traditional_Latin_Mass__mass_of_the_ages_1024_512_75_s_c1.jpg

Katolícki tvorcovia chystajú úžasný dokument o bohatstve a kráse tradičnej omše

577
Milko Kostovič
AltKAT

Skupina filmárov pracuje na "ohromujúcom" dokumente o tradičnej latinskej omši, ktorý ukáže "krásu našej nadčasovej tradičnej liturgie" s nádejou, že takýto film pomôže "započať obnovu Cirkvi"

Film s názvom "Omša vekov" (Mass of the Ages) sa zameriava na krásu a význam latinskej omše, ako aj na jej úlohu pri návrate ľudí ku Katolicizmu (pozrite si ukážku). 

V tlačovej správe zo 16. júna skupina katolíckych filmárov a výtvarníkov uviedla: "Cieľom (dokumentu) je ukázať, že strata viery, ktorú Cirkev zažila v poslednom polstoročí, bude napravená iba vtedy, keď dôjde k návratu ku Kristovi a jeho skutočnej prítomnosti v Eucharistii a že tradičná latinská omša je miestom, kde Ho prijímame a uctievame s maximálnou slávnosťou a adoráciou."

Na omšu chodí iba jedna štvrtina Katolíkov, zatiaľ čo iba jedna tretina Katolíkov verí v skutočnú prítomnosť Ježiša v Eucharistii.

"Keďže dochádza k rozsiahlej strate katolíckej viery, musíme preskúmať katolícku bohoslužbu," uvádza skupina. 

"Veríme tomu, čo Cirkev učí: Lex Orandi, Lex Credendi; voľne preložené: ako sa modlíme, tak veríme," vyjadril sa pre redakciu LifeSiteNews režisér dokumentu Cameron O’Hearn.

"Budeme jednať poctivo a opatrne s naplnením Vatikánu II.," pokračoval O’Hearn, "a zároveň ukážeme krásu Omše vekov - tradičnej latinskej omše - ktorá obstála v skúške času, poháňala evanjelizáciu sveta a stvorila svätých."

Dokument bude tiež obsahovať príbehy autentických tradičných Katolíkov, "aby sa preskúmala sila starej omše a jej hlboký vplyv na naše duchovné životy". Autori tiež dúfajú v rozhovor s významnými Katolíkmi vrátane kardinála Raymonda Burka, Dr. Petra Kwasniewského, Christiana Smitha, Dr. Taylora Marshalla a Jennifer Donelson. 

O'Hearn využíva portál Kickstarter na vyzbieranie 77 700 dolárov na zahájenie produkcie. A je veľmi blízko k získaniu celej sumy. Cieľ "všetko alebo nič" musí byť dosiahnutý do 23. júla, inak kampaň stratí všetko. Ak bude tento cieľ dosiahnutý, výroba sa začne na jeseň a potrvať by mala do Vianoc 2021.

Dokument bude diskutovať o výhodách latinčiny, tichej reči Boha, hudbe pozdvihujúcej dušu a architektúre obohacujúcej bohoslužby. Nahrávať sa bude tradičná omša, aby dokument zobrazil jej "večnú krásu"

Dokument podľa O’Hearna nemá osloviť iba tradičných Katolíkov, ale aj "typických Novus Ordo Katolíkov, ktorí tvoria väčšinu Cirkvi".

Okrem pomoci Katolíkom "vnímať spojenie medzi uctievaním a vierou a inšpirovať ich k účasti na tradičnej latinskej omši", producenti filmu dúfajú, že inšpirujú kňazov, aby sa naučili slúžiť tradičnú latinskú omšu. 

Film ukáže charakteristické časti tradičnej latinskej omše a vysvetlí ich teologický význam. Producenti dúfajú, že ukážu, že tradičná latinská omša je "pevným základom katolíckej viery v turbulentnom, protináboženskom čase"

Projekt už v súčasnosti prebieha, keď okrem záberov z omše bol nakrútený jeden príbeh a dva rozhovory s odborníkmi. Producenti dúfajú, že k nim pridajú ďalšie dva tradičné katolícke príbehy, 3-5 ďalších rozhovorov s odborníkmi, poskytnú jasné vysvetlenia komplexných myšlienok, zachytia rôzne druhy tradičných omší a zložia originálny scenár. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte a podporiť ho, prejdite sem

Aktualizácia z 15. júla 2020: O'Hearn vyzbieral 77 700 dolárov a môže spustiť produkciu. Zverejnil tiež ambiciózne ciele, ktoré umožnia katolíckym filmárom preložiť film do 12 jazykov, zahrnúť do filmu farnosti ICKSP a FSSP, osloviť stovky tisíc Katolíkov online a nakrúcať v tradičných komunitách v ďalších krajinách. Výroba začne na jeseň a bude ukončená do Vianoc 2021. 

 

 

DISKUSIA k článku