45762.jpg

V Trstenej zakázali hazard, petíciu podpísalo viac ako dvetisíc obyvateľov

38
Kultúra života

Sedemtisícové mesto Trstená sa pridalo do radu miest, ktoré zakázalo na svojom území hazardné hry. Mestské zastupiteľstvo prijalo príslušné všeobecné záväzné nariadenie (VZN) na základe občianskej petície, ktorú podpísalo okolo dvetisíc obyvateľov. Od 1. októbra sa tak zakazuje na území mesta Trstená umiestňovanie nových herní a kasín. Súčasné herne po ukončení platnosti licencie už nebudú môcť pokračovať v prevádzkovaní hazardných hier.

So zberom podpisov pod protihazardnú petíciu sa na severe Oravy začalo ešte na jar. Dňa 1. augusta prijali na Mestskom úrade v Trstenej petíciu, ktorú podpísalo spolu 2 096 osôb. “Občania petíciou žiadajú zákonným spôsobom zakročiť proti hazardným hrám a hracím automatom na území mesta Trstená. Majú za to, že v súvislosti s hraním hazardných hier dochádza k narúšaniu verejného poriadku a že hazard má celkovo negatívny dosah na život obyvateľov mesta,” uvádza sa v informatívnom stanovisku mestského úradu k prijatej petícii.

V zmysle novelizovaného zákona o hazardných hrách je mesto, resp. obec oprávnené prijať VZN a obmedziť umiestnenie herní a kasín, ak príslušnú petíciu podpíše minimálne 30 percent obyvateľov mesta oprávnených voliť do orgánov samosprávy mesta. Po preskúmaní formálnych náležitostí pracovníkmi mestského úradu boli uznané podpisy 1 921 obyvateľov-voličov, čo predstavuje 33-percentný podiel z celkového počtu oprávnených voličov. Aj preto bola petícia nielen posunutá do mestského zastupiteľstva, a zároveň radnica pripravila návrh VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta.

V Trstenej je momentálne umiestnených viac ako päťdesiat hracích automatov. Známe sú prípady, kedy patologickí hráči doslova prehrali strechu nad hlavou. “Nie tak dávno malo mesto náklady spojené so zabezpečením pohrebu pre občana, ktorý prišiel v dôsledku hry o bývanie a nakoniec prešiel všetkými bolestnými fázami tohto patologického javu. V súčasnosti evidujeme prípad, keď bolo mesto Trstená ustanovené za procesného opatrovníka pre občana v konaní o návrhu na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony v súvislosti s hraním hazardných hier,” uviedli autori nariadenia v dôvodovej správe príklady dopadov gamblerstva na životy obyvateľov mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej na svojom septembrovom zasadnutí na základe predloženej petície prerokovalo a následne aj schválilo predložené VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta. Nariadenie vstúpilo do platnosti 1. októbra. Na tých prevádzkovateľov hazardných hier, ktorým bola udelená prevádzková licencia ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN, sa však účinky nariadenia vzťahujú až po skončení platnosti tejto licencie.

DISKUSIA k článku