locus_11680.jpg.jpg

Emocionálna korózia príležitostného sexu

571
Milko Kostovič
AltKAT

Len nedávno som mal tú príležitosť pracovať so skupinou ľudí z výrazne odlišných prostredí. Väčšina našich rozhovorov boli jednoducho nezáväzné konverzácie. Jedna žena však prekvapivo otvorene hovorila o svojom živote. Bez podnecovania často výrečne vysvetľovala svoju filozofiu sexu a vzťahov. Potom, čo bola viackrát vydatá a rozvedená, uvítala "nezáväzné" sexuálne stretnutia. Na lov a dobývanie sa vyslovene tešila. 

Po dlhšom sledovaní som si však všimol, že bola často v depresiách. Jedného dňa prišla ku mne a spýtala sa: "Prečo príležitostný sex ubližuje ľuďom?"

Táto bolestivo úprimná otázka si zaslúži pravdivú odpoveď. 

Príležitostný sex je nezáväzným sexom bez emocionálneho spojenia a zameriava sa výlučne na fyzické potešenie. Často je to jednorazový prípad. Zahŕňa akýkoľvek druh sexuálneho styku s kýmkoľvek, heterosexuálnou alebo homosexuálnou osobou. Vo svojej najsurovejšej podobe ide o úplne cudzích ľudí - žiadne mená, žiadna história, žiadny zajtrajšok. Chladne sa snaží potlačiť rozvoj akéhokoľvek druhu vzťahu.

Príležitostný sex získal čaro vo filmoch a v televízii. Členské stránky príležitostného sexu často zverejňujú pornografický materiál, uľahčujú partnerom sa dať dokopy. Mnohí autori oceňujú ich výhody. Uisťujú nás o vzrušujúcom zážitku zo životného štýlu príležitostného sexu. Jeho radosti sa zdajú byť nespochybniteľné.

Filozofiou tohto všetkého humbuku je, že manželstvo končí; príležitostný sex je neškodná zábava; každý to robí; prichádzate o to - jednoducho poďte do toho!

Ide o vážne pochybnú filozofiu. Riziká sú minimalizované. Hrozba možnej trvalej ujmy je ignorovaná. 

Pozrime sa na problém otvorene. Zneužívanie sexu prináša neuveriteľný osobný smútok. Monogamný, manželský sex je jediným zdrojom skutočného potešenia. 

Príležitostný sex je mimoriadne riskantný a škodlivý pre všetkých zúčastnených. Napriek tomu je experimentovanie s príležitostným sexom nepochybne najničivejšie pre našu mládež. Tento problém musia zvládnuť všetci rodičia. Prečo? Mladí dospelí ľudia a najmladší tínedžeri najčastejšie podľahnú takémuto mysleniu. 

Súčasná generácia dospelých sa ešte musí vysporiadať s týmto problémom a problémami spôsobenými promiskuitným sexom. Naša spoločnosť posadnutá sexom úmyselne prehliada choré výplody svojho konania. 

Antikoncepcia - vrátane kondómov - nie je riešením. Ujma je oveľa hlbšia ako nechcené tehotenstvo alebo sexuálna choroba ohrozujúca zdravie. 

Nový výskum mozgu dokazuje, že neexistuje niečo ako bezpečný sex mimo manželstva. Ako veda dospela k tomuto záveru je veľmi zaujímavé. 

Mozog a sex

Neurovedecký výskum odhalil užitočné informácie o vplyve sexu na ľudský mozog. Vedci pomocou MRI získali jasný obraz o dianí v mozgu počas sexuálnej aktivity. Aj keď nejde o nové poznatky, veda potvrdzuje, že sex nám dokáže poskytnúť celistvosť - alebo nás môže poškodiť, možno na celý život. Tieto vedecké fakty podporujú nevyhnutnosť sexuálnej výučby, ktorá sa musí poskytovať na ochranu našich dospievajúcich a mladých dospelých

Joe McIlhaney a Freda Bush, obaja gynekológovia, prebrali súčasný neurovedecký výskum a preložili ho do zrozumiteľnej a ľahko pochopiteľnej knihy s názvom Hooked. Dr. McIlhaney zároveň založil Lekársky inštitút pre sexuálne zdravie s cieľom bojovať proti globálnym epidémiám tehotenstva mladistvých a pohlavne prenosných infekcií. Títo dvaja lekárski odborníci majú veľa skúseností s prácou s dospievajúcimi a mladými dospelými. Boli svedkami neuveriteľnej ujmy spôsobenej mládeži v dôsledku nesprávneho použitia sexu. 

