teplomer

 

1220019.jpg

Pravoslávny svet slávi Veľkú noc - sviatok vzkriesenia Krista

151
Milko Kostovič
Neutral

Pravoslávni kresťania slávia vo viac než 60 krajinách Veľkú noc 28. apríla. Ruské, srbské, gruzínske, konštantínopolské, grécke, bulharské, jeruzalemské a iné miestne pravoslávne cirkvi oslavujú sviatok podľa juliánskeho kalendára.

Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill túto noc odslúžil Veľkonočnú bohoslužbu v moskovskej Katedrále Krista Spasiteľa.

"Ako myronosice z evanjelia a ďalší Kristovi učeníci, ktorí sa stali prvými svedkami vzkriesenia, musíme priniesť ľuďom - tým, ktorí sú nám blízki a drahí, tým, ktorí nás obklopujú, a tým, ktorých poznáme - dobré zvesti o tejto veľkej radosti. Hovoríme im: "Kristus vstal z mŕtvych!" A podobne ako pred mnohými storočiami, niektorí, ktorí veria, okamžite odpovedajú: "Naozaj vstal z mŕtvych"! a iní, ako napr. apoštol Tomáš, o tom pochybujú a hovoria: "Pokiaľ ho sám neuvidím a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím." Niektorí to dokonca odmietajú. Viera v Kristovo vzkriesenie je skalopevným základom, neotraseným pilierom, na ktorom je založené kresťanstvo," povedal patriarcha vo svojom prejave. 

Viac než 35 000 ruských pravoslávnych kostolov, ktoré sa nachádzajú v 68 krajinách, slávi Veľkú noc.

Podstatnou časťou sviatku je láskavý čin, ktorý by mal vykonať každý kresťan. Moskovský patriarcha Kirill navštívi pacientov Morozovovej detskej kliniky a počas veľkonočného týždňa bude viac ako 13 000 pacientom v nemocniciach a ústavoch poskytnutá bohoslužba Miloserdiye.

 

 

DISKUSIA k článku