Bishop_Joseph_Strickland_Nov._13__2018_1024_512_75_s_c1.jpg

US biskup: "Neupozorniť LGBT ľudí, že páchajú hriech, znamená odsúdiť ich k zničeniu

336
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Keď užívateľ twitteru obvinil biskupa Josepha Stricklanda z Tyleru v štáte Texas z toho, že "odsudzuje" osoby, ktoré sa identifikujú ako "LGBT" keď otvorene bránil katolícku sexuálnu náuku, texaský prelát pokojne zareagoval: "Ja neodsudzujem nikoho. Ale keď neupozorním človeka na to, že pácha hriech, už tým ho odsudzujem k zničeniu, ktoré so sebou hriech prináša." 

Bp. Strickland reagoval na tweet, ktorý tvrdil, že "keď ľudia ako biskup z Tyleru odsúdia LGBT osoby, prichádzajú o šancu slúžiť Ježišovi a zavrhujú vlastne Pána, pretože sú na to, aby sa stýkali aj s ľuďmi na okraji spoločnosti a v Cirkvi." Texaského biskupa, ktorý je oddaným zástancom náuky Cirkvi a ochrancom ľudského života a dôstojnosti, sa ponáhľalo podporiť veľa ľudí:

Pro-life stĺpkarka Jennifer Hartlineová sa pýta: "Odsudzuje? Tým, že ohlasuje pravdu o náuke Cirkvi o ľudskej sexualite a manželstve? Podľa mňa sú práve oni zmätení a nevedia kto odsudzuje a kto sa skutočne zaujíma o duše. Biskup Strickland je pravým pastierom."

Kánonický právnik Edward Peters povedal: "K tomu, aby ste vytrvali a pokračovali v tom čo robíte, pán biskup, moju podporu a povzbudenie nepotrebujete, no aj tak ich máte absolútne celé. Oremus pro invicem."

Používateľ twitteru píše: "Ste skutočným pastierom medzi légiami vlkov. Svedok pravdy. Modlím sa za vás a za všetky duše, o ktoré sa staráte. Od našich pastierov a kňazov očakávame práve toto - učiť pravé katolícke dogmy a presne definovať pojmy ´hriech, rada, povzbudenie k obráteniu a zmierenie´".

Ďalší napísal slová sv. Tomáša Akvinského: "Najväčšiou láskavosťou, akú môže človek urobiť človeku, je priviesť ho od omylu k pravde."

Biskup Strickland pravidelne prispieva do sociálnych médií na obranu katolíckej náuky. Je známy tým, že ostatných bratov v biskupskej službe vyzýva, aby nedovoľovali kňazom šíriť názory, ktoré protirečia katolicizmu. Počas biskupskej konferencie v roku 2018 im pripomenul, že "homosexuálna aktivita je nemorálna" a že "pravá starostlivosť o duše spočíva v rozpoznaní hriechu. Veríme v náuku Cirkvi, alebo nie?", pýta sa Strickland. Na adresu pro-homosexuálneho kňaza, pátra Jamesa Martina, SJ, Strickland povedal: "Je to kňaz, ktorý cestuje stále dokola, pričom tvrdí, že to nerobí. Na rozličných miestach ho podporujú a je medializovaný. Bratia, podľa mňa je súčasťou bratskej nápravy, či bratskej podpory, ktorú si máme navzájom poskytovať aj to, že si máme povedať ´Môže sa niečo také prezentovať v našich diecézach? Že ´manželstvá´ osôb rovnakého pohlavia sú v poriadku a že Cirkev to jedného dňa pochopí? Toto predsa neučíme."  

Keď v júni minulého roka nazvali biskupa Thomasa Tobina homofóbom za to, že bránil náuku Cirkvi a upozorňoval ľudí v diecéze Rhode Island, aby sa nezúčastnili dúhového pochodu "Pride Month", bol biskup Strickland jediným US biskupom, ktorý sa ho zastal:

"Prosím vás, prestaňte označovať biskupov, ktorí hlásajú pravdu evanjelia, za homofóbov. Boh nám daroval sexuálnu intimitu na plodenie detí a na hlbšie spojenie muža a ženy v manželstve. Potvrdzovať túto pravdu nie je homofóbiou, ale jednoducho pravdivou realitou." 

 

DISKUSIA k článku