teplomer

 

2019-09-24-Sarah.png

Kdl. Sarah: Príčinou krízy Cirkvi je strata viery v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii

640
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Hlavný liturgista Vatikánu hovorí, že súčasná kríza v Katolíckej cirkvi pramení z čoraz väčšej straty viery v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Počas nedávneho interview diskutoval kardinál Robert Sarah o tom, prečo je Cirkev v kríze. Uviedol, že podstatou tejto krízy je kríza viery v Eucharistiu: "Úpadok viery v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii je jadrom súčasnej krízy Cirkvi a jej úpadku, a to najmä na Západe." 

Prefekt Kongregácie pre náuku viery a disciplínu sviatostí, kardinál Robert Sarah vysvetlil, že ignorovanie Boha pramení z ignorovania Boha najprv v modlitbe a potom v každodennom živote: "Priam priepastná kríza, ktorou Cirkev v súčasnosti, najmä na Západe, prechádza, je ovocím zabudnutia na Boha. Pokiaľ nie je Boh na prvom mieste, všetko ostatné kolabuje. Koreňom každej krízy ... je zabudnutie na prvenstvo Boha.

Absolútne nevyhnutnými pre prekonanie tejto krízy v Cirkvi a spoločnosti sú "skrytí svätci" - verní kňazi, zasvätené osoby, rodiny - ktorí žijú svoj život, zameraný v prvom rade na Boha. Rodiny, ktorými svet pohŕda, sú hrdinami tejto doby, mučeníci nášho storočia. Množstvo verných, anonymných kňazov, ktorým sa obeta na oltári, obeta svätej omše, stala zmyslom života, nesú na svojich bedrách toto bremeno Cirkvi bez toho, že by si uvedomovali, ako veľmi jej tým pomáhajú."

Kardinál Sarah vysvetlil, že je nutné, aby kňazi zotrvali v celibáte, pretože svet nevyhnutne potrebuje svedectvo o tom, že ich život je celkom sústredený na Boha a celkom jemu zasvätený: "Život kňaza musí totiž svetu jednoznačne dokazovať, že ´Boh sám stačí´ a že modlitba, tento dôverný a osobný vzťah s Bohom, je ústredným bodom jeho života." Kardinál otvorene a bez obalu tvrdí, že svätá Matka Cirkev potrebuje mužov, ktorí na seba vezmú kríž celibátu: "Cirkev potrebuje kňazov, aby svedčili o živote s krížom. Miesto kňaza je totiž na kríži; keď slúži svätú omšu, je pri zdroji celého svojho života, to jest na kríži. Dôvodom, prečo sa na Amazonskej synode má bojovať o celibát je, že svet a svetsky zmýšľajúce duchovenstvo neznáša kríž, ohlasovaný životmi celibátnych kňazov:

´Celibát je jedným z konkrétnych spôsobov, ako prežívame toto mystérium kríža v našom živote. Celibát vrýva do nášho tela kríž a preto je pre tento moderný svet neznesiteľný. Kňazský celibát je pohoršením pre pokrokových ľudí, pretože "kríž je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby" (1 Kor 1, 18).´

Interview začalo otázkami o najnovšej kardinálovej knihe The Day Is Now Far Spent (Deň sa už schýlil). Je voľným pokračovaním dvoch jeho predchádzajúcich kníh God or Nothing (Boh alebo nič) The Power of Silence (Sila ticha). Vo svojej najnovšej knihe Robert Sarah vyjadruje svoju obrovskú a veľmi vážnu starosť o Cirkev, ktorá sa priam trhá na kusy a trpí uprostred veľkého zmätku: "Táto moja najnovšia kniha je syntézou. Usilujem sa v nej jasne opísať súčasnú situáciu v Cirkvi a korene príčin, ktoré ju priviedli do tohto stavu. Poukazuje na závažné telesné a duchovné následky toho, keď človek opustí Boha a zriekne sa ho. Názov knihy má vyvolať ostražitosť, aby sme si uvedomili, že "západná civilizácia práchnivie, drobí sa a rozpadáva", a to vďaka úsiliu barbarov, ktorí tentoraz pochádzajú z jej stredu, z jej vnútra. Je tu však aj dôvod na nádej, a to vďaka vernosti Boha a neomylnosti náuky Cirkvi.

Naším prvoradým dôvodom na nádej je preto Boh sám. On nás totiž nikdy neopustí, ani nezanechá! A my pevne a neochvejne veríme v jeho prísľub. Pekelné brány nikdy nepremôžu svätú Katolícku cirkev. Ona bude navždy Archou spásy. Vždy v nej bude dosť svetla pre každého, kto hľadá pravdu s čistým a úprimným srdcom."     

 

DISKUSIA k článku