Stovky nenahlásených hospitalizácií po potrate

1,473
Kultúra smrti

CHRISTCHURCH, Nový Zéland, 10. apríl 2012 - (LifeSiteNews.com) – Vládne spisy získané organizáciou Right to Life New Zealand (Right to Life) odhalili, že v období od roku 2009 do roku 2011 bolo do nemocnice na Novom Zélande prijatých celkovo 877 žien kvôli liečeniu popotratových komplikácií. Celkový počet dní, ktoré si tieto ženy v nemocnici odležali, dosiahol počet 1047.

Celkovo bolo Komisii pre dohľad nad potratmi v období od roku 2009 do 2011 ohlásených 52 120 potratov. Percento hospitalizácií žien s komplikáciami spôsobenými potratom predstavovalo 1,68% prípadov z tohto počtu. Avšak táto podstatná informácia nie je obsiahnutá vo výročnej správe Komisie pre parlament.

Right to Life sa prednedávnom dostalo využitím zákona o prístupe k verejným informáciám k údajom Ministerstva zdravotníctva. Informácie o stupni závažnosti popotratových komplikácií nie sú dostupné. Podľa pro-life organizácií tieto dôležité štatistické údaje odhaľujú, že potraty nielen zabíjajú nenarodené deti, ale takisto nepriaznivo ovplyvňujú zdravie žien, ktoré ich podstupujú.

„Prečo však bolo potrebné využiť zákon o prístupe k verejným informáciám na to, aby sme získali informácie o zdraví žien, ktoré by mali byť všeobecne prístupné verejnosti?“ pýtajú sa pro-life organizácie.

Doktori vykonávajúci potraty majú povinnosť ohlásiť Komisii akékoľvek komplikácie, ktoré sa u žien objavia ako dôsledok potratu predtým, ako sú prepustené z nemocničného zariadenia. Je treba poznamenať, že 877 žien prijatých na ošetrenie kvôli komplikáciám, by boli prijaté okamžite po vykonaní potratu, avšak ich hospitalizáciu nie je nevyhnutné hlásiť Komisii. Ostatné zo žien by boli prepustené zo zariadenia, ktoré vykonáva potraty, po zákroku a následne znovu prijaté do nemocnice.

V roku 2010 získalo Right to Life od Komisie podľa zákona o prístupe k verejným informáciám štatistiky o komplikáciách, ktoré doktori vykonávajúci potraty ohlásili Výboru počas roku 2010. Tieto informácie ukázali, že množstvo ohlásených prípadov, kedy sa vyskytli komplikácie, bolo 73 z 17 550 vykonaných potratov, čo predstavuje 0,43%. Informácie sú v mene Komisie sprístupňované Štatistickým úradom Nového Zélandu. Komisia pre dohľad nad potratmi nezahrnula tieto informácie vo svojej výročnej správe parlamentu s odôvodnením, že výskyt komplikácií je nízky a nie je nevyhnutné ho spomínať.

Right to Life sa domnieva, že je nutné zvážiť, či tento spôsob podávania informácií o komplikáciách po potrate nevyvoláva v ženách klamlivý dojem, že potrat je bezpečný zákrok. Taktiež sa vynechávajú z výročnej správy parlamentu akékoľvek štatistické informácie o množstve žien, ktoré boli prijaté do nemocnice kvôli liečeniu komplikácií, ktoré vznikli ako následok vykonaného potratu. Komisia už niekoľko rokov vyzdvihuje doktorov, ktorý potraty vykonávajú, pre ich excelentné zručnosti pri poskytovaní „bezpečných“ zákrokov ženám na Novom Zélande.

Vyskytuje sa mnoho komplikácií nielen fyzických, ale aj psychologických, ktoré ohrozujú zdravie ženy. Right to Life sa podľa zákona o prístupe k verejným informáciám snažilo dostať tiež k informáciám od Ministerstva zdravotníctva o tom, koľko žien je prijatých do nemocníc kvôli psychiatrickému liečeniu po vykonaní potratu. Dostali však odpoveď, že tieto informácie sa nezaznamenávajú.

Podľa štúdie zdravotných záznamov 56 741 pacientiek kliniky California Medicaid je u žien, ktoré podstúpili potrat, o 160% vyššia pravdepodobnosť ako u tých, ktoré donosili a porodili svoje dieťa, že budú počas 90 dní po potrate či pôrode hospitalizované kvôli psychiatrickému liečeniu. A miera potreby psychiatrického liečenia ostáva značne vyššia ešte počas obdobia najmenej štyroch rokov. Päťročná štúdia vykonaná v dvoch kanadských provinciách ukázala, že 25% žien, ktoré podstúpili potrat, navštívili psychiatra a mali vyššiu tendenciu žiadať o prijatie do psychiatrického nemocničného zariadenia.

Komisia má povinnosť zo zákona predložiť raz ročne parlamentu výročnú správu  podľa zákona o antikoncepcii, sterilizácii a potratoch. Paragraf 14 vraví, že Komisia je povinná „monitorovať, analyzovať, spracovávať a sprostredkovať informácie o vykonávaní potratov na Novom Zélande.“

„Prečo potom nie sú informácie o počte žien prijatých do nemocníc kvôli liečeniu komplikácií spôsobených potratom zahrnuté vo výročnej správe Komisie pre parlament?“ kladie si otázku Right to Life. „Ako Komisia obháji správnosť informácie o 0,42% miere výskytu komplikácií, keď percento prijatí do nemocnice predstavuje 1,68 (čo je 4-krát toľko)?“

„Aké kroky robí Komisia pre to, aby sa uistila, že všetky komplikácie po potratoch, ktoré sa objavia pred prepustením ženy z pôrodnice, jej budú nahlásené? Prečo Ministerstvo zdravotníctva nevedie záznamy o prijatí žien do psychiatrického nemocničného zariadenia z dôvodu liečenia po podstúpení potratu?“

 

DISKUSIA k článku