teplomer

 

Valentines_Day_Credit_MarjanCermelj__Shutterstock.jpg

Sv. Valentín: Ako sa sťatý mučeník stal vzorom romantickej lásky

47
Milko Kostovič
AltKAT

Vo väčšine obchodov v týždňoch, ktoré vedú k sviatku sv. Valentína, pravdepodobne nájdete množstvo ružových a červených pohľadníc, bonboniér v tvare srdca a dekorácií takmer-nahých bacuľatých anjelikov, ktorí lukmi vystreľujú srdiečka.  

Je to na míle vzdialené sv. Valentínovi, ranému kresťanskému mučeníkovi, ktorý bol za svoju vieru mučený a sťatý. 

Veľmi sa to líši aj od raného rímskeho rituálu plodnosti, ktorý bol slávený 14. februára, keď muži bežali ulicami a udierali ženy mäsom nedávno-obetovaných zvierat.

Ako sa teda mohol svätý s takou strašnou smrťou spojiť so sviatkom, ktorý je o láske, čokoláde a bacuľatých anjelikoch? 

Podľa informácií Katolíckej encyklopédie existujú záznamy o troch rôznych sv. Valentínoch v raných dejinách mučeníkov pod dátumom 14. február. Existujú tiež správy o africkom sv. Valentínovi, ranom kresťanovi, ktorý bol prenasledovaný spolu so svojimi súputníkmi, ale zdá sa, že o tomto možnom svätcovi nevieme nič ďalšie. 

Svätý Valentín, ktorý sa dnes oslavuje, mohli byť dvaja rôzni ľudia. Podľa jedného zdroja bol sv. Valentín kňazom v Ríme a druhý zdroj hovorí, že bol biskupom Interamny (dnešné mesto Terni). Obaja títo muži boli prenasledovaní a nakoniec zabití pre svoju vieru a pochovaní niekde pozdĺž Flaminianskej cesty. Je tiež možné, že išlo o tú istú osobu.

"Bol to buď rímsky kňaz a lekár, ktorý bol umučený, alebo to bol biskup z Terni v Taliansku, ktorý bol tiež umučený v Ríme, okolo roku 270 po Kr. Claudiom gótskym," ktorý bol v tom čase rímskym cisárom, hovorí otec Brendan Lupton, docent cirkevných dejín na seminári Mundelein v štáte Illinois. 

Svätý Valentín - či už kňaz alebo biskup - bol umučený 14. februára, počas dňa, ktorý sa dnes slávi ako Valentín. Podľa väčšiny dostupných správ bol mučený a neskôr sťatý, po istom čase uväznenia. 

Miestna oddanosť voči nemu sa postupne rozširovala a pápež Július I. postavil baziliku zasvätenú sv. Valentínovi približne 3 kilometre od Ríma, nad miestom jeho pohrebiska. Jeho lebka sa momentálne nachádza v bazilike Santa Maria v Ríme a je vyzdobená kvetinovými korunami počas jeho sviatku. 

Lupton povedal, že sv. Valentín bol jedným z prvých kresťanských mučeníkov v čase, keď sa začalo všeobecné prenasledovanie kresťanov v Rímskej ríši.

"Približne v tom čase, asi v polovici tretieho storočia, bola v rímskom svete kríza známa ako Kríza tretieho storočia, kedy sa rímsky svet skutočne ocitol vo veľkom nebezpečenstve," povedal Lupton pre redakciu CNA. "Bola tam veľká inflácia. V tom čase došlo k barbarským vpádom. Bola tam veľká politická nestabilita. Toto rozpútalo prvé všeobecné prenasledovanie kresťanov. Predtým dochádzalo k miestnym prenasledovaniam, no išlo o lokálne a sporadické záležitosti." 

Niektoré valentínske tradície môžu súvisieť s životom sv. Valentína, ako je napr. výmena pohľadníc/kariet alebo oslava romantickej lásky, hovorí Lupton. 

"Podľa jednej správy sa spriatelil s dcérou žalárnika, kde bol uväznený, a keď zomrel, nechal jej list s textom ‘Od tvojho Valentína,’" uvádza Lupton. Ďalšie zdroje tvrdia, že výmena pohľadníc na Valentína pripomína to, ako sv. Valentín posielal z väzenia listy svojim kresťanským priateľom. 

"Ďalším príbehom je, že Claudius gótsky v skutočnosti zakázal manželstvo u vojakov. Domnieval sa, že ak by boli vojaci ženatí, boli by menej oddaní armáde, najmä vtedy, keď potrebovali čo najviac vojakov. Existuje teda legenda o tom, že Valentín v skutočnosti tajne oddával vojakov," povedal Lupton. 

Deň svätého Valentína sa oslavuje ako deň lásky možno aj preto, že v tomto čase sa začína párenie vtákov, poznamenal Lupton. 

Deň svätého Valentína, ako je známy dnes, bol tiež ustanovený za náhradu vtedajšieho krutého rímskeho sviatku "Lupercalia", dodáva Lupton. 

Lupercalia bol v Ríme obľúbeným sviatkom, počas ktorého skupina pohanských kňazov obetovala rôzne druhy zvierat a potom bežali ulicami Ríma, udierajúc mladé ženy zvieracími kožami, čo bol rituál, ktorý mal ženám zaručiť zdravie a plodnosť počas roka. 

"A tak pápež Gelasius, ktorý žil okolo piateho storočia...nahradil Lupercaliu dňom svätého Valentína," povedal Lupton. 

Niektoré súčasti Valentína vôbec nesúvisia so skutočným sv. Valentínom. Valentín napr. nechodil okolo ľudí strieľajúcich po nich šípmi (alebo v tom prípade srdiečkami). Tento obraz bol prevzatý od rímskeho boha Cupida (Amor), ktorý bol tiež bohom lásky, hovorí Lupton. 

Taktiež nerozdával čokoládky svojim blízkym; skutočný sv. Valentín existoval skôr než čokoláda, akú ju poznáme po viac než 1 500 rokov. 

Ale kresťania sa môžu stále učiť z príkladu sv. Valentína, povedal Lupton, aj keď im nehrozí skutočné mučeníctvo.

"Dalo by sa povedať, že určitým spôsobom, hoci len niektorí sú povolaní k mučeníctvu ako kresťania, sa v takmer každom skutku lásky objavuje prvok sebaobetovania, sebazaprenia," uviedol. 

 

 

DISKUSIA k článku