blackbaby12.jpg

Prečo kultúra života zvíťazí nad smrťou a koronavírusom

112
Milko Kostovič
Kultúra života

Zažívame taký obrovský kultúrny a sociálny šok, ktorý ľudí núti pýtať sa hlbšie otázky, ktoré sa v každodennom živote odsúvajú alebo sú ignorované. Mnoho ľudí bude na tieto otázky odpovedať pro-life a prokreatívnym spôsobom. Hľadanie pozitívnych správ je dôležité v čase, keď je väčšina správ negatívnych a vyvolávajúcich strach. 

Mestská legenda hovorí, že veľký blackout (výpadok elektrického prúdu, pozn. prekl.) New York City v roku 1965 viedol k miniatúrnemu baby boomu o deväť mesiacov neskôr. Rozhodne aj ďalšie udalosti, ako napr. koniec Prvej či Druhej svetovej vojny, španielska chrípka a prírodné katastrofy, ako napr. hurikán Sandy, boli sprevádzané nárastom počtu tehotenstiev. Nie je pravdou, že ak sú páry doma uzavreté, tak automaticky budú mať plodnejšie sexuálne vzťahy. Čím viac však premýšľame o tom, na čom skutočne záleží, keď hluk moderného života nepočuť, tým viac sa Boh, manželstvo a rodina stávajú jasnejšími prioritami. 

Počas môjho viac než dvadsaťdva-ročného pôsobenia ako pro-life lídra cestujúceho do 81 krajín, aby som tam šíril evanjelium života, som zistil, že to platí pre všetky kultúry. Ľudské bytosti sú prirodzene pro-life a veriace. Deti sa považujú za požehnanie, pokiaľ neprídu "experti" anti-life "vzdelávania" zvolávajúc preľudnenie alebo obrovské bremeno a náklady na výchovu detí a pod. Väčšina médií sa snaží navodiť zdanie rozumnosti a prospešnosti potratov u niektorých žien, hoci potraty objektívne predstavujú hroznú nespravodlivosť pre dieťa a jeho/jej matku. Tí, ktorí sú v kríze a zmätení, môžu prijať predkladané "rýchle riešenie" ponúkané propagátormi potratov. 

Obrovský šok, ako je ten, ktorý v súčasnosti prežívame, môže prekonať formovanie a propagandu kultúry smrti. Pripomíname si cennú hodnotu každého ľudského života, keď vidíme, že je ohrozený. Prvýkrát po štyridsiatich siedmich rokoch sa v Texase a vo viacerých ďalších štátoch neuskutočňujú elektívne potraty. A hoci sa jedná iba o opatrenie niektorých štátov v oblasti verejného zdravia, je veľmi prospešné na mnohých úrovniach. Ukazuje sa, že potrat je niečím, čo si ľudia vyberajú, a že sa nejedná o životne dôležitú činnosť v situácii, keď sa kladie dôraz na tie zdravotnícke činnosti, ktoré zachraňujú životy. 

S istotou predpovedám, že v dôsledku pandémie COVID-19 sa ľudia rozhodnú mať viac detí. Som presvedčený, že zdravé sebaspytovanie, ktoré sa deje kdekoľvek na svete, bude mať za následok konkrétnu manifestáciu, že kultúra života je silnejšia než kultúra smrti. Najhlbšie jadro našej ľudskej povahy sa vzbúrilo proti smrti pri riešení našich problémov. Sofistikovaná a bohatá, ale aj cynická a zvrátená kultúra smrti nebude uspokojovať túžby a potreby našich sŕdc. Bábätká a životy sú požehnaním od Boha a čoraz viac ľudí to bude vnímať týmto spôsobom, prinášajúc neočakávaný úžitok z tejto zdravotnej krízy.

 

 

DISKUSIA k článku