KathyGrace_Duncan_1024_512_75_s_c1.jpg

Žena, žijúca 11 rokov ako ´muž´, žiada politikov aby dovolili terapiu, ktorá ju uzdravila

321
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Žena, ktorá žila 11 rokov ako muž predtým, ako sa uzdravila, poslala silné a jednoznačné posolstvo kanadským senátorom, v ktorom ich naliehavo vyzýva, aby hlasovali proti návrhu zákona, ktorý by znelegálnil propagáciu a účinok "terapie obrátenia", zameranej na pomoc LGBT ľuďom prekonať nechcené sexuálne podmienky, v ktorých sa ocitli.

"Senátori Kanady, rada by som vás povzbudila aby ste hlasovali proti návrhu zákona Bill S-202. Bez pomoci služby učeníctva a poradenstva by som teraz nežila v zdraví a v pohode podľa svojho skutočného biologického pohlavia", povedala KathyGrace Duncanová v posolstve z exkluzívneho videa, ktoré vyrobili LifeSiteNews (LSN) v spolupráci s Campaign Life Coalition (CLC - Koalícia ´Kampaň za život´).  

"Žila som ako muž 11 rokov a prestala som s tým pred 27 rokmi. Zmeniť sa to dá, viem to, pretože ja som sa zmenila", hovorí Duncanová vo video posolstve. 

Návrh zákona S-202, ktorý je práve teraz pred Senátom, stavia mimo zákon takzvanú ´terapiu obrátením´, ktorú definuje ako: "akúkoľvek prax, liečbu alebo službu, navrhovanú za účelom zmeny sexuálnej orientácie alebo rodovej identity jedinca, alebo za účelom eliminácie, či redukovania sexuálnej príťažlivosti alebo správania medzi osobami rovnakého pohlavia. Pre väčšiu istotu táto definícia neobsahuje chirurgickú zmenu pohlavia a súvisiace služby"

Duncanová vo svojom posolstve objasnila senátorom, že je nesprávne odopierať ľuďom, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie a ktorí prežívajú rodový zmätok, možnosť zmeniť svoju orientáciu, identitu a svoje správanie, ak sa tak rozhodnú. Povedala im aj to, že ak budú hlasovať proti tomuto návrhu zákona, "oživia nádej" v tých, ktorí podobne ako ona, hľadajú pomoc v poradenskej službe. Táto ponúka uzdravenie a obnovu všetkým, ktorí zápasia s neželanou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu, s homosexualitou, či rodovým zmätkom. Schválenie tohto návrhu zákona by všetkým takýmto ľuďom odňalo schopnosť a možnosť nájsť potrebnú pomoc.

Jack Fonseca, riaditeľ politických operácií pre CLC uviedol pre LSN, že video-posolstvá, ako je aj Duncanovej posolstvo, slúžia ako jediný spôsob zápasu s "neľútostnou propagandou o ´terapii obrátenia´, ako o forme týrania, ktorá je údajne ´diskretizujúca´ a aj tak ´nefunguje´. Dodáva, že zdieľanie tohto videa s kanadskými politikmi a verejnosťou dokazuje každému "pravdivosť príbehov ľudí, ktorí mali veľký úžitok z poradenstva a ktorí zažili pravú a nefalšovanú zmenu a šťastie". Jack Fonseca poznamenáva, že mainstreamové (mienkotvorné) médiá klamú, keď tvrdia, že jedincov, ktorých priťahuje rovnaké pohlavie a tých, čo sa identifikujú ako transgender, ktosi násilím núti ku zmene.

"Veľmi dobre vedia, že existujú tisícky ex-gayov a ex-transgenderov, a len predstierajú, že o tom nevedia, aby sa lepšie mohli priblížiť k svojmu politickému cieľu, ktorým je umlčať Katolícku cirkev raz a navždy. Médiá balamútia svojím pohľadom na príbehy kanadskú verejnosť a preto sme sa rozhodli, že tieto nepoctivé médiá obídeme a príbehy o spätnej zmene transgenderov a ex-gayov formou svedectiev predostrieme priamo našim voleným funkcionárom a kanadskej verejnosti, aby si tak mohli vypočuť príbeh aj z druhej strany."

