girl_praying_hands_1024_512_75_s_c1.jpg

Kňaz: Koronavírus je "veľkou duchovnou príležitosťou" na prehĺbenie viery, pomoc ostatným

253
Milko Kostovič
AltKAT

Jeden kňaz predstavil svoj úvahu o nádeji čeliac nákaze koronavírusu, ktorá vedie nielen k obrovským spoločenským a finančným problémom, chorobe a smrti, ale aj k tomu, že tisíce Katolíkov prichádzajú o nedeľnú omšu. 

Kostoly boli uzavreté pre veriacich v Taliansku i na Slovensku a arcibiskup Paul Etienne pozastavil všetky verejné omše v arcidiecéze Seattle v Spojených štátoch. Etienne zverejnil video, na ktorom vysvetľuje, že zaviedol zákaz "kvôli extrémnej miere opatrnosti" a pripomenul svojim kňazom každodenné slúženie omše. V kanadskom Quebecu biskupi pozastavili aj nedeľné omše. Vo Philadelphii prijal biskup Nelson J. Perez menej extrémny krok, keď pozastavil povinnosť zúčastniť sa na nedeľnej omši namiesto toho, aby ľuďom zakázal svätú obetu. Rakúski biskupi urobili to isté.

Ako vážne a znepokojujúce sú tieto opatrenia, otec Anthony Pillari sa pre redakciu LifeSiteNews (celé znenie nižšie) vyjadril, že sám Pán nám povedal, aby sme mali "veľkú nádej" v čase akéhokoľvek súženia, "vrátane súčasnej vírusovej epidémie"

Pillari nazýva túto krízu "veľkou duchovnou príležitosťou" a pripomína nám, že by sme mali byť šťastní čeliac smrti, pretože nás privedie ku Kristovi. 

"Súčasná kríza je vynikajúcou príležitosťou vydávať svedectvo ostatným o svojom vlastnom mieri, pokoji, viere a nádeji v Krista a v to - čo dúfame - nás čaká po tomto živote," povedal Pillari. 

"Toto pokojné a radostné svedectvo môže pomôcť ostatným objaviť jediný pravý zdroj nádeje a života: nášho požehnaného Pána."

Táto pripomienka, že jedného dňa všetci zomrieme, by nám mala tiež pomôcť pri úvahách o tom, čo je skutočne dôležité. 

"Na rozdiel od náhlej smrti, ktorá ponúka málo času alebo žiadny čas na obrátenie, poznanie možnosti bezprostrednej smrti môže byť najužitočnejšie," napísal Pillari. 

"Môže viesť ľudí k tomu, aby uvažovali o tom, ako trávia svoj čas, o zmysle života, o tom, čo je skutočne dôležité, o chybách, ktorých sa dopustili."

Poznamenal tiež, že je vhodná doba, aby sa ľudia zamýšľali nad štyrmi poslednými vecami - smrťou, súdom, nebom a peklom - a tiež, aby obracali našich necirkevných bratov a sestry. 

"Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie." (Lk 21, 28). Náš Pán tu hovorí o veľkej nádeji, ktorú by sme mali mať v akomkoľvek čase súženia, vrátane súčasnej vírusovej epidémie. A On tu hovorí o oveľa horšom súžení - o takých prírodných katastrofách a prenasledovaní, pre ktoré "ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet". (Lk 21, 26). A keď aj ten čas nastane, máme zdvihnúť hlavu s nádejou toho, čo prichádza: naše vykúpenie! 

Keď čelíme možnosti smrti (aj keď sa to zdá byť v súčasnej situácii pre väčšinu z nás vzdialené), mali by sme prijať postoj sv. Pavla, ktorého "túžba je zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie," (Flp 1, 23), ale ktorý je ochotný zostať na zemi, ak je to Božia vôľa, aby pracoval na spáse ostatných. Súčasná kríza je vynikajúcou príležitosťou vydávať svedectvo ostatným o svojom vlastnom mieri, pokoji, viere a nádeji v Krista a v to - čo dúfame - nás čaká po tomto živote. Toto pokojné a radostné svedectvo môže pomôcť ostatným objaviť jediný pravý zdroj nádeje a života: nášho požehnaného Pána.

Toto je tiež skvelá príležitosť, v závislosti od možností a dispozícií každého z nás, vyzvať ostatných, aby prijali to, čo sv. Pavol nazýva "poslušnosťou viery" (Rim 1, 5). Je to veľké požehnanie pre naše spoločnosti - z ktorých veľká väčšina sa obrátila od Boha - čeliť tejto kríze a možnosti smrti (akokoľvek vzdialená je táto možnosť). Na rozdiel od náhlej smrti, ktorá ponúka málo času alebo žiadny čas na obrátenie, poznanie možnosti bezprostrednej smrti môže byť najužitočnejšie. Môže viesť ľudí k tomu, aby uvažovali o tom, ako trávia svoj čas, o zmysle života, o tom, čo je skutočne dôležité, o chybách, ktorých sa dopustili.

Preto je teraz čas, aby Cirkev vyzývala všetkých ľudí k prijatiu "Cesty, pravdy i života," (Jn 14, 6), aby im poskytla nádej, že môžu byť spasení, že s Božou milosťou môžu zmeniť svoje životy a dostanú Jeho odpustenie. Pre tých, ktorí stále navštevujú omšu - či už osobne alebo prostredníctvom internetu - je to dobrá príležitosť kázať o štyroch posledných veciach: smrti, súde, nebi a pekle. Pre tých, ktorí neveria, alebo pre tých, ktorí opustili praktizovanie viery, je to privilegovaný okamih na obrátenie. Ponúka sa im nádej, ktorá vychádza z možnosti obrátenia a prijatia všetkého, čo Kristus ponúka. 

Prosme požehnanú Pannu Máriu, aby pre každého z nás získala prostredníctvom Jej modlitieb milosť niesť svedectvo o spasiteľnej pravde Krista. A prosme ju, aby pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Jej Syna, získala milosť skutočného obrátenia.

 

 

DISKUSIA k článku