Je fašizmus pravicový alebo ľavicový?

04.12.2017
0 0

(0:00:02)  Je to fašista!
(0:00:04)  Už celé desaťročia takto ľavica očierňuje pravičiarov.
(0:00:09)  Každý republikánsky prezident, a vlastne aj každý republikán,
(0:00:13)  je od 70-tych rokov označovaný za fašistu,
(0:00:16)  a v súčasnosti viac, než kedykoľvek predtým.
(0:00:18)  Táto nálepka vychádza z myšlienky,
(0:00:20)  že fašizmus je fenomén politickej pravice.
(0:00:23)  Ľavica tvrdí, že to tak je, a niektorí samozvaní bieli rasisti a neonacisti,
(0:00:28)  sa k tejto nálepke hrdo hlásia.
(0:00:30)  Majú však pravdu?
(0:00:31)  Aby sme mohli túto otázku zodpovedať,
(0:00:33)  musíme sa opýtať, čo fašizmus v skutočnosti je:
(0:00:36)  Na akej ideológii je založený?
(0:00:38)  Odkiaľ sa tu vôbec vzal?
(0:00:40)  Na tieto otázky nie je ľahké odpovedať.
(0:00:42)  Poznáme meno filozofa kapitalizmu: Adam Smith.
(0:00:46)  Poznáme meno filozofa marxizmu: Karol Marx.
(0:00:49)  Ale kto je filozofom fašizmu?
(0:00:52)  Presne tak. Neviete to.
(0:00:54)  Necíťte sa hlúpo, takmer nikto to nevie.
(0:00:57)  Nie je to preto, že neexistuje, ale pretože historici,
(0:01:00)  z ktorých väčšina je ľavičiarov, ho museli z dejín vymazať,
(0:01:05)  aby sa nemuseli konfrontovať s tým, čo fašizmus v skutočnosti hlása.
(0:01:09)  Dovoľte mi teda, aby som vám ho predstavil.
(0:01:11)  Volá sa Giovanni Gentile.
(0:01:13)  Narodil sa v roku 1875, a bol jedným z najvplyvnejších svetových filozofov
(0:01:18)  prvej polovice 20. storočia.
(0:01:22)  Gentile bol presvedčený o tom, že existujú dva
(0:01:25)  "diametrálne odlišné" typy demokracie.
(0:01:27)  Jedným z nich je liberálna demokracia, ako tá v Spojených štátoch,
(0:01:30)  ktorou Gentile opovrhoval ako individualistickou,
(0:01:33)  príliš zameranú na slobodu a osobné práva, a z toho dôvodu sebeckú.
(0:01:38)  Tým druhým, ktorý Gentile odporúča, je "pravá demokracia",
(0:01:43)  v ktorom sa jednotlivci dobrovoľne podriaďujú štátu.
(0:01:47)  Podobne, ako jeho filozofický mentor, Karol Marx,
(0:01:50)  aj Gentile chcel vytvoriť komunitu, ktorá pripomína rodinu,
(0:01:55)  kde "sme všetci v tom spoločne".
(0:01:58)  Je ľahké zbadať príťažlivosť tejto myšlienky.
(0:02:01)  Pravda je taká, že naďalej zostáva bežnou rétorickou témou ľavice.
(0:02:05)  Napríklad, na zjazde Demokratickej strany v roku 1984,
(0:02:08)  guvernér New Yorku, Mario Cuomo, prirovnal Ameriku k širšej rodine,
(0:02:13)  v ktorej, prostredníctvom vlády, sa všetci navzájom o seba starajú.
(0:02:17)  Ani o tridsať rokov sa nič nezmenilo.
(0:02:20)  Slogan zjazdu Demokratickej strany v roku 2012 znel:
(0:02:23)  „Vláda je jediná vec, ktorej sme všetci súčasťou.“
(0:02:28)  Rovno už mohli citovať Gentileho.