Tretie pokračovanie videa predstavuje svedectvo muža z Toronta, ktorý celkom a úplne zanechal ´gay´ životný štýl. Médiá by vás najradšej presvedčili, že tento človek ani neexistoval. Prvé video, ktorého cieľom je boj proti klamstvám, obklopujúcim "terapiu obrátením", vytvoril Kanaďan, ktorý dostával hormonálne injekcie a podstúpil chirurgickú operáciu pohlavia, aby mohol žiť ako žena. "Darilo" sa mu to 18 rokov. Vo svojom videu žiada Robert John Wenman kanadských politikov aby nezakazovali poradenstvo, ktoré mu, ako hovorí, zachránilo život. Návrh zákona Senátu v mnohom odzrkadľuje návrh Zákona C-8, ktorý predložil 9. marca v Dolnej poslaneckej snemovni minister spravodlivosti, David Lametti. C-8 má však podľa CLC oveľa väčší dosah, než S-202, a v Kanade sa podľa neho stáva trestným činom:

 

1) ak trváte na tom, aby vaše maloleté dieťa podstúpilo ´terapiu obrátením´;

2) ak vyveziete svoje maloleté dieťa za hranice Kanady, aby podstúpilo ´terapiu obrátením´;

3) ak privediete človeka na ´terapiu obrátením´ proti ich vôli;

4) ak z ´terapie obrátením´ profitujete;

5) ak ´terapiu obrátením´ propagujete a šírite. 

 

Príbeh K. G. Duncanovej

Kathy Grace Duncanová uvádza, že s rodovým zmätkom zápasí už od útleho detstva, odkedy aj túžila byť chlapcom. Vyrastala v domácnosti, kde jej otec zneužíval jej matku, čo ju viedlo k presvedčeniu, že ženy sú "nenávidené pre svoju zraniteľnosť a slabosť". Keď mala sedem rokov, narodil sa jej brat, ktorého vychvaľovali spôsobom, vedúcim u nej len k presvedčeniu, že dievčatá sú nahraditeľné. Výsledok? Aby ju okolie akceptovalo a schvaľovalo, musí sa "stať chlapcom". Sexuálne zneužívanie členom rodiny, ktorému bola vystavená vo veku 10-12 rokov, ju len ešte viac utvrdilo v presvedčení, že ženy sú slabé, zraniteľné a bezbranné. Aby sa ´stala mužom´, začala ako 19-ročná brať mužské hormóny a zmenila si meno na "Keith". Krátko na to sa stala ťažko závislá od pornografie, čo ju privádzalo iba k nefunkčným vzťahom. 

Kathy Grace povedala, že jedného večera na ceste do kostola na hodinu hudby na ňu zavolal Pán: "Teraz to chceš; teraz sa odhodlaj". Podľa slov Duncanovej to bola chvíľa, v ktorej pocítila ako ju Pán volá, aby sa vrátila k Nemu. Odpovedala Mu teda: "Áno, urobím to". Až po tomto ´áno´ Ježišovi sa dokázala Kathy Grace zbaviť závislosti na pornografii. S Ježišom sa stretla ešte raz a vtedy si uvedomila, že sa potrebuje "vrátiť a stať sa opäť ženou, akou ju Boh pôvodne stvoril, aby bola". Teraz slúži v spoločenstve Portland Fellowship, v skupine na pomoc ženám, Women's Ministry, v kresťanskej medzi-náboženskej neziskovke, ktorej cieľom je "oslavovať Ježiša Krista ohlasovaním Jeho neuveriteľnej moci oslobodzovať ľudí, závislých na svojich túžbach a vášniach". 

Duncanová bola jednou z deviatich bývalých transgenderov, ktorí sa v auguste 2019 krátku dobu zúčastňovali zasadaní Najvyššieho súdu USA v nádeji, že zabránia súdu, aby nútil svojich zamestnancov "hovoriť ľuďom, že on/ona si môžu vybrať pohlavie a naozaj sa stať opačným pohlavím".  

 

DISKUSIA k článku