homosexual_parents_810_500_75_s_c1.jpg

Kresťanská adopčná agentúra mení svoju politiku - umiestňuje deti aj do LGBT domácností

166
Zuzana Smatanová
Kultúra smrti

 

Namiesto toho, aby sa najväčšia kresťanská adopčná agentúra štátu Michigan v plnom rozsahu postavila za biblickú definíciu manželstva, vyvesila v apríli 2019 bielu vlajku, pričom svojich zamestnancov informovala v tom zmysle, že ak chcú financovanie z daní, musia sa stotožniť s rozhodnutím štátnej lesbickej generálnej prokurátorky, ktorá požaduje, aby cirkevné adopčné agentúry umiestňovali deti do domácností tzv. "LGBTQ" párov.

Bethany Christian Services, celosvetová neziskovka, založená v roku 1944 v štáte Michigan, ktorá v súčasnosti pôsobí v 35 US štátoch oznámila, že umožní umiestnenie detí do pestúnskej starostlivosti aj v gay a lesbických domácnostiach v štáte Michigan. Táto zmena neovplyvní ostatné kontrakty, v ktorých sa táto organizácia angažuje. Neovplyvní ani adopciu detí a medzinárodné adopčné služby, financované súkromným sektorom. Národná komisia riaditeľov agentúry hlasovala za pozmenenie ich politiky v štáte Michigan 11. apríla 2019. 

Z troch najväčších kresťanských adopčných agentúr v Michigane vyrieši Bethany najviac prípadov. Podľa MLive.com sa Bethany podarilo vo februári 2019 umiestniť až 1.159 prípadov, čo je 8% zo štátneho priemeru 13.000 adopčných prípadov. Katolícke charity umiestnili 484 prípadov. V súčasnosti dostáva peniaze od štátu Michigan na adopčnú službu 90 agentúr. Bethany sa k danej situácii vyjadrila takto: "Poslanie a presvedčenie Bethany Christian Services sa nemenia. Sústredíme sa na preukazovanie lásky Ježiša Krista tým, že slúžime deťom v núdzi a budeme v tom pokračovať aj v Michigane. Všetko čo robíme, robíme na slávu Božiu a naše rozhodnutia sú v súlade s biblickými princípmi." Na otázku LifeSite, či sú v Bethany presvedčení, že gay a lesbické domácnosti sú vhodnými príkladmi "milujúcich rodín" pre deti a či nechcú niečo vysvetliť a odkázať všetkým tým, čo sú presvedčení, že biblické princípy sú v protiklade s homosexuálnym "manželstvom", Bethany zareagovala: "Veríme v Boží plán pre manželstvo a rodinu, ako sa odvíja v Písmach. Veríme aj v to, že každé dieťa by malo vyrastať vo vedomí, že je vyvolené, vzácne a hodné lásky a starostlivosti bez podmienok. Ako kresťania sme povinní zabezpečiť blaho detí v núdzi, najmä v oblasti pestúnskej starostlivosti."

Prorodinného aktivistu Roberta Oscara Lopeza vychovávali dve lesbičky a o tejto svojej skúsenosti písal už veľakrát pri rozličných príležitostiach. Povedal, že rovnakopohlavné páry, ktoré vychovávajú deti, ich v skutočnosti “zneužívajú”, pretože im upierajú právo na normálnu matku a otca. Nežijú v milujúcom domove. Domácnosti, ktoré vedú gayovia alebo lesbičky sú pre dieťa hrozným miestom. Ich "manželstvá" sa totiž väčšinou končia rozvodom. Gayovia sú náchylnejší v ´manželstve´ podvádzať. Mnohí chcú z dieťaťa vychovať gaya. Pri ich hádkach slúži dieťa väčšinou ako hromozvod, často je vystavené pornu a konverzáciam o sexe. Niečím takým by deti nemali prechádzať."

Lopez, ktorý učí humanitné predmety v Southwestern Baptist Theological Seminary, povedal aj to, že "je sebecké a narcistické myslieť si, že len preto, lebo niekto potrebuje lásku, musím byť ja tým, ktorý im ju dá. Ľudia ťa môžu milovať, no pre teba to stále nemusí byť dobré. Máme napríklad zákony proti stalkovaniu. Len to, že milujem nejakú ženu neznamená že jej pomôžem, keď ju budem stalkovať celý deň. (stalkovanie je patologické správanie, prejavuje sa fyzickým sledovaním, listami, získavaním informácií o objekte svojho záujmu...) Deti sa musia vychovávať  v domove s otcom a matkou, ktorí im poskytnú náležité vedenie, usmernenie a začlenenie do spoločnosti. Svoj zmysel má predsa aj prikázanie, ktoré nám dal Boh "Cti otca svojho a matku svoju." A títo ľudia odopierajú deťom šancu urobiť tak.

V roku 2015 sa k Lopezovi pridali aj ďalší traja dospelí, ktorých vychovávali rovnakopohlavné páry a aj tí dôrazne upozorňovali súdy na ničivý sociologický vplyv, aký by mala legalizácia "manželstiev" osôb rovnakého pohlavia na deti. Rivka Edelman, profesorka, ktorú vychovávali dve lesbičky, tiež vypovedá proti výchove detí homosexuálnymi pármi. V eseji pre The Federalist argumentuje že gay dospelí zaobchádzajú s deťmi ako s "komoditami" a keď do ich domácnosti umiestnite deti, ide v skutočnosti o nezákonné obchodovanie s ľuďmi.

Keď sa prevalila správa, že Bethany Christian Services mení svoju politiku, aby uspokojila Nesselovej sekulárnu ideológiu, táto im poďakovala, že prestali s diskriminovaním, ako aj za to, že deťom pomáhajú nájsť ´trvalý domov, plný lásky, starostlivosti a pochopenia´.

 

DISKUSIA k článku