teplomer

 

Screen_Shot_2019-09-25_at_7.00.59_PM_810_500_s_c1.png

Feministická skupina vytvorila na protest ľudskú reťaz okolo nemeckej katedrály

282
Milko Kostovič
Kultúra smrti

Asi 800 ľudí spojených s feministickou organizáciou obkolesilo kolínsku katedrálu, aby protestovalo proti tomu, čo skupina nazýva nerovnosťou medzi pohlaviami v Katolíckej cirkvi.

Mnoho demonštrantov, ktorí vytvorili ľudskú reťaz okolo katedrály, boli ženy z aktivistickej skupiny "Maria 2.0", ako informuje spravodajstvo Crux. 

Podľa správy sa skupina zasadzuje za to, aby Katolícka cirkev v Nemecku umožnila ženám zastávať vedúce úlohy. 

Demonštranti okolo nemeckej katedrály tiež požadovali transparentnejšie riešenie prípadov sexuálneho zneužívania.

Facebookova stránka skupiny uvádza svoje poslanie:

"Informujeme, spájame a zasadzujeme sa za hlbokú zmenu v Rímskokatolíckej cirkvi." 

Webová stránka skupiny Maria 2.0 uvádza: "Maria 2.0 nie je skupinou konkrétnej farnosti, ale slobodnou iniciatívou žien." 

V januári skupina napísala otvorený list pápežovi Františkovi, v ktorom porovnávajú krízu zneužívania s vylúčením žien z duchovenstva, konkrétne vysvätenia. 

V liste je uvedené: "Domnievame sa, že štruktúra, ktorá uprednostňuje a zakrýva zneužívanie, je tá istá, ktorá vylučuje ženy z duchovenstva a vysvätenia, a teda zo základných rozhodnutí a kontroly v Cirkvi."

V liste sa zároveň oznamuje skupinový štrajk v Nemecku 11. - 18. mája na protest proti kríze sexuálneho zneužívania a na požadovanie práv pre ženy v Cirkvi, vrátane vysviacky. 

Počas štrajku sa ženy zaviazali, že nevstúpia do kostola alebo nevykonajú žiadnu službu, čím vynechajú nedeľnú omšu, kvôli čomu sa podľa Katechizmu katolíckej cirkvi dopustia ťažkého hriechu. Štrajk mal podporu Konferencie nemeckých biskupov. 

Kardinál Rainer Woelki, kolínsky arcibiskup, sa dištancoval od ženského štrajku a cenzuroval ho za to, že si prisvojili meno blahoslavenej matky na kampaň za "mainstreamovú" záležitosť. 

"Tu v Bödingene sa nestretávame s mainstreamovou Máriou," uviedol. "Tu sa stretávame s originálom, tu sa stretávame s Máriou, ktorá nevyhlasuje len nejaké druhy pravdy. Tu sa stretávame s Máriou, ktorá sa nevyužíva na realizáciu určitých cirkevno-politických hľadísk."

Feministická skupina vedie 23.-29. septembra akčný týždeň s témou "Zosilnite v prospech rodovo-spravodlivej Cirkvi." 

Protest Maria 2.0 prichádza v čase, keď nemeckí biskupi vzdorujú Vatikánu tým, že vedú svoje vlastné synodálne zhromaždenie, ktoré bolo kritizované za spochybňovanie cirkevného učenia o sexualite, kňazskom celibáte a ženách v duchovenstve. 

Nemecká cirkev už dlhodobo funguje do určitej miery nezávisle od kontroly Ríma a cirkevnej doktríny a nedávne kroky nemeckých biskupov nenaznačujú, že by sa táto cesta mala zmeniť. 

Nemecká "synodálna cesta", ako už bolo povedané, odráža nadchádzajúcu Amazonskú synodu s ohľadom na "reštrukturalizáciu Univerzálnej cirkvi."

Pan-Amazonská synoda, ktorá sa uskutočni od 6. do 27. októbra, bola spolu s jej pracovným dokumentom kritizovaná v mnohých záležitostiach. Zároveň sa očakáva, že synoda bude využívaná na podkopanie cirkevného učenia s cieľom rozvíjať radikálne myšlienky nezlučiteľné s katolíckou doktrínou v oblasti sexuality, panteistických názorov, vysvätenia žien a kňazského celibátu. 

Cirkev nemôže vysvätiť ženy za kňazov, pretože Kristus si vybral výlučne mužské kňazstvo so svojimi apoštolmi, ktorí boli prvými biskupmi. 

Pápež František potvrdil, že ženy nemôžu byť vysvätené; obavy z Amazonskej synody však stále pretrvávajú.

 

 

DISKUSIA k článku