psychic-abilities-700x438.jpg

Tajomstvo okultistov - cez ich mysteriózne schopnosti pôsobí diabol

807
Zuzana Smatanová
AltKAT

V súvislosti s okultizmom sa diabol ukrýva v detailoch. Ani tí najskeptickejší z nás si nemôžu pomôcť a začudujú sa ako dokáže okultista, jasnovidec, či médium rozpoznať intímne detaily zo života nejakého človeka: "Ako to všetko môžu o mne vedieť?" 

V skutočnosti je to jednoduchšie než si myslíme. Akonáhle sa totiž človek dá k dispozícii démonickým silám, stráca vlastnú schopnosť uvažovať; stáva sa z neho tzv. ´no-brainer´ (človek bez mozgu/rozumu). V New York Times vyšiel článok o ľuďoch, ktorí uverili okultistom potom, čo im porozprávali "úžasné veci z ich života". Médium napríklad počas jednej špiritistickej seansy povedalo jednej z účastníčok, že jej mŕtva matka jej chce poradiť, ako si vymaľovať izbu. Ženu to ohúrilo, pretože naozaj si práve prerábala dom a niektoré detaily, ktoré jej povedalo médium, sedeli do bodky. "Ako to len mohla vedieť? Teraz už verím týmto veciam", zvolala žena. Ďalšia žena v spomínanom článku uviedla, že ´išla na svoju prvú seansu rozhodnutá, že médiu dokáže, že ide o podvod´. Až kým jej údajne nepovedala všetko čo večer predtým napísala do nejakej prihlášky, slovo od slova: "Presne mi povedala čím si zarábam na živobytie; pracujem v oblasti, kde sa prelínajú tri rôzne sféry, čo nemohla nijako vedieť. Jedného dňa sa naučím ako funguje svet, ktorý umožňuje ľuďom vidieť niečo, čo ostatní nedokážu. A naučím sa to rada."   

Všetky tieto ´prejavy´ síce môžu pôsobiť úžasne, no pre toho, kto vie akú moc má satan a ako ju používa, na tom nie je nič mysteriózne.

Zo Sv. Písma a z tradície Cirkvi napríklad vieme, že satan je anjel, ktorý je nadprirodzenou bytosťou. Sv. Tomáš Akvinský, jeden z najbrilantnejších mysliteľov v dejinách ľudstva dostal od Boha veľké množstvo informácií o anjeloch. Povedal, že najvýraznejšou črtou anjelov je ich vynikajúce poznanie a prenikavá inteligencia. Teológovia o nich veľmi často hovoria ako o "inteligentných bytostiach", ktorých inteligencia je natoľko prenikavá, že jediným zbežným ´nahliadnutím´ dokážu pochopiť celé jedno odvetvie vedy. Kardinál Lepicier vo svojej knihe The Unseen World (Svet, ktorý nevidíme) vysvetľuje, že to zbežné nahliadnutie do odvetvia vedy je pre anjela to, čo pre nás pohľad na peknú scenériu za oknom. To, čo sa my učíme a dozvedáme pomaly a po častiach, si anjeli osvoja okamžite. Keď sa napríklad pozrú na človeka, okamžite vedia všetko o jeho tele až po poslednú sekvenciu DNA. 

Niet sa teda čo čudovať, že za takýchto okolností a vďaka týmto schopnostiam (ako aj mnohým iným skvelým vlastnostiam, ktoré však v tomto článku nerozoberám) vedeli absolútne všetko o žene, ktorá prerábala dom alebo ktorá si vypĺňala prihlášku. Pre diabla teda nie je nič ľahšie, ako posunúť túto informáciu dôverčivému okultistovi, ktorý sa už raz otvoril jeho pôsobeniu.  

Poučením z tohto článku má byť to, že niektorí okultisti naozaj majú schopnosť poznať intímne a iné, inak nepoznateľné, fakty o živote úplne cudzieho človeka, ale najmä to, že v každom súdnom kresťanovi by mala biť na poplach skutočnosť, odkiaľ a ako tieto informácie okultisti získavajú. 

Všetci by sme si mali zdokonaľovať postoj rozlišovania, ako nám ho do Times poslal istý gentleman: "Pred pár rokmi som kráčal po Robson Street vo Vancouveri, keď tu ma odrazu zastavil akýsi jasnovidec a spýtal sa ma ´Chcete aby som vám čítal z kariet?´, na čo som mu odpovedal ´Čo ste to za jasnovidca, keď nepoznáte moju odpoveď?" 

 

DISKUSIA k článku