V knihe Hooked dvojica autorov konfrontuje emocionálne a psychologické škody, ktoré príležitostný sex spôsobuje mladým, vyvíjajúcim sa mozgom. "S pomocou moderných výskumných techník a technológií vedci potvrdzujú, že sex je viac než len chvíľkový fyzický akt," píšu. "Sex vytvára silné, ba až trvalé zmeny v našich mozgoch, ktoré usmerňujú a ovplyvňujú našu budúcnosť v prekvapujúcej miere."

Inými slovami, použitie sexu môže ľudský mozog udržať zdravý alebo ho vážne poškodiť.

Citové puto 

Mozog sa opisuje ako najväčší ľudský pohlavný orgán. Neuroveda túto skutočnosť potvrdzuje. Sex spúšťa v ľudskom mozgu veľkolepý biochemický proces. Mozog zaplavujú tri rôzne chemikálie od začiatku do ukončenia sexuálneho aktu: dopamín a oxytocín u žien a dopamín a vazopresín u mužov. Každá látka je navrhnutá tak, aby plnila špecifický účel.

Dopamín je známy ako látka dobrého poctu, ktorá nás odmeňuje, keď dosiahneme niečo vzrušujúce alebo radostné. Bežci často zažívajú vrcholy dopamínu počas tréningu. Dopamín je návykový, čo spôsobuje, že chceme opakovať všetko, čo sme raz dosiahli.

Oxytocín je prítomný u mužov aj žien, ale má oveľa dôležitejšiu úlohu v živote ženy. Veda už nejaký čas vie, že oxytocín je prítomný, keď matka dojčí svoje dieťa. Pomáha a zrýchľuje proces vytvárania puta medzi matkou a dieťaťom. Počas sexu uvoľňovanie oxytocínu do ženského mozgu pomáha ženám s vytvorením puta k partnerovi. 

Vazopresín má podobnú funkciu u mužov. Okrem toho, že mužovi pomáha pri vytváraní puta s deťmi, počas sexu pomáha vytvoriť puto s partnerkou. 

Ako toto všetko súvisí s príležitostným sexom? McIlhaney a Bush prepájajú súvislosti. Zdôrazňujú, že rodičia musia pochopiť úlohu, ktorú tieto hormóny zohrávajú pri sexuálnej skúsenosti. 

Pokiaľ ide o dopamín a príležitostný sex mladých ľudí, autori píšu: "Zdá sa, že signál odmeňovania dopamínom u týchto mladých ľudí funguje veľmi dobre. Keď raz zažijú sex, chcú to znova a znova zopakovať. Diskutovali sme aj pri iných príležitostiach, ako sa sex podobá drogám, alkoholu alebo závislosti na nikotíne; je pochopiteľné, že mladý (alebo starší) človek by chcel znovu zažiť ten istý príliv" (tamtiež). 

Proces odmeňovania dopamínom v mozgu je hodnotovo neutrálny: nedokáže rozlišovať medzi pozitívnym alebo negatívnym správaním. Ak jedinec získa vzrušenie z riskantného sexu, dopamínová odmena povzbudí opakovanie rizikového správania.

Strata prepojenosti 

Dopamínová odmena za sex je intenzívne silná. Sexuálne aktívny pár sa tak po rozchode často rýchlo presúva k sexuálnemu styku s novou osobou. V kultúre, ktorá podporuje príležitostný sex, ľudia rýchlo striedajú partnerov. Výsledkom toho je často sexuálna závislosť. Bulvár je plný príbehov zlomených ľudských životov trpiacich touto závislosťou. 

Rozhodne sa jedná o hrozný problém, ktorý je mimoriadne náročné prekonať. Tí, ktorí striedajú partnerov, však trpia ešte väčšou ujmou. 

Zbližovacie biolátky oxytocín a vazopresín sú rovnako silné ako dopamín. Neuroveda dokazuje, že tieto hormóny sa uvoľňujú pri intímnom fyzickom kontakte, ako je objímanie alebo bozkávanie. McIlhaney a Bush vysvetľujú: "Keď sa dvaja ľudia fyzicky spoja, uvoľnia sa tým silné neurohormóny kvôli sexuálnemu zážitku, čo zapôsobí na synapsie v ich mozgoch a ich puto sa zosilní. Keď zostanú spolu po celý život, ich puto dozrieva. Je to hlavný faktor, ktorý ich drží spolu poskytujúc túžbu po styku, čo vedie k potomkom a zabezpečuje, že tieto deti budú vyrastať v starostlivej domácnosti s dvoma rodičmi" (tamtiež). Hoci nejde o nové poznatky, veda potvrdzuje nesmiernu hodnotu monogamného sexu v manželstve.

