Syringe_euthanasia_assisted_suicide_Credit_HQuality_Shutterstock_CNA.jpg

Austrálski biskupi ostro kritizujú zavádzanie asistovanej samovraždy a eutanázie v krajine

143
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

Štyria ordinári latinského obradu v austrálskej Victorii napísali pastiersky list, odsudzujúci novú štátnu "veľmi problematickú oblasť zdravotníckej starostlivosti", akou je dobrovoľná eutanázia a asistovaná samovražda a najmä to, že sa stali legálnymi.

Zákon o VAD (dobrovoľnej asistovanej smrti) začal platiť v júni 2017. Melbournskí biskupi Ballarat, Sale a Sandhurst vo svojom liste zo 14. júna napísali: "Nemôžeme sa spolupodieľať na napomáhaní k samovražde, aj keď je zdanlivo motivovaná empatiou či láskavosťou. Čo sa týka VAD, ide o kombináciu známejšiu pod pojmom lekárom asistovaná samovražda a eutanázia. Cítime zodpovednosť nielen povedať ´nie´ VAD-u, ale podporiť každý model spôsobu života, ktorý nepokladá VAD za nevyhnutný."

Zákon o VAD umožňuje dospelým obyvateľom provincie Victoria, ktorí sú nevyliečiteľne chorí, u ktorých sa ráta s úmrtím do 6 mesiacov (alebo do 12, pokiaľ ide o neurodegeneratívnu poruchu) a mentálne kompetentní, aby požiadali svojho lekára o predpis ´liekov´, pomocou ktorých ukončia svoj život. Spôsobilosť žiadateľa musia overiť dvaja lekári a dotyčná osoba musí o asistovanú samovraždu alebo o eutanáziu požiadať trikrát. Tí, čo žiadajú o ukončenie života musia žiť vo Victorii minimálne rok a musia byť austrálskymi občanmi.   

Podľa The Age, melbournského denníka, zmesi týchto ´liekov´ pripravujú a dodávajú farmaceuti v The Alfred Hospital. Nevyliečiteľne chorému človeku doručia dávku cca 100 ml tekutiny v uzamknutom boxe s kľúčom. V boxe sú aj inštrukcie ako namiešať a vypiť tento ´liek´ a nie je na ňom uvedená žiadna expiračná doba. Ľuďom, ktorí nie sú schopní prehĺtať, môžu lekári podať túto zmes aj intravenózne. Lekárom, ktorí sa odmietajú podieľať na tomto zabíjaní, zákon zaručuje právo uplatniť si výhradu vo svedomí. Podľa The Age sa v tomto štáte s rozlohou 92.000 štvorcových míľ už "100 lekárov pripravuje na získanie mandátu, požadovaného na výkon asistencie nevyliečiteľne chorým pacientom, ktorí potrebujú pri umieraní medicínsku pomoc." 

Komisia 13 medicínskych a legálnych expertov bude sledovať, či sa pri asistovanej samovražde alebo eutanázii dodržuje príslušný zákon. Komisia bude môcť odporučiť vláde rozličné zlepšenia a nahlasovať polícii, koronerom alebo Komore austrálskych lekárov porušenia príslušného zákona. 

Biskupi uvádzajú, že celá táto legislatíva sa nevhodne označuje ako "súcitné riešenie pre nevyliečiteľne chorých". Poukázali aj na to, že pápež František charakterizoval eutanáziu ako znak a prejav "odpadkovej kultúry". "Pápež František nás vyzýva, aby sme Krista nasledovali tým, že ľudí budeme sprevádzať so súcitom, s nádejou, a bez strachu. Práve vo Victorii zrejme dozrel čas reálne sa pustiť do toho. Namietame proti údajne nevyhnutnému odňatiu ľudského života; namietame proti bagatelizovaniu lásky, ktorú môžeme poskytnúť našim milovaným alebo ju od nich prijímať v posledných dňoch ich života; namietame proti nedostatočnému financovaniu adekvátnej paliatívnej starostlivosti; namietame proti štátom sponzorovaným praktikám, ktoré umožňujú a napomáhajú samovražde; najviac však namietame proti alibistickému názoru, že najhumánnejším gestom voči trpiacim ľuďom je ukončiť ich život." 

Biskupi povedali, že katolíci majú zomierajúcich ľudí sprevádzať a preukazovať im lásku a priateľstvo až do poslednej chvíle ich života. Povzbudili kresťanov aj vo Victorii, aby sa zapojili do vyjadrení sa k zákonu modlitbou a dialógom. "Neopustíme predsa tých, ktorých milujeme a o ktorých sme presvedčení, že majú právo byť milovaní od začiatku až do konca svojho života." Poukázali aj na príklady sv. Gianny Beretty Mollovej a bl. Franza Jagerstattera, ktorí svedčili o hodnote ľudskej bytosti aj "za cenu obrovskej osobnej obeti". Biskupi veľmi pochválil konanie katolíckych nemocníc. Preukazujú veľkú odvahu a usilujú sa hľadať spôsob ako sa dôstojne postarať o svojich pacientov a odmietajú sa zapojiť do VAD. 

Ministerka zdravotníctva Victorie, Jenny Mikakosová, členka Robotníckej strany Austrálie, očakáva spočiatku nižší počet žiadateľov o VAD, no neskôr jeho zvýšenie. V prvom roku to bolo okolo 12 ľudí, no očakáva sa nárast na 100 až 150 pacientov každý rok. Austrálski stúpenci pro-life sa 18. júna zdržiavali celý čas pred Parlamentom. Denise Cameronová, prezidentka Pro-life Victoria, hovorí, že proti zákonu stále namietajú ľudia z oblasti medicíny.    

Biskup ukrajinskej eparchie sv. Petra a Pavla v Melbourne Peter Stasiuk vo svojom pastoračnom liste zdôraznil, že "presadzovanie samovraždy ako riešenia bolesti či utrpenia vysiela zlý signál najmä mladým ľuďom. Samovražda je tragédiou človeka, ktorý si berie život, no veľmi vážne ovplyvňuje aj jeho okolie, rodinu a spoločnosť. Je morálne zvrhlé legálne podporovať akúkoľvek formu samovraždy." Proti VAD sa nestavajú iba katolíci, ale aj vodcovia gréckej a Koptsko-ortodoxnej cirkvi, ako aj anglikáni a luteráni.

Zástancovia VAD hovoria, že splniť požiadavky na VAD je zbytočne náročné a celý proces často končí na súde, no dúfajú, že aj ostatné austrálske štáty budú Victoriu čoskoro nasledovať. Queensland a Western Australia už podobné návrhy zákona zvažujú. New South Wales takýto návrh zákona v roku 2017 odmietol a rovnako aj Národný parlament v roku 2016. Nechceli ho ani v Tasmánii v roku 2013.

 

DISKUSIA k článku