Our-Lady-of-Fatima-Children-700x438.jpg

7 mocných posolstiev Panny Márie Fatimskej; "Veľa sa modlite a obetujte za hriešnikov"

349
Zuzana Smatanová
AltKAT

13. mája je sviatok Panny Márie Fatimskej. Je našou mocnou príhovorkyňou a naším veľkým vzorom, najmä v časoch, v ktorých kultúre dominujú hriechy tela a hriechy proti ľudskosti. Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom malým pastierikom (Lucii, Hyacinte a Františkovi) šesťkrát (od 13. mája 1917 do 13. októbra 1917. Počas svojich zjavení zdôrazňovala modlitbu, pôst a obety za pokoj vo svete a za obrátenie hriešnikov. Obzvlášť povzbudzovala ku každodennej modlitbe posvätného ruženca.

Sedem mocných posolstiev zo zjavení Panny Márie vo Fatime:

1) Panna Mária: "Chcete znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle Boh a obetovať ich ako odčinenie urážok za hriechy, ktorými je urážaný a zároveň naliehavo prosiť za obrátenie hriešnikov?" 

Lucia: "Áno, chceme."

Panna Mária: "Dobre teda, budete veľa trpieť; vašou útechou a pokojom však bude Božia milosť." 

(Prvé zjavenie P. Márie vo Fatime, 13. mája 1917)

 

2) "Každý deň sa modlite posvätný ruženec za pokoj vo svete a za ukončenie vojny."

(Prvé zjavenie P. Márie vo Fatime, 13. mája 1917)

 

3) “Ježiš si želá zavedenie úcty k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu vo svete. Sľubujem záchranu všetkým, ktorí sa mu zasvätia; tieto duše si Boh zamiluje ako kvety, ktoré k Jeho úcte zložím pred Jeho trón."

(Druhé zjavenie P. Márie vo Fatime, 13. júna 1917)

 

4 ) “… Každý deň sa modlite ruženec k úcte P. Márie ružencovej za pokoj vo svete a za ukončenie vojny, pretože iba Ona môže k tomu dopomôcť."

(Tretie zjavenie P. Márie vo Fatime, 13. júla 1917)

 

5) “Obetujte sa za hriešnikov a veľakrát opakujte, najmä keď prinášate obete: ´Ó Ježišu, toto je z lásky k Tebe, za obrátenie hriešnikov a na odčinenie hriechov, ktorých sa mnohí dopúšťajú voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie."

(Tretie zjavenie P. Márie vo Fatime, 13. júla 1917)

 

6) “Modlite sa, veľa sa modlite a obetujte za hriešnikov, pretože mnoho ľudí ide do pekla iba preto, lebo sa za nich nemá kto modliť a obetovať."

(Štvrté zjavenie P. Márie vo Fatime, 13. augusta 1917)

 

7) “Chcem vám povedať, že si želám, aby sa tu postavila kaplnka k mojej úcte. Som Panna Mária ružencová. Ustavične sa modlite ruženec, modlite sa ho každý deň. Vojna sa blíži ku koncu a vojaci sa čoskoro vrátia domov."

Lucia: "Chcem Vás poprosiť: či by ste uzdravili niektorých ľudí ... a obrátili niektorých hriešnikov ..."

Panna Mária: "Niektorých áno, niektorých nie. Musia zmeniť svoj život a prosiť o odpustenie svojich hriechov." A smutnejšie dodala: "Nedovoľte im už viac urážať nášho Pána, pretože už je urážaný veľmi veľa." 

(Šieste a posledné zjavenie P. Márie vo Fatime, 13. októbra 1917)

 

Panna Mária Fatimská, oroduj za nás!

 

DISKUSIA k článku