Prezident Trump: Otvorte naše kostoly

21.05.2020
0 0

(0:00:00) Som naozaj ohromený.
(0:00:01)  Prezident Donald Trump na vonkajšej tlačovej konferencii
(0:00:06)  dnes vyzval na otvorenie našich kostolov.
(0:00:11)  Je to veľmi dôležité, keď vidíme našich biskupov vo všetkých štátoch
(0:00:16)  sedieť so založenými rukami a nerobiť nič so zatvorenými kostolmi.
(0:00:20)  Chcem vám prečítať tento citát od prezidenta Trumpa, kde hovorí:
(0:00:23)  „Nuž, pozrime sa na to, veľa ľudí sa ma na to pýtalo
(0:00:26)  (Má na mysli kostoly), chcem našu krajinu vrátiť späť do normálu,
(0:00:33)  chcem ju znormalizovať. Jednou z vecí, ktoré pritom chcem urobiť,
(0:00:36)  je znovu otvoriť kostoly.
(0:00:38)  Mnohí demokratickí guvernéri si kostoly nevážia.
(0:00:43)  Chcem naše kostoly znovu otvoriť,
(0:00:46)  a už čoskoro v tom zaujmem tvrdý postoj.“
(0:00:50)  Niekde inde som čítal, keď sa ho na to opýtali, že to možno bude už o niekoľko dní.
(0:00:53)  Takže toto hovorí prezident Spojených štátov,
(0:00:56)  a jedným z problémov je, že biskupi sa spoliehajú na guvernérov,
(0:01:01)  kedy im dajú zelenú, keď sa cisárovi uráči.
(0:01:05)  Cisár, guvernéri, vám biskupom nemôžu kázať,
(0:01:09)  kedy máte svoj kostol otvoriť, a kedy zavrieť dvere,
(0:01:12)  a akým spôsobom podávať sväté prijímanie.
(0:01:14)  Tento problém majú biskupi v Taliansku.
(0:01:18)  Vašim šéfom nie sú guvernéri,
(0:01:21)  vašim šéfom, biskupi, je Ježiš Kristus, Kráľ kráľov, Pán pánov,
(0:01:25)  a ľudia chcú sviatosti.
(0:01:28)  Protestanti si už chodia do kostolov a venujú sa svojim veciam,
(0:01:31)  zatiaľ čo celá kopa katolíckych kostolov, celé diecézy, sú stále zavreté.
(0:01:37)  Napriek tomu prezident Spojených štátov hovorí, aby sa tieto kostoly otvorili.
(0:01:44)  Demokratickí guvernéri ich však chcú mať zavreté.
(0:01:48)  Ale viete čo, prezident Trump?
(0:01:50)  Nie sú to len demokratickí guvernéri, ale aj biskupi,
(0:01:55)  katolícki biskupi, ktorí stále nezložili reťaze a závory z dverí katedrál a farností,
(0:02:03)  za čo sa môžu hanbiť.
(0:02:05)  Raz budeme spomínať na rok 2020 a myslieť na to,
(0:02:08)  ako biskupi nechceli pustiť ľudí do kostolov.
(0:02:11)  Takže som ohúrený, chcel som sa len na rýchlo prihlásiť a urobiť živý prenos,
(0:02:14)  ako som to spravil dnes ráno, a chcel som urobiť ďalší,
(0:02:17)  len aby som poďakoval prezidentovi za to, že povedal to,
(0:02:20)  čo by mali povedať naši biskupi.
(0:02:23)  Vidím, že až teraz sa ľudia začali prihlasovať, takže to prečítam ešte raz.
(0:02:26)  Trump povedal: „Chcem našu krajinu vrátiť späť do normálu,
(0:02:28)  chcem ju znormalizovať. Jednou z vecí, ktoré pritom chcem urobiť,
(0:02:31)  je znovu otvoriť kostoly.
(0:02:33)  Mnohí demokratickí guvernéri si kostoly nevážia.
(0:02:38)  Chcem naše kostoly znovu otvoriť, a už čoskoro v tom zaujmem tvrdý postoj.“
(0:02:44)  Zaujme tvrdý postoj. Som za všetkymi desiatimi.
(0:02:48)  Bohužiaľ, dokonca aj v štátoch, ako ten môj, Texas,
(0:02:50)  kde guvernér hovorí, že kostol je potrebný,
(0:02:55)  v podstate omša je potrebná, ľudia potrebujú omšu,
(0:02:59)  ľudia potrebujú sviatosti, tak biskupi stále kostoly neotvorili.
(0:03:06)  Hanba im.
(0:03:09)  Takže Boh žehnaj prezidenta Trumpa,
(0:03:11)  viem, že zďaleka nie je dokonalý, nie je žiadny svätec,
(0:03:15)  rozhodne nie je katolík, ale naša rodina na konci modlitby ruženca,
(0:03:19)  sa každú noc modlí za Ameriku, sme Američania z USA,
(0:03:24)  za nášho prezidenta a koniec tejto krízy,
(0:03:26)  ktorej veľkú časť predstavujú zavreté kostoly.
(0:03:32)  Takže dúfam, že táto správa odradí liberálnych guvernérov,
(0:03:38)  od potláčania sviatostí a verejného uctievania,
(0:03:40)  svätej omšovej obety, a dúfam, že konečne podnieti niektorých biskupov,
(0:03:44)  ktorí nič nerobia. Sedia si na fare a nič nerobia.
(0:03:50)  To ešte neznamená, že dobrí kňazi nechodia k ľuďom, nespovedajú,
(0:03:53)  a neslúžia súkromné omše, čo je úžasné.
(0:03:56)  Všetkým im za to tlieskam.
(0:03:58)  Ale tam, kde ľudia nemôžu ísť na omšu, hanba im.
(0:04:04)  Otvorte kostoly.
(0:04:06)  Šťastné Nanebovstúpenie Pána, dnes som bol s rodinou na omši,
(0:04:09)  bolo to skvelé, podarilo sa nám prísť do bratstva sv. Petra,
(0:04:13)  latinská omša, dostali sme prijímanie,
(0:04:16)  a keď sme odtiaľ odchádzali, tak farár, otec, stál so svätenou vodou pri bráne parkoviska,
(0:04:24)  každé auto tam postalo, a on ho svätenou vodou pokropil,
(0:04:29)  a ako sme odchádzali, stiahol som okno a povedal mu:
(0:04:31)  „Šťastný sviatok, otče, ďakujem.“
(0:04:33)  Pokropil mi auto aj zvnútra, všetko bolo naozaj super.
(0:04:37)  Je skvelé byť katolíkom, je skvelé mať kňazov, ktorí si robia svoju prácu,
(0:04:41)  starajú sa o ľudí, slúžia omše, počúvajú spovede,
(0:04:44)  a dokonca vám pokropia auto svätenou vodou.
(0:04:47)  Ďakujem ti Ježiš, veľmi ti ďakujem.
(0:04:49)  A ďakujem ti Ježiš, že náš prezident chce otvoriť kostoly.
(0:04:55)  Kiež je tak.
(0:04:56)  Zakončím toto video ako vždy modlitbou Zdravas v latinčine,
(0:05:00)  pripojte sa ku mne, a potom sa už odhlásim.
(0:05:03)  Oremus: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
(0:05:06)  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.
(0:05:08)  Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
(0:05:12)  Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
(0:05:16)  nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.
(0:05:19)  In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
(0:05:23)  Nezabúdajte, že náš Pán Ježiš Kristus vás nazval svetlom sveta a soľou zeme.
(0:05:26)  Takže choďte medzi ľudí a buďte slaní.
(0:05:29)  Choďte na omšu na sviatok Nanebovstúpenia.
(0:05:32)  A poďakujte svojim kňazom a biskupom, všetkým tým,
(0:05:37)  ktorí ťažko pracujú, aby vám priniesli pobožnosť Najsvätejšej Trojice,
(0:05:41)  sedem sviatostí a poučenie, ktorého sa nám dostáva z kázní a katechézy,
(0:05:46)  a všetky tie veci, ktoré pre nás robia.
(0:05:47)  A tí z vás, ktorí ste kostoly zavreli, tak sa už konečne spamätajte, a otvorte ich.
(0:05:51)  Do ďalšieho videa sa s vami lúčim.
(0:05:54)  Pre www.lifenews.sk\Npreložil Miroslav Čonka