“Slovensko nie je len krajinou Slovákov”. Už vieme, ako bude radiť prezidentke Čaputovej.

3,749
Kultúra smrti

Sociologička Elena Gallová Kríglerová sa minulý týždeň stala členkou poradného tímu nastupujúcej prezidentky Zuzany Čaputovej, bývalej podpredsedníčky Progresívneho Slovenska. O tom, akou cestou by sa mala prezidentka v kľúčových otázkach problematiky migrácie na základe jej rád uberať, prezradila v rozhovore pre portál Aktuality.sk.

Gallová Kríglerová v rozhovore pre portál Aktuality.sk ozrejmila, že bude členkou poradného a odborného orgánu, v ktorom by mali zástupcovia menšín a odborníci radiť prezidentke v tom, aká je situácia menšín na Slovensku a prostredníctvom tohto orgánu dať menšinám hlas v spoločnosti.

Nová poradkyňa pre “nové menšiny” zdôraznila najmä rôznorodosť Slovenska: “Treba poukázať na to, že Slovensko nie je len krajina Slovákov. Na Slovensku tvoria takmer 20 percent populácie menšiny a žije tu už 120-tisíc cudzincov. Mali by sme hovoriť o tom, že sme naozaj rozmanitá krajina. Rozmanitosť je skôr príležitosťou pre našu krajinu ako sa rozvíjať, nie nejakou hrozbou.”

Povedala, že svoju úlohu v tíme Čaputovej vidí v tom, aby bolo Slovensko vnímané rozmanitejšie ako doteraz. “Aby sme poukazovali na to, že aj menšiny sú súčasťou spoločnosti, že majú isté práva a že treba počúvať, aká je ich situácia v tejto krajine, aké majú bariéry a ako sa im dá pomáhať.”

“Napríklad v prípade maďarskej menšiny často dochádza k asimilácii, teda čoraz menej ľudí sa hlási k maďarskej národnosti,” podotkla Gallová Kríglerová.

“Nové menšiny sú predovšetkým cudzinici, ktorí žijú na Slovensku už dlhodobo a ich počet neustále narastá. Tejto téme sa nevenuje veľká pozornosť, pretože väčšinou sa hovorí iba o tom, či nás ohrozuje migrácia.”

Podľa jej slov bude hovoriť o možnostiach, ako čo najlepšie zapájať cudzincov do života v spoločnosti, aké úlohy majú samosprávy, ako môže prezidentka komunikovať s jednotlivými orgánmi verejnej moci, s ministerstvami, ktoré majú na starosti integráciu cudzincov a podobne.

“Nehovoríme o občanoch Slovenska. Keď hovoríme o cudzincoch, tak sú to ľudia, ktorí majú udelený nejaký typ pobytu. Po určitom čase majú nárok požiadať o občianstvo, ale je to veľmi komlikované. V prípade 120-tisíc ľudí, o ktorých som hovorila, ide o cudzincov, ktorí nemajú občianstvo SR.”

Dodala, že odmieta hystériu okolo témy migrácie. “Čo sa týka utečencov, máme prijaté medzinárodné dohovory, ktoré sú pre nás záväzné. Do diskusie vieme dostať otázku, koľko ľudí vieme na Slovensko prijať.”

“Keď Richard Sulík hovorí, že náš integračný potenciál je nula, tak klame, pretože sme tu mali oveľa viac žiadateľov o azyl a zvládli sme prijať oveľa viac týchto ľudí. Sú krajiny, ktoré sú podobne veľké ako Slovensko a zvládajú prijať utečencov.”

V rozhovore tiež uviedla, že je ťažké povedať, koľko migrantov by Slovensko malo alebo mohlo prijať. Podľa odborníčky by sme sa však “vedeli postarať o tisíce utečencov”. “My nemáme čisto biele Slovensko a ani sme nikdy nemali, je to mýtus,” dodala.

“Ľudí, ktorí žiadajú o azyl, treba poriadne preveriť a zistiť, či sú ich žiadosti o azyl oprávnené. Ak áno, vedeli by sme sa postarať o takéto počty, ale nie je to najväčšia téma. Oveľa väčšia téma je, že sem prichádzajú bežní ekonomickí cudzinci alebo ľudia, ktorí sem prichádzajú za vzdelávaním, za prácou a tvoria veľkú časť nových menšín, ktoré žijú na Slovensku.”

“Migrácia je ako počasie. Vždy nejaké bolo a nejaké je. Záleží na tom, ako sa k tomu postavíme a ako budeme migráciu manažovať. ”

Gallová Kríglerová bude zastupovať aj menšinu homosexuálov a LGBT osôb. “Nenazvala by som ju novou menšinou, lebo títo ľudia tu žijú dlhodobo, ale sú určité témy, ktorým by bolo dobré sa venovať. Ja by som sa prihovárala za to, aby sa prezidentka venovala aj tejto téme.”

 

DISKUSIA k článku