(0:02:30)  Nezabúdajte, že Gentile bol ľavičiar.
(0:02:33)  Bol verný socialista.
(0:02:35)  Pre Gentileho bol fašizmus formou socializmu,
(0:02:39)  popravde, jeho najfunkčnejšou podobou.
(0:02:42)  Kým Marxov socializmus mobilizoval ľudí na základe triedy,
(0:02:46)  fašizmus mobilizuje ľudí tým, že oslovuje ich národnú identitu, ako aj triedu.
(0:02:52)  Fašisti sú socialisti s národnou identitou.
(0:02:56)  Nemeckí fašisti boli v 30-tych rokoch nazývaní nacistami,
(0:03:00)  v podstate išlo o skrátený výraz "národný socialista".
(0:03:05)  Gentile hovorí, že všetky súkromné aktivity by mali slúžiť spoločnosti,
(0:03:10)  nerozlišuje medzi súkromným a verejným záujmom.
(0:03:14)  Aby ste správne pochopili, obe sú rovnaké.
(0:03:18)  A kto tvorí administratívny orgán spoločnosti?
(0:03:21)  Nie je to nikto iný, než štát.
(0:03:23)  Takže podriadiť sa spoločnosti znamená podriadiť sa štátu,
(0:03:27)  a to nielen v hospodárskych záležitostiach, ale vo všetkých.
(0:03:31)  Keďže všetko je politické, štát bude každému hovoriť, čo si má myslieť a ako sa správať.
(0:03:37)  Iný Talian, Benito Mussolini, fašistický diktátor Talianska od roku 1922 do roku 1943,
(0:03:44)  Gentileho slová zrealizoval.
(0:03:47)  Vo svojej knihe Dottrina del Fascismo, ktorá patrí medzi učebnice ranného fašizmu,
(0:03:52)  Mussolini napísal: „Všetko je v štáte, a mimo štátu nič ľudského neexistuje,
(0:03:57)  ani nemá hodnotu.“
(0:04:00)  Len parafrázoval Gentileho.
(0:04:02)  Hoci sa nám tento taliansky filozof stratil kdesi v temnote,
(0:04:07)  jeho filozofia má pre nás veľký význam, pretože je veľmi podobná tej,
(0:04:11)  ktorú vyznáva moderná ľavica.
(0:04:14)  Gentileho dielo je priamo určené progresívcom,
(0:04:17)  ktorí presadzujú centralizovaný štát.
(0:04:19)  Tu v Amerike ľavičiari v obrovskej miere rozšírili štátny dohľad nad súkromným sektorom,
(0:04:25)  počnúc zdravotnou starostlivosťou po bankovníctvo, od vzdelávania k energetike.
(0:04:28)  Ide o presne ten istý štátom riadený kapitalizmus,
(0:04:31)  ktorý v 30-tych rokoch zaviedli Nemci a talianski fašisti.
(0:04:36)  Ľavičiari sa nemôžu priznať k svojmu človekovi, Gentilemu,
(0:04:40)  pretože by tým podkopali svoje úsilie spájať konzervativizmus s fašizmom.
(0:04:45)  Konzervativizmus chce malú vládu, aby individuálne slobody mohli prekvitať.
(0:04:50)  Ľavica, podobne ako Gentile, chce pravý opak:
(0:04:53)  zaradiť prostriedky jednotlivca a priemyslu do služby centralizovaného štátu.
(0:04:59)  Uznať Gentileho je uznať, že fašizmus je hlboko spriaznený
(0:05:04)  s ideológiou dnešnej ľavice.
(0:05:07)  Takže Gentileho nechajú tam, kde bol doteraz: mŕtveho, pochovaného, a zabudnutého.
(0:05:13)  My by sme však zabúdať nemali, inakšie nás duch fašizmu bude naďalej strašiť.
(0:05:19)  Som Dinesh D'Souza pre Prager University.
(0:05:22)  Pre www.lifenews.sk\Npreložil Miroslav Čonka