Veda tiež potvrdzuje deštruktívnu nevýhodu príležitostného sexu. Lekári vysvetľujú: "Zakaždým, keď má osoba pohlavný styk alebo intímny fyzický kontakt, vzniká spojenie. Kedykoľvek dôjde k rozchodu v prepojenom vzťahu, tak v mozgu mladých ľudí dochádza k zmätku a často bolesti, pretože puto bolo prerušené."

Tu opísaný problém má tiež oveľa hlbší a dlhotrvajúci účinok. Autori uvádzajú: "Okrem toho existujú dôkazy, že keď sa tento cyklus sexu/spájania/rozchodu zopakuje niekoľkokrát alebo viackrát - dokonca aj keď bolo puto krátkodobé - poškodzuje sa dôležitá, vrodená schopnosť rozvíjať významné a zmysluplné spojenia s inými ľuďmi."

Životný štýl príležitostného sexu spôsobuje stratu ľudskej prepojenosti. Pravdou je, že my všetci potrebujeme ľudskú náklonnosť, aby sme prežili a prosperovali. Správne používanie sexu podporuje osobnú celistvosť a vytvára stabilný rodinný život. Príležitostný sex na druhej strane zhoršuje schopnosť jednotlivca vytvárať si trvalé vzťahy.

McIlhaney a Bush varujú, že emocionálna korózia spôsobená príležitostným sexom v skutočnosti spôsobuje, že ľudia strácajú ľudskosť: "Môže to znieť neohrabane, ale ak sa pokúsime odlúčiť túto prepojenosť zo sexu, odstránime z neho tento jedinečný ľudský aspekt a sexuálny akt sa stane ničím iným než surovým správaním zvierat." Je potrebné sa zamyslieť nad touto vetou. 

Abstinencia do manželstva

Buďme úprimní. Veda odhaľuje to, čo Boh vedel pred tisíckami rokov.

Boh umiestnil do Biblie dôležité inštrukcie o správnom používaní sexu. Hneď po stvorení Evy a počas prvého svadobného obradu Boh učil našich prvých rodičov, aby boli "jedným telom". Nový pár mal používať sex, aby boli previazaní po celý život. Dostali tiež pokyny, aby sa množili - vybudovali rodinu, ktorá bude vládnuť a skrášľovať Zem (Gn 2, 24). Pri tejto Bohom určenej hranici nebolo nijakej hanby mať sex (25. verš). 

Biblia tiež varuje pred trestami, ktoré sprevádzajú porušenia (viď Rim 1, 26-28; 1 Kor 6:9 a 2 Pt 2:6). 

Nemali by sme potrebovať vedu, aby nám odkázala to, čo nám už Boh raz povedal. Bohužiaľ sme ignorovali Boha. Je pravdepodobné, že ľudia budú ignorovať aj dôkazy vedy. 

Ľudská sexualita bola predurčená veľkým Stvoriteľom Bohom, aby udelil ľudstvu celoživotné výhody. Aby bolo možné tieto výhody využívať, musí sex zostať v rámci hraníc manželstva. Abstinencia do manželstva je jedinou funkčnou praxou bezpečného sexu. Je zaujímavé poznamenať, že z prieskumu medzi tínedžermi vyplynulo, že 93 percent opýtaných sa domnieva, že tínedžeri potrebujú silné posolstvo abstinencie zo strany rodičov a iných dospelých.  

Herbert W. Armstrong uviedol vo svojej knihe The Missing Dimension in Sex: "Boh ustanovil sex, aby vytváral čisté, počestné, číre, sväté a hojné požehnanie! Urobil z neho láskyplné puto, ktoré inšpiruje vhodne spojený pár k manželstvu a zároveň udržuje lásku v tomto manželstve. Sex by mal byť energizujúcim magnetom, ktorý neustále zbližuje prostredníctvom rastúcej lásky manžela a manželku ..."

Táto nádherná, faktická kniha je na požiadanie prístupná a to zadarmo. Herbert W. Armstrong použil Bibliu a vedu, aby poskytol chýbajúcu dimenziu v dnešnom poznaní sexu. V rukách milujúcich rodičov je táto kniha najlepším nástrojom, ako učiť našu mládež o tom, ako sa vyhnúť škodám spôsobených príležitostným sexom. 

 

 

DISKUSIA k článku