Orosch: Nedajme sa zastrašiť natoľko, že by sme sa zo strachu úplne odlúčili od Pána Boha a Cirkvi

02.04.2020
0 0