shutterstock_1229200453.jpg

Memento mori v čase pandémie

313
Milko Kostovič
AltKAT

Ako sa koronavírus rozširuje, mnohí ľudí je prvýkrát konfrontovaných so svojou smrteľnosťou. Jedna zbožná sestra, ktorá vytvorila duchovenstvo pomáhajúce Katolíkom nájsť nádej v svojej viere, keď čelia realite smrti, hovorí, že títo ľudia potrebujú pomoc. 

Sestra Theresa Aletheia Noble je členkou Dcér svätého Pavla, rádu zameraného na šírenie viery prostredníctvo moderných médií. Je tiež autorkou niekoľkých publikácií na tému memento mori, upomienky vlastnej smrti. Cieľom týchto publikácií je pomôcť čitateľovi rozvíjať duchovné praktiky a disciplíny, ktoré si uvedomujú realitu smrti. 

V utorok sa pre redakciu CNA vyjadrila, že v tejto "relatívne bezprecedentnej" situácií pandémie COVID-19 bolo veľa ľudí donútených zvažovať svoju vlastnú smrť "celkom iným spôsobom, takmer komunitárne"

Katolíci majú v tomto čase zohrávať špeciálnu úlohu, povedala. 

"Ako Katolíci máme osobitnú zodpovednosť žiť toto (obdobie) približujúc sa našej tradícii," vyjadrila sa Noble pre CNA. 

"Myslím si, že pre nás bude duchovne prospešné, ak budeme žiť túto realitu v blízkosti našej tradície, ktorá nám poskytuje veľa rád o tom, ako žiť so strachom zo smrti a ako s ňou vyrovnať spôsobom naplneným vierou, ale tiež rozumným spôsobom."

Osobná viera a zodpovednosť sú obe dôležité a najmä teraz, keď "strašidelná realita" koronavírusu jej spôsobuje starosti o zdravie a bezpečnosti svojich blízkych. 

Čeliac jedinečnej situácii, keď celé spoločnosti zažívajú nejakú formu mementa mori, Katolíci by podľa sestry Noble mali priniesť svoje obavy a úzkosti k Ježišovi a nájsť nádej vo svojej viere. 

Sestra Noble vysvetľuje, že z náboženskej perspektívy "nám rozjímanie o smrti pomáha vidieť tie obavy, ale potom ich prináša k Ježišovi a pomáha naplniť tieto obavy nádejou."

Vierou-naplnený prístup k smrti nie je o odmietaní strachu, hovorí sestra Noble: "Je prirodzené a skutočné reagovať na smrť s pocitmi strachu," no zároveň sa tým otvárame voči milosrdenstvu. 

"Pretože máme dar viery od nášho krstu, môžeme reagovať na tento strach odlišným spôsobom," povedala Noble. "Môžeme mať tiež nádej uprostred tohto strachu."

Svedectvo tejto nádeje je podľa nej niečo, čo môžu Katolíci robiť, aby pomohli tým, ktorí nemajú vieru a zostali izolovaní skrz úzkosť a strach počas pandémie COVID-19. 

"Osobne si myslím, že práve takto dokážu Katolíci v súčasnosti pomôcť svojim svetským priateľom. Možno nemajú vieru, ktorú my máme, ale v tomto sa môžeme obracať na Ježiša a nachádzať tú nádej, že naša viera nás skutočne zabezpečí a prinesie svetlo nádeje pre ostatných v dnešných časoch."

Nájsť nádej v dnešnej dobe je "špeciálnym darom, ktorým môžu byť všetci kresťania pre svet," uviedla. 

Hoci mnohí Katolíci sa snažia prispôsobiť zatvoreným kostolom a pozastaveniu verejných omší, podľa sestry Noble je dôležité mať na pamäti, že za "mimoriadnych okolností" Boh opatruje. 

"Boh nám poskytuje milosti, ktoré potrebujeme v čase, keď ich potrebujeme." Zároveň vedie ľudí, aby konali činy duchovného spoločenstva "prosiac Ježiša, aby nám dal milosti, ktoré by nám On prial na omši, a aby nám poskytol ešte viac na riešenie tejto situácie, pretože On nám dá všetko, čo potrebujeme."

Sestra Noble zdôrazňuje, že hoci memento mori je prospešná duchovná prax, neznamená to, že by sa človek mal stať "úplne nebojácny pred smrťou", najmä nie z hľadiska bezstarostnosti. 

Kresťanský prístup k smrteľnosti je "rovnováhou extrémnej opatrnosti a úcty k neoceniteľnosti našich životov s pochopením, že koniec našich životov je skutočne mimo našich rúk, a nachádza sa v dobrej a svätej vôli Boha," povedala Noble. 

"Boh od nás chce, aby sme využívali naše mysle a náš intelekt, aby sme boli opatrní a starostliví, a aby sme riskovali iba vtedy, keď nás k tomu vyzýva Boh, a nie vtedy, keď riziká prevážia prínosy," hovorí Noble. 

 

 

DISKUSIA k článku