northam_1_1024_512_75_s_c1.jpg

Demokrati z Virgínie nútia občanov popierať realitu muža a ženy - na Veľký piatok

138
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Zatiaľ čo rodiny vo Virgínii sa zaoberajú traumou z pandémie koronavírusu a stratou práce, guvernér Ralph Northam v tichosti podpísal zákon, ktorý núti verejné podniky a dokonca aj súkromné organizácie, aby otvorili dámske toalety, šatne a sprchy pre mužov, ktorí sa označujú za ženy. Je to oficiálne popretie toho, ako Boh zámerne stvoril muža a ženu. 

Nový zákon zakazuje "všetkým miestam alebo firmám, ktoré ponúkajú verejnosti tovar, služby, výhody, zariadenia alebo ubytovanie" odmietať prístup na základe "rodovej identity". "Rodová identita" sa definuje ako "rodovo-súvisiaca identita, vystupovanie alebo iné rodovo-súvisiace charakteristiky osoby s ohľadom alebo bez ohľadu na stanovené pohlavie pri narodení."

Zákon predstavili dvaja Demokrati z mesta Fairfax: poslanec Marcus Simon a senátorka Jennifer Boysko. 

Kresťania, feministky a všetci ostatní odporcovia, ktorí dôverujú vede o biológii, môžu byť potrestaní za nedodržanie tohto nového zákona. Zákon neberie ohľad na športovkyne vo Virgínii ani na ženy a dievčatá, ktoré sa nechcú deliť o intímne priestory s dospelými mužmi. Guvernér a jeho strana si vybrali z možností a porazení sú jasní. Pre mnohé ženy a dievčatá, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania, je správa jasná: Nezaujímate nás. Držte hubu a akceptujte to. 

Vo vyhlásení, ktoré sprevádzalo podpis zákona, Northam uviedol: "Táto legislatíva vysiela jasný a silný odkaz - Virgínia je miestom, kde sú všetci ľudia vítaní žiť, pracovať, navštevovať a vychovávať rodinu." Ale to vôbec nie je pravda. Vďaka tomuto zákonu budú školy, podniky a organizácie nehostinným prostredím pre ľudí, pokiaľ nepotvrdia svoje protikresťanské a protiženské učenie. 

Zákon obsahuje extrémne obmedzenú výnimku pre súkromné organizácie, ktoré "nie sú v skutočnosti otvorené verejnosti". Vo výnimke sa píše: "Ustanovenia tohto oddielu sa nevzťahujú na súkromný klub, na ubytovanie, ktoré vlastní alebo prevádzkuje náboženská korporácia, združenie alebo spoločnosť, ktoré v skutočnosti nie je otvorené verejnosti, alebo iné zariadenie, ktoré v skutočnosti nie je otvorené verejnosti."

Čo to znamená pre zbory, ktoré pozývajú verejnosť na bohoslužby? Ktoré ponúkajú bezplatné kurzy angličtiny a stravu tým, ktorí sú v núdzi? Ktoré hrajú posvätnú hudbu na koncertoch prístupných verejnosti? Čo to znamená pre kresťanské školy, ktoré organizujú športové hry vo svojich telocvičniach? Nie sú tieto služby, činnosti a podujatia v skutočnosti prístupné verejnosti podľa jazyka tejto obmedzenej výnimky?

Ako bývalý sudca Anthony Kennedy uviedol vo svojom súhlasnom stanovisku v prípade NIFLA v. Becerra: "Nejedná sa o progresívne myslenie, keď nútite jednotlivcov byť nástrojom na podporu verejného dodržiavania ideologického hľadiska, ktoré oni považujú za neakceptovateľné." Tento nový zákon, ktorý trestá ľudí za ich nesúhlas s protikresťanským a protiženským pohľadom na človeka, nie je progresívny. Uráža slobodu a ničí ženy. 

A deje sa to v celej Virgínii. V domove Zákona o náboženskej slobode od Thomasa Jeffersona, ktorý bol vzorom pre prvú slobodu v Listine práv. 

A deje sa to na Veľký piatok; v deň, keď si kresťania na celom svete pripomínajú ochotu Boha obetovať svojho jediného Syna ako výkupné za naše hriechy. 

Musíme pracovať a modliť sa za ukončenie tohto nespravodlivého zákona.

 

 

DISKUSIA k článku