PORN_thumbnail__1024_512_75_s_c1.jpg

Porno mení váš mozog, ale môžete to vrátiť späť

587
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Z pornografie sa stala epidémia, ktorá pochováva vzťahy, znevažuje intimitu a ničí životy. 

V dnešnej epizóde The Van Maren Show sa Gabe Deem vyjadruje o negatívnych dopadoch pornografie na zdravie a opisuje svoju vlastnú cestu zotavenia sa zo závislosti na porne.

Gabe Deem sa zaviazal, že bude pomáhať ľuďom vymaniť sa zo závislosti na porne prostredníctvom svojej služby Reboot Nation. Tu sa ľudia vzdelávajú o  škodlivých účinkoch pornografie a je im poskytnuté bezpečné fórum, kde sa môžu navzájom prepájať a podporovať. 

Deem začína rozprávaním svojho vlastného príbehu o závislosti. Hovorí Van Marenovi o tom, ako sa stal závislým na pornografii v pomerne mladom veku, a že si všímal fyzické vplyvy, keď bol dvadsiatnik. 

Pre 20-ročného muža bol zápas so sexuálnym fungovaním vážnym budíčkom. Deem začal čítať fóra a dozvedel sa, že v tom nie je sám. 

Percento mladých mužov vo veku od 18 do 40 rokov, ktorí začiatkom nultých rokov bojovali s erektilnou dysfunkciou, sa pohybovalo okolo dvoch až piatich percent. Po nástupe internetového video-vysielania a rozmachu ľahkého prístupu k pornografii v roku 2010 toto číslo vzrástlo na viac ako 30 percent.

Potom sa začal zotavovať z toho tak, že svoj mozog odnaučil všetky dopamínové dráhy, ktoré si vytvoril okolo pornografie. 

Deem vysvetľuje, že pornografia má veľa spoločného s inými závislosťami v tom, ako ovplyvňuje mozog. V mozgu sú štyri fyziologické zmeny, ktoré sa vyskytujú pri závislostiach. Prvou je senzibilizácia, spojenie stimulu s odmenou. Druhou je desenzibilizácia, rozvoj tolerancie voči pôvodnému stimulu. Treťou je hypofrontalita, keď sa prefrontálny kortex utlmuje a následne sa mení. Štvrtou je stresová reakcia, ktorá spôsobuje túžbu po istom správaní, ktoré zmierňuje stres. 

Desenzibilizácia nielenže sťažuje konzumentom porna nadviazať kontakt s partnerom, ale vedie aj k nárastu sexuálneho násilia a sexuálnej deviácie. Počet žien, ktoré uviedli, že sa počas sexuálneho styku s partnerom cítili vystrašené, sa za posledných pár rokov výrazne zvýšil.

Je smutné, že tvrdé porno ovplyvňuje rovnako veriacich i neveriacich. Pornografia je prebujnená na verejných a súkromných cirkevných školách. Dokonca aj pre jednotlivcov, ktorí intelektuálne neznášajú pornografiu alebo ju považujú za morálne odpornú, môže byť systém potešenia a odmeny v mozgu príliš náročný na prekonanie. 

Deem odporúča rodičom, aby hovorili so svojimi deťmi o škodlivých účinkoch pornografie, a to počnúc neurovedami. Tento základ sa dá neskôr prepojiť so závislosťou na drogách a alkohole a pomáha odstrániť z rozhovoru určitý pocit hanby či stigmy. Deem odporúča rodičom, aby si prečítali knihu Váš mozog na pornografii, aby sa dozvedeli viac o vzťahu neurovedy s pornografiou. 

Je dôležité viesť tento rozhovor čo najskôr, pretože mozog adolescenta je mimoriadne tvarovateľný a prefrontálny kortex nie je úplne vyvinutý. Keďže mozog sa počas dospievania vyvíja vysokým tempom, rýchlo sa tvoria dráhy závislosti, ale prefrontálny kortex nedokáže regulovať alebo znižovať tieto závislosti. 

Deem pre mladých ľudí pripomína, že je možné "reštartovať mozog" a zotaviť sa z pornografie. Znovu odporúča navštíviť webovú stránku YourBrainonPorn.com.

"Dopamínová signalizácia sa zvyšuje abstinenciou bez ohľadu na závislosť ... gambling, internet, videohry, čokoľvek."

Cesta nie je jednoduchá, ale so správnymi podpornými skupinami môže každý prekonať závislosť na pornografii. Deem odporúča ľuďom, aby si na fórach prečítali príbehy iných osôb, ako to urobil on, alebo si našli pár priateľov, s ktorými by sa mohli porozprávať o ceste za zotavením. 

Deem tiež odporúča si nájsť fyzické hobby, ktoré pomôže urýchliť zotavenie mozgu. Intenzívne cvičenie pomáha urýchliť neurogénézu alebo tvorbu nových neurónov v mozgu. Neurochemické látky uvoľnené počas cvičenia navyše pomáhajú bojovať proti abstinenčným príznakom, ktoré môžu nastať, keď človek ukončí akúkoľvek závislosť. 

Deem a Van Maren sa tiež zaoberajú bežným tvrdením, že pornografia nie je závislosť. Deem poukazuje na fakt, že nespočetné množstvo štúdií ukazuje, že spôsob, akým mozog reaguje na pornografiu, je v súlade s inými modelmi závislosti. Zároveň podľa Deema platí, že opačný názor majú väčšinou sexuológovia. Sexuológovia nechcú, aby akákoľvek forma sexuálneho prejavu bola považovaná za návykovú alebo negatívnu. 

 

 

DISKUSIA k článku