Pope_Francis_addresses_participants_in_the_international_congress_The_Richness_of_Many_Years_of_Life_in_the_Vaticans_Sala_Regia_Jan_31_2020_Credit_Vatican_Media.jpg

František: Starí rodičia sú dôležitým spojivom viery v sekularizovaných spoločnostiach

85
Milko Kostovič
Kultúra života

Starí rodičia môžu zohrávať kľúčovú rolu pri zabezpečovaní toho, aby sa viera odovzdávala ich vnúčatám v sekularizovaných spoločnostiach, povedal pápež František. 

"Boh má veľkú populáciu starých rodičov po celom svete ... Sú nevyhnutným spojivom pri výchove detí a mladých ľudí k viere," uviedol pápež 31. januára. 

V prejave na vatikánskej konferencii o pastoračnej starostlivosti o starých ľudí sa pápež František zameral na dary, ktoré starší ľudia dnes prinášajú Cirkvi a spoločnosti. 

"V súčasnosti, v sekularizovaných spoločnostiach mnohých krajín, súčasne generácie rodičov nemajú kresťanské základy a živú vieru, ktorú starí rodičia dokážu preniesť na svoje vnúčatá," uviedol pápež František. 

"Starší človek, aj keď je slabý, sa dokáže stať nástrojom dejín spásy," povedal. "Nie sú len osobami, ktorým máme pomáhať a chrániť ich životy, ale môžu byť aj hercami pastoračnej evanjelizačnej služby, privilegovanými svedkami vernej lásky Boha."

Podľa OSN sa do roku 2050 má počet ľudí starších viac ako 80 rokov strojnásobiť. Dnešná globálna populácia ľudí nad 60 rokov je viac než dvojnásobná v porovnaní s tou z roku 1980. 

"V dvadsiatom prvom storočí sa staroba stala jednou z charakteristických čŕt ľudstva. Počas obdobia niekoľkých desaťročí bola demografická pyramída - ktorá kedysi spočívala na veľkom počte detí a mladých ľudí a na vrchole mala iba pár starších ľudí - prevrátená," povedal pápež. 

83-ročný pápež František poznamenal, že ako sa vlády učia vysporiadať s demografickými zmenami, tak i Cirkev dokáže prispieť do občianskej spoločnosti, keď bude hovoriť o dôstojnosti a význame staroby. 

"Ľahostajnosť a odmietanie, ktoré naše spoločnosti prejavujú voči starším ľuďom, vyžaduje nielen od Cirkvi, ale aj od nás všetkých, vážne zamyslenie sa, aby sme sa naučili pochopiť a oceniť hodnotu staroby," uviedol pápež. 

"Musíme zmeniť naše pastoračné zvyky, aby sme dokázali reagovať na prítomnosť toľkých starších ľudí v rodinách a spoločenstvách," dodal. 

Pápež František vystúpil na vatikánskej konferencii "Bohatstvo mnohých rokov života" o pastoračnej starostlivosti o starších ľudí. Konferenciu organizovalo Dikastérium pre laikov, rodinu a život a konala sa v Patristic Institute Augustinianum od 29. do 31. januára. 

"Starobe prislúchajú rôzne obdobia života: pre mnohých je to vek, v ktorom sa zastaví produktívne úsilie, upadá sila a objavujú sa príznaky choroby, potreba pomoci a sociálna izolácia; pre mnohých je to však začiatok obdobia psycho-fyzickej pohody a slobody od pracovných záväzkov," uviedol pápež. 

"V Biblii dlhovekosť znamená požehnanie. Konfrontuje nás s našou krehkosťou, s našou vzájomnou závislosťou, s našimi rodinnými a komunitnými väzbami a predovšetkým s našim božským synovstvom. Umožňujúc dlhší život nám náš Boh Otec poskytuje čas na prehĺbenie nášho poznania o ňom, našej intimity s Ním, aby sme ešte hlbšie vstúpili do Jeho srdca a oddali sa Jemu," povedal.  "Je to čas, aby sme sa pripravili odovzdať naše duše do Jeho rúk, definitívne a s dôverou dieťaťa."

"Život je dar a keď je dlhý, je to privilégium pre seba i pre ostatných," uviedol pápež František. 

 

 

DISKUSIA k článku