táto žena by nedokázala rozbehnúť súdne konanie a podať odvolanie bez finančnej podpory Koalície na prevenciu eutanázie. Miluje svojho manžela a začala súdne konanie, aby zabránila jeho neoprávnenej smrti. 

Koalícia na prevenciu eutanázie súhlasila s tým, že zaplatí za právne služby, ale na oplátku žiada o finančnú podporu. 

V prípade, že by ste chceli podporiť túto koalíciu:

  • Paypal (odkaz),
  • Dar cez kreditnú kartu, zavolať na kanceláriu EPC: 1-877-439-3348,
  • Zašlite im šek na Box 25033, London Ontario Kanada N6C 6A8

 

 

DISKUSIA k článku