GettyImages-1132406974.jpg

Kardinál George Pell vyhral odvolanie

96
Milko Kostovič
Neutral

Po utrpení, ktoré sa začalo takmer pred štyrmi rokmi a po viac ako 13 mesiacoch väzenia by mal byť kardinál George Pell okamžite prepustený z väzenia. Austrálsky najvyšší súd totiž utorok 7. apríla zvrátil jeho odsúdenie za údajných päť prípadov sexuálneho zneužitia. 

Pell by mal byť prepustený z väzenia do dvoch hodín.

"Najvyšší súd konštatoval, že porota, konajúc racionálne na základe všetkých dôkazov, mala mať pochybnosti o vine sťažovateľa v súvislosti s každým činom, za ktorý bol odsúdený. Zároveň súd nariadil, aby boli rozsudky zrušené a namiesto nich boli vyhlásené rozsudky o oslobodení," uviedol súd v rozhodnutí zo 7. apríla. 

Po marcovom vypočúvaní na Najvyššom súde v Canberre, ktorého sa Pell nemohol zúčastniť, bude kardinál čoskoro prepustený z väznice Barwon, zo zariadenia s maximálnou ostrahou juhozápadne od Melbourne. Pell by mal celebrovať súkromnú omšu vďakyvzdania, prvú, ktorú bude celebrovať od uväznenia vo februári 2019.

Odvolanie sa týkalo sporu, či porota, ktorá odsúdila Pella v decembri 2018 za sexuálne zneužívanie dvoch členov chlapčenského speváckeho zboru, ho mohla vierohodne uznať vinným za všetkých pochybností. Súd si vypočul obžalobu prokurátorov a obhajobu pripravenú právnikmi kardinála. 

Najvyšší súd konštatoval, že odvolací súd, ktorý si vlani vypočul odvolanie "sa nezaoberal otázkou, či existuje reálna možnosť, že k trestnému činu nedošlo, takže by mala existovať dôvodná pochybnosť o vine sťažovateľa." 

V rozhodnutí zo 7. apríla ďalej stojí: "Nespochybnený dôkaz svedkov o príležitosti bol v rozpore so sťažnosťou predkladateľa a opísal: (i) prax žiadateľa, ktorý víta zbor na schodoch katedrály alebo v jej blízkosti po slávnostnej nedeľnej omši; (ii) zavedená a historická katolícka cirkevná prax, ktorá vyžaduje, aby bol žiadateľ, arcibiskup, vždy sprevádzaný, keď je v katedrále; a (iii) v kňazskej sakristii sa pohybuje množstvo ľudí desať až 15 minút po ukončení procesie, ktorou sa končí slávnostná omša."

"Súd rozhodol, že za predpokladu, že porota posúdila dôkazy sťažovateľa ako úplne dôveryhodné a spoľahlivé, dôkaz svedkov o príležitosti napriek tomu vyžadoval od poroty, konajúc racionálne, aby mala odôvodnené pochybnosti o vine sťažovateľa v súvislosti s trestnými činmi pri oboch údajných incidentoch." 

V odvolaní Pellov obhajca tvrdil, že odsúdenie malo byť zrušené, pretože bolo postavené na nepodloženom svedectve iba jedného sťažovateľa. 

Sťažovateľ uviedol, že on a ďalší člen chlapčenského speváckeho zboru boli sexuálne zneužití Pellom po nedeľnej omši v čase, keď bol kardinál arcibiskupom v Melbourne v rokoch 1996 a 1997. 

Podľa sťažovateľa sa Pell obnažil a donútil dvoch chlapcov speváckeho zboru k sexuálnym činom, keď bol vo svojom rúchu, takmer bezprostredne po omši v kňazskej sakristii v Katedrále sv. Patrika v roku 1996. Sťažovateľ tiež uviedol, že Pell ho v roku 1997 obchytkával na chodbe. 

Druhá údajná obeť zomrela v roku 2014 a nemohla vypovedať v konaní. V roku 2001 svojej matke poprel, že by došlo k zneužívaniu počas jeho členstva v zbore. 

Pell bol odsúdený v roku 2018 počas druhého súdneho konania. Prvý proces sa skončil nerozhodným výsledkom poroty. 

Po odsúdení bol kardinál uväznený na šesť rokov, kde by musel stráviť minimálne tri roky a šesť mesiacov, aby mohol požiadať o podmienečné prepustenie. Pell by tak mohol byť prepustený v októbri 2022. 

78-ročný Pell trval na svojej nevine. Vo svojej obhajobe trval na tom, že údajné zločiny by boli za daných okolností "jednoducho nemožné"

Odsúdenie rozdelilo austrálsku i medzinárodnú mienku verejnosti na dva tábory. Obhajcovia kardinála tvrdili, že obvinenia zo zneužívania v sakristii nie sú možné vzhľadom na veľký počet ľudí po omši a obštrukčnú povahu omšového rúcha. 

Očakáva sa, že Pell bude čeliť kanonickému konaniu, keď už v Austrálií došlo ku konečnému rozhodnutiu. Ak bude kardinál odsúdený na kanonickom súde za sexuálne zneužívanie detí, bude takmer s určitosťou laicizovaný. 

Kardinál bol uväznený vo väznici Barwon, väznici s najvyššou ostrahou juhozápadne od Melbourne, v ktorej sú umiestnení niekoľkí povestní zločineckí šéfovia. 

Kardinál by mal čeliť kanonickému konaniu v Ríme, na ktoré dohliada Vatikánska kongregácia pre náuku viery.

 

 

DISKUSIA